Možete stvoriti tipkovne prečace za otvaranje programa, što je često jednostavnije od otvaranja programa mišem ili drugim pokazivačkim uređajem. Prije no što izvršite ove upute, provjerite jeste li stvorili prečac za program kojemu želite dodijeliti tipkovni prečac. Ako niste stvorili prečac, pregledajte mapu u kojoj se nalazi program pa desnom tipkom miša kliknite programsku datoteku, a zatim Stvori prečac.

  1. Locirajte prečac do programa za koji želite stvoriti tipkovni prečac.

  2. Desnom tipkom miša kliknite prečac, a zatim Svojstva.

  3. U dijaloškom okviru Svojstva prečaca kliknite karticu Prečac, a zatim okvir Tipkovni prečac.

  4. Pritisnite tipku koju želite koristiti kao prečac s tipkama CTRL+ALT (tipkovni prečaci automatski počinju s CTRL+ALT), a zatim kliknite U redu.

    Sada možete koristiti ovaj prečac za otvaranje programa kada koristite radnu površinu. Prečac se koristi i pri upotrebi nekih programa, no možda neće raditi s programima koji imaju vlastite tipkovne prečace.

Napomene

  • U okviru Tipkovni prečac stajat će Nema sve dok ne odaberete tipku, a zatim će u okviru stajati Ctrl+Alt i tipka koju ste odabrali.

  • Za stvaranje tipkovnog prečaca ne mogu se koristiti tipke ESC, ENTER, TAB, SPACEBAR, PRINT SCREEN, SHIFT ni BACKSPACE.