Ovdje ćete naći odgovore na neka uobičajena pitanja o oštećenim datotekama.

Pokaži sve

Što su oštećene datoteke?

Oštećene su datoteke one datoteke koje više ne rade pravilno. Ponekad ćete moći popraviti oštećenu datoteku, premda se većina oštećenih datoteka ne može popraviti, već ih valja izbrisati ili zamijeniti.

Kako odrediti je li datoteka oštećena?

Evo jednostavnog testa: Ako pokušate otvoriti datoteku, a ona ne funkcionira kako treba, vjerojatno je oštećena. Ako je datoteku moguće otvarati, uređivati i spremati bez poteškoća, ne morate brinuti. Ako je oštećena datoteka važna sistemska ili programska datoteka, Windows ili neki drugi program upozorit će vas da je nastao problem i možda preporučiti ponovno instaliranje programa.

Kako se datoteka može oštetiti?

Datoteke se vrlo rijetko oštećuju. Ako se to dogodi, najvjerojatnije je nešto pošlo po krivu prilikom spremanja datoteke. Takvo se što, primjerice, može dogoditi ako se program koji sprema datoteku sruši ili ako je računalo u trenutku spremanja ostalo bez napajanja.

Što učiniti s oštećenom datotekom?

Ako se datoteka može popraviti, trebali biste potražiti program koji je može popraviti (ili barem spasiti određeni dio podataka iz datoteke).

Kako izbjeći oštećivanje datoteka?

Iako se datoteke vrlo rijetko oštećuju, tu mogućnost možete smanjiti ako zaštitite izvor napajanja računala stabilizatorom ili neprekinutim napajanjem (UPS-om). Osim toga, računalo uvijek pravilno isključujte. Izbjegavajte nasilno isključivanje računala pritiskanjem i držanjem gumba za napajanje (osim ako se na vašem računalu Windows uobičajeno ne isključuje pritiskanjem tog gumba). Dodatne informacije potražite u odjeljku Pravilno isključivanje računala.

Što ako se oštećena datoteka ne može popraviti?

Takvu biste datoteku trebali izbrisati. Ako ste prethodno napravili sigurnosnu kopiju tvrdog diska računala, možda ćete moći vratiti stariju verziju datoteke. Ako je oštećena datoteka važna sistemska ili programska datoteka, možda ćete morati ponovo instalirati program s kojim je povezana.