Promjena veličine ili razlučivosti slike

Veličinu ili razlučivosti digitalne slike možete promijeniti ako promijenite:

  • Broj piksela. Razlučivost ili oštrina slike određena je brojem piksela koje sadrži. Tako, primjerice, veći broj piksela poboljšava razlučivost pa sliku možete ispisati u većem formatu bez umanjivanja vizualne kvalitete. Imajte na umu, međutim, da s brojem piksela raste i veličina datoteke.

  • Veličinu datoteke. Koliko će prostora slika zauzimati na računalu te koliko će vremena biti potrebno da je pošaljete e‑poštom, ovisi o veličini slikovne datoteke. Premda veći broj piksela često znači i veću datoteku, veličina datoteka češće ovisi o tome koje je vrste slikovna datoteka (je li, primjerice, u pitanju JPEG ili TIFF format). Slika koja je spremljena u TIFF formatu bit će mnogo veća od slike spremljene u JPEG formatu. Razlog je taj što je JPEG slike moguće komprimirati, zbog čega je datoteka, po cijenu nešto manje vizualne kvalitete, veličinom manja. Ako slika već nije u JPEG formatu, možete uštedjeti na prostoru ako datoteku spremite kao JPEG, a zatim s računala izbrišete izvornu TIFF verziju.

Pokaži sve

Promjena broja piksela (razlučivosti)

Da biste smanjili broj piksela u slici i sliku lakše poslali e‑poštom, pročitajte odjeljak Slanje slika i videozapisa e‑poštom.

Mnogo uobičajenih programa za uređivanje slika nudi mogućnost promjene broja piksela u slici.

Promjena veličine datoteke

Da biste smanjili broj piksela u slici i sliku lakše poslali e‑poštom, pročitajte odjeljak Slanje slika i videozapisa e‑poštom.

Mnogo uobičajenih programa za uređivanje slika nudi mogućnost promjene kvalitete JPEG slike prilikom spremanja. Kada koristite program, u dijaloškom okviru Spremi kao potražite mogućnost promjene razine kompresije ili kvalitete. Što je kvaliteta niža (ili razina kompresije viša), datoteka će pri spremanju biti manja.