Radna površina glavno je područje zaslona koje vidite nakon uključivanja računala i prijave u sustav Windows. Slično površini pravog stola, ona vam služi kao površina za rad. Kada otvarate programe ili mape, oni se pojavljuju na radnoj površini. Isto tako na nju možete stavljati različite stvari, kao što su datoteke i mape, te ih rasporediti prema vlastitoj želji.

Ponekad se koristi i šira definicija radne površine koja uključuje i programsku i bočnu traku sustava Windows. Programska traka smještena je na dnu zaslona. Pokazuje koji su programi pokrenuti i omogućuje vam prebacivanje iz jednog programa u drugi. Ona sadrži i gumb Start Slika gumba Start, pomoću kojega pristupate programima, mapama i postavkama računala. Bočna traka, koja se nalazi s bočne strane zaslona, sadrži kratke programe, tzv. programčiće.
Slika radne površine, programske trake i bočne trake
Radna površina, programska traka i bočna traka

Dodatne informacije o programskoj i bočnoj traci potražite u poglavljima Programska traka (pregled) i Bočna traka i programčići sustava Windows (pregled).

Kamo je nestala moja radna površina?

Budući da se programi izvršavaju na radnoj površini, ona je često djelomično ili potpuno prekrivena. No još je uvijek tamo, ispod svega. Da biste vidjeli cijelu radnu površinu, bez zatvaranja aktivnih programa ili prozora, kliknite na programskoj traci gumb Prikaži radnu površinuSlika gumba Prikaži radnu površinu. Radna će se površina prikazati. Ponovo kliknite ikonu da biste sve prozore vratili u prijašnje stanje. (Ako ne vidite ikonu, za pomoć pogledajte poglavlje Minimiziranje svih otvorenih prozora da bi se prikazala radna površina).

Rad s ikonama na radnoj površini

Ikone su sličice koje predstavljaju datoteke, mape, programe i ostale stavke. Kada prvi put pokrenete Windows, na radnoj površini vidjet ćete najmanje jednu ikonu: koš za smeće (više o tome kasnije). Proizvođač računala možda je dodao i druge ikone na radnu površinu. Ispod je prikazano nekoliko primjera ikona na radnoj površini.

Slika nekih ikona radne površine
Primjeri ikona radne površine

Dvoklikom na ikonu radne površine pokrećete ili otvarate stavku koju ikona predstavlja. Dvoklikom na ikonu programa Internet Explorer, na primjer, pokrećete istoimeni program.

Dodavanje i uklanjanje ikona s radne površine

Možete birati koje će se ikone pojavljivati na radnoj površini — možete dodati ili ukloniti ikonu u bilo kojem trenutku. Neki ljudi vole čistu, nepopunjenu radnu površinu bez ili sa samo nekoliko ikona. Drugi na nju stavljaju desetke ikona da bi imali brži pristup često korištenim programima, datotekama i mapama.

Ako želite jednostavan pristup omiljenim datotekama ili programima s radne površine, stvorite prečace do njih. Prečac je ikona koja predstavlja vezu do stavke, a ne samu stavku. Stavka se otvara dvoklikom na prečac. Ako obrišete prečac, uklanja se samo prečac, a ne i izvorna stavka. Prečac ćete prepoznati po strelici na njegovoj ikoni.

Slika ikone mape i ikone prečaca
Ikona mape (lijevo) i ikona prečaca (desno)
Pokaži sve

Dodavanje prečaca na radnu površinu

  1. Pronađite stavku za koju želite stvoriti prečac. (Ako trebate pomoć pri pronalaženju datoteke ili mape, pogledajte poglavlje Pronalaženje datoteke ili mape. Ako trebate pomoć pri pronalaženju programa, pogledajte poglavlje Izbornik Start (pregled).)

  2. Desnom tipkom miša kliknite stavku, kliknite Pošalji na i zatim kliknite Radna površina (stvori prečac). Ikona prečaca pojavit će se na radnoj površini.

Dodavanje i uklanjanje zajedničkih ikona radne površine

Zajedničke ikone radne površine čine Računalo, vaša osobna mapa, Mreža, Koš za smeće, Internet Explorer i Upravljačka ploča.

  1. Desnom tipkom miša kliknite prazno područje na radnoj površini i zatim kliknite Prilagodi.

  2. U lijevom oknu kliknite Promjena ikona radne površine.

  3. U odjeljku Ikone radne površine potvrdite okvir svake ikone koju želite dodati na radnu površinu ili ga poništite za one koje ne želite, a zatim kliknite U redu.

Premještanje datoteke iz mape na radnu površinu

  1. Otvorite mapu koja sadrži datoteku.

  2. Povucite datoteku na radnu površinu.

Uklanjanje ikone s radne površine

  • Desnom tipkom miša kliknite ikonu, a zatim kliknite Izbriši. Ako ikona predstavlja prečac, uklanja se samo prečac, dok se izvorna stavka ne briše.

Premještanje ikona po radnoj površini

Windows slaže ikone u stupce na lijevoj strani radne površine. Ipak, niste osuđeni na takav raspored. Ikonu možete premjestiti povlačeći je na drugo mjesto na radnoj površini.

Možete i pustiti da ih Windows posloži automatski. Desnom tipkom miša kliknite prazno područje na radnoj površini, kliknite Prikaz, a zatim Posloži automatski. Windows će vaše ikone posložiti u gornji lijevi ugao i zaključati na mjestu. Da biste ih otključali i premjestili, ponovo kliknite Posloži automatski i maknite kvačicu koja se nalazi pokraj te mogućnosti.

Napomena

  • Windows će, po zadanim postavkama, ravnomjerno razvrstati ikone po nevidljivoj rešetki. Da biste ikone razmjestili preciznije ili bliže jedne drugima, isključite rešetku. Desnom tipkom miša kliknite prazno područje na radnoj površini, kliknite Prikaz, a zatim Poravnaj s rešetkom da biste maknuli kvačicu. Ponovite iste korake da biste ponovo uključili rešetku.

Odabir više ikona

Da biste odjednom premjestili ili izbrisali skup ikona, najprije morate ih odabrati. Kliknite prazno područje na radnoj površini i povlačite miša. Pravokutnikom koji će se pojaviti obuhvatite ikone koje želite odabrati. Zatim otpustite tipku miša. Ikone sada možete povlačiti kao grupu ili ih izbrisati.

Slika više odabranih ikona radne površine
Odabir više ikona radne površine povlačenjem pravokutnika oko njih

Skrivanje ikona radne površine

Ako privremeno želite sakriti sve ikone s radne površine, a da ih ne uklonite, desnom tipkom miša kliknite prazno područje na radnoj površini, kliknite Prikaz, a zatim Prikaži ikone radne površine da biste maknuli kvačicu koja se nalazi pokraj te mogućnosti. Na radnoj se površini ne prikazuje ni jedna ikona. Možete ih vratiti ponovnim klikom na Prikaži ikone radne površine.

Koš za smeće

Kada izbrišete neku datoteku ili mapu, ona se ne briše istog časa, već se premješta u koš za smeće. To je dobro, jer ako se predomislite te zaključite da vam izbrisana datoteka treba, možete je vratiti. Dodatne informacije potražite u odjeljku Oporavak datoteka iz koša za smeće.

Usporedna slika praznog i punog koša za smeće
Koš za smeće – prazan (lijevo) i pun (desno)

Ako ste sigurni da nećete ponovo trebati izbrisane stavke, možete isprazniti koš za smeće. Tako ćete trajno izbrisati te stavke i osloboditi prostor na disku koji su one zauzimale. Dodatne informacije potražite u odjeljku Trajno brisanje datoteka iz koša za smeće.

Odabir pozadine radne površine

Jedan od jednostavnijih načina prilagodbe računala jest promjena pozadine radne površine, tzv. podloge. Možete odabrati neku od pozadina isporučenih sa sustavom Windows, omiljenu digitalnu fotografiju iz vlastite kolekcije ili jednobojnu pozadinu. Slike predviđene da posluže kao pozadina radne površine možete pronaći i na Internetu. Vidi Promjena pozadine radne površine (podloge).

Slika nekih pozadina radne površine koje prema zadanim postavkama sadrži sustav Windows
Ogledne pozadine radne površine isporučene sa sustavom Windows