Promjena preferirane adrese e‑pošte pojedinog kontakta.

Windows vam omogućuje da uz svaki kontakt pohranite više adresa e‑pošte . Svaku od tih adresa e‑pošte možete definirati kao preferiranu (zadanu) adresu e‑pošte za pojedini kontakt.

  1. Da biste otvorili Windows kontakte, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, a potom Windows kontakti.

  2. Dvokliknite datoteku koju želite promijeniti.

  3. Na kartici Ime i adresa e‑pošte kliknite adresu e‑pošte koju želite definirati kao preferiranu (zadanu) adresu, zatim kliknite Postavi kao zadano, a potom U redu. (Ako je kontaktu pridružena samo jedna adresa e‑pošte, ona će automatski biti definirana kao preferirana adresa.)

Napomena:

  • Preferirana adresa e‑pošte jest ona adresa e‑pošte na koju će program Windows Mail poslati poruku ako desnom tipkom miša kliknete kontakt, pokažete Akcija i potom kliknete Pošalji poruku e‑pošte. Otvorit će se nova poruka e‑pošte, a u okvir Prima automatski se unosi preferirana adresa e‑pošte. Tom preferiranom adresom e‑pošte koristit će se i neki drugi programi e‑pošte koji u radu koriste Windows kontakte.