Srca su kartaška igra utemeljena na prikupljanju štihova, a cilj joj je riješiti se karata i pritom prikupiti što manje bodova. Štihovi su grupe karata koje igrači odrede u svakom krugu. Osvajate bodove svaki put kada uzmete štih koji sadrži srca ili pikovu damu. Srca se igraju s četiri igrača, a čim jedan igrač postigne više od 100 bodova, igrač s najnižim brojem bodova pobjeđuje.

Pokaži sve

Srca

 1. Mapu Igre otvorite klikom na gumb StartSlika gumba Start, zatim na Svi programi, pa Igre, a potom Explorer za igre.

 2. Dvokliknite Srca.

  Ako Srca nisu dostupna, moguće je da igru treba instalirati. Da biste doznali više o instaliranju značajki sustava Windows, pogledajte odjeljak Uključivanje i isključivanje značajki sustava Windows.

  Ako nijednu igru niste spremili, Srca će započeti novu. Ako ste spremili neku prethodnu partiju, možete je nastaviti igrati.

 3. Odaberite tri karte koje ćete dodijeliti protivniku (osim u svakom četvrtom dijeljenju, kada se karte ne dodjeljuju). Da biste odabrali kartu koju želite dodijeliti, kliknite je. Da biste poništili odabir, ponovo kliknite kartu.

 4. Igrač koji ima dva trefa njima otvara igru.

 5. Svaki igrač, u smjeru kazaljke na satu, mora kliknuti kartu koju želi odigrati. Potrebno je odigrati kartu u istoj boji. Ako nemate kartu u istoj boji, možete odigrati bilo koju kartu, osim srca ili pikove dame ako je riječ o prvom štihu.

  Osoba koja odigra najjaču kartu u boji prve odigrane karte uzima štih. Taj igrač započinje sljedeći štih odabirom početne karte. Ne možete otvoriti štih srcem dok nije odigrana nijedna karta u toj boji. Srca su odigrana ako je netko igrao srce u prethodnom štihu.

Savjeti

 • Uzimajte štihove jačom kartom. Ako morate uzeti štih, učinite to jačom kartom. Sljedeći štihom možete započeti svojom najslabijom kartom. Ako otvorite slabijom kartom, spriječit ćete druge igrače da izbjegnu štih tako da odigraju slabiju kartu. Ako izbjegavate pokupiti štih, obično pomažete svojim protivnicima.

 • Nemojte kupiti srca ili pikovu damu. Oni su vam potrebni samo ako pokušavate igrati na sve ili ništa ili ako pokušavate spriječiti nekog drugog da uspješno odigra na sve ili ništa.

 • Sve ili ništa. Da biste igrali na sve ili ništa, morate prikupiti sva srca i sve pikove dame. Kada se to dogodi, osvajate nula bodova, a svi ostali igrači osvajaju po 26 bodova. Šanse da uspješno odigrate na sve ili ništa najveće su ako vaše dijeljenje sadrži veliki broj jakih srca i pikova.

 • Dijeljenje jakih karata. Kada dijeljenja počinju s prepuštanjem karata protivniku, prepustite jake karte, kao što su asovi ili karte sa slikama. Igru ćete početi slanjem karata ulijevo, pa nasuprot i udesno.

 • Rano odigrajte jake karte. Iskoristite priliku i odbacite svoje najjače karte kada se čini da vaši protivnici imaju nekoliko karata iste boje te da će morati odigrati te karte umjesto srca. Štihovi koji ne sadrže srca ili pikovu damu ne dodaju se osvojenim bodovima.

 • Brojite karte. Pratite koje su karte odigrane, a osobito pazite je li netko odigrao pikovu damu i jesu li srca odigrana. Srca su odigrana kada je prvo srce odbačeno na štih. Ako znate tko ima te karte, znate i tko će najvjerojatnije igrati na sve ili ništa.

 • Zadržite as srce. Gotovo vam ni jedna druga karta ne daje toliko kontrole nad događanjima u igri, kao npr. nad time tko će odigrati na sve ili ništa.

Prilagodba mogućnosti igre

Mogućnosti igre prilagodite u dijaloškom okviru Mogućnosti.

 1. Mapu Igre otvorite klikom na gumb StartSlika gumba Start, zatim na Svi programi, pa Igre, a potom Explorer za igre.

 2. Dvokliknite Srca.

  Ako Srca nisu dostupna, moguće je da igru treba instalirati. Da biste doznali više o instaliranju značajki sustava Windows, pogledajte odjeljak Uključivanje i isključivanje značajki sustava Windows.

 3. Kliknite izbornik Igre, a zatim Mogućnosti.

 4. Potvrdite okvire za svaku mogućnost koju želite uključiti, a zatim kliknite U redu.

Spremanje partija i nastavak spremljenih partija

 • Ako partiju želite završiti kasnije, jednostavno je zatvorite i kliknite Spremi. Kada sljedeći put započnete partiju, moći ćete odabrati želite li nastaviti partiju koju ste spremili. Da biste to učinili, kliknite Da.