Ako sustavom Windows Media Center želite upravljati pomoću daljinskog upravljača, potreban vam je dodatni daljinski upravljač za sustav Windows Media Center.

Pomoću sustava Windows Media Center možete reproducirati audio i podatkovne CD-ove, kao i video i podatkovne DVD-ove. Tako možete uživati u komercijalnim CD-ovima i DVD-ovima, ali i u CD-ovima i DVD-ovima koje ste sami stvorili.

Da biste reproducirali DVD-ove, morate na računalu imati instaliran DVD pogon i kompatibilan DVD dekoder. Kompatibilan DVD dekoder već je instaliran na računalima na kojima je pokrenut sustav Windows Media Center.

Da biste razumjeli kako računalo obrađuje multimedijski sadržaj, primjerice sadržaj audio CD-a ili DVD-a umetnutog u CD ili DVD pogon, pogledajte odjeljak Promjena postavki automatske reprodukcije.

Pokaži sve

Reprodukcija DVD-a

 1. U DVD pogon umetnite DVD koji želite reproducirati.

 2. (Neobavezno) Ako se glavni izbornik naslova DVD-a automatski ne prikaže, na početnomzaslonu pomaknite se do TV + filmovi, a potom kliknite Reproduciraj DVD.

 3. Da biste reproducirali DVD, na izborniku DVD-a kliknite odgovarajući gumb.

 4. Da biste prešli na sljedeće poglavlje na DVD-u, pomaknite miš, a potom kliknite gumb Dalje na prijenosnim kontrolama.

 5. Da biste prešli na prethodno poglavlje na DVD-u, pomaknite miš, a potom kliknite gumb Prethodno na prijenosnim kontrolama.

 6. Da biste zaustavili reprodukciju DVD-a, pomaknite miš, a potom kliknite gumb Zaustavi na prijenosnim kontrolama.

Napomena

 • Umjesto miša, za reprodukciju DVD-a i pomicanje kroz DVD možete koristiti i gumb PLAY (reproduciraj) te navigacijske gumbe na daljinskom upravljaču sustava Windows Media Center.

Reprodukcija DVD-a pomoću mjenjača

 1. Umetnite DVD koji želite reproducirati u mjenjač DVD-a ili se na početnom zaslonu pomaknite do TV + filmovi, a potom kliknite DVD biblioteka da biste odabrali DVD.

 2. Ako se glavni izbornik naslova DVD-a automatski ne prikaže, na početnomzaslonu pomaknite se do TV + filmovi, a potom kliknite Reproduciraj DVD.

 3. Da biste reproducirali DVD, na izborniku DVD-a kliknite odgovarajući gumb.

 4. Da biste prešli na sljedeće poglavlje na DVD-u, pomaknite miš, a potom kliknite gumb Dalje na prijenosnim kontrolama.

 5. Da biste prešli na prethodno poglavlje na DVD-u, pomaknite miš, a potom kliknite gumb Prethodno na prijenosnim kontrolama.

 6. Da biste zaustavili reprodukciju DVD-a, pomaknite miš, a potom kliknite gumb Zaustavi na prijenosnim kontrolama.

Napomena

 • Umjesto miša, za reprodukciju DVD-a i pomicanje kroz DVD možete koristiti i gumb PLAY (reproduciraj) te navigacijske gumbe na daljinskom upravljaču sustava Windows Media Center.

Reprodukcija audio CD-a

 1. Umetnite audio CD u CD-ROM pogon na računalu. Automatska reprodukcija audio CD-a trebala bi započeti.

 2. Da biste reproducirali sljedeću pjesmu na CD-u, pomaknite miš, a potom kliknite gumb Dalje na prijenosnim kontrolama.

 3. Da biste reproducirali prethodnu pjesmu na CD-u, pomaknite miš, a potom kliknite gumb Prethodno na prijenosnim kontrolama.

 4. Da biste vidjeli sve pjesme na CD-u, kliknite Prikaži red.

 5. Da biste promijenili redoslijed reprodukcije pjesama s CD-a, kliknite Izmiješaj, pa Ponovi ili odaberite i Izmiješaj i Ponovi.

  Kada miješate redoslijed pjesama za reprodukciju, one se reproduciraju slučajnim redoslijedom sve dok se sve pjesme ne reproduciraju; reprodukcija se tada zaustavlja. Kada ponavljate reprodukciju, CD se reproducira sve do posljednje pjesme; reprodukcija tada počinje ispočetka. Kada kombinirate miješanje i ponavljanje reprodukcije, pjesme se reproduciraju istim redoslijedom, a nakon posljednje pjesme reprodukcija započinje ponovo.

 6. Da biste prestali reproducirati CD, pomaknite miš, a potom kliknite gumb Zaustavi na prijenosnim kontrolama.

Napomena

 • Umjesto miša, za reprodukciju CD-a i pomicanje kroz CD možete koristiti i gumb PLAY (reproduciraj) te navigacijske gumbe na daljinskom upravljaču sustava Windows Media Center.

Reprodukcija podatkovnog CD-a ili DVD-a

 1. Umetnite podatkovni CD ili DVD u CD ili DVD pogon računala sa sustavom Windows Media Center.

 2. Ovisno o tome što želite učiniti, u odjeljku Što želite učiniti? kliknite Prikaz videozapisa, Reprodukcija glazbe ili Prikaz slika.

 3. Da biste vidjeli uvezene podatke, na početnomzaslonu pomaknite se do Slike + videozapisi, a zatim kliknite Biblioteka slika.

 4. Klikom otvorite mapu s uvezenim podacima.

Određivanje zadanog jezika za DVD-ove

Ne podržavaju svi DVD-ovi nekoliko jezika.

 1. Na početnom zaslonu pomaknite se do Zadataka, a zatim kliknite Postavke.

 2. Kliknite DVD.

 3. Kliknite Jezik DVD-a.

 4. Učinite jednu ili više sljedećih promjena jezičnih postavki na DVD-u:

  • Da biste promijenili zadani jezik za vidljive titlove na DVD-u, u odjeljku Vidljivi titlovi kliknite gumb - ili + dok se ne pojavi jezik koji želite koristiti za prikaz vidljivih titlova.

  • Da biste promijenili zadani jezik za audiozapise na DVD-u, u odjeljku Audiozapisi kliknite gumb - ili + dok se ne pojavi jezik koji želite koristiti za audiozapise.

  • Da biste promijenili jezik izbornika za DVD, u odjeljku Izbornik kliknite gumb - ili + dok se ne pojavi jezik koji želite koristiti kao jezik izbornika.

 5. Kliknite Spremi.

Određivanje zadanog jezika za DVD

 1. U DVD pogon umetnite DVD koji želite reproducirati.

 2. Ako se glavni izbornik naslova DVD-a automatski ne prikaže, na početnomzaslonu kliknite TV + filmovi, a potom kliknite Reproduciraj DVD. Da biste pomoću daljinskog upravljača prikazali glavni izbornik DVD-a, pritisnite gumb DVD MENU (izbornik DVD-a).

 3. Na glavnom izborniku naslova DVD-a, pogledajte zaslonski izbornik DVD-a da biste vidjeli mogućnosti postavljanja tog DVD-a, kao i druge mogućnosti jezika.

Promjena mogućnosti daljinskog upravljača za reprodukciju DVD-a

Moguće je promijeniti način rada gumba daljinskog upravljača za sustav Windows Media Center pomoću kojih reproducirate DVD i pomičete se kroz DVD u sustavu Windows Media Center.

 1. Na početnom zaslonu pomaknite se do Zadataka, kliknite Postavke, a zatim DVD.

 2. Kliknite Mogućnosti daljinskog upravljača.

 3. Učinite jednu ili više sljedećih promjena mogućnosti daljinskog upravljača pri reprodukciji DVD-a.

  • Da biste promijenili način rada gumba SKIP (preskoči) i REPLAY (ponovo reproduciraj) pri gledanju DVD-a, u odjeljku Programiraj gumbe za preskakanje i ponovnu reprodukciju na: odaberite jednu od mogućnosti, ovisno o tome što želite učiniti pomoću tih gumba prilikom gledanja DVD-a.

  • Da biste promijenili način rada gumba CHANNEL UP (kanal gore) i CHANNEL DOWN (kanal dolje) pri gledanju DVD-a, u odjeljku Programiraj gumbe za viši i niži program na: odaberite jednu od mogućnosti, ovisno o tome što želite učiniti pomoću tih gumba prilikom gledanja DVD-a.

 4. Kliknite Spremi.