Otklanjanje poteškoća s pronalaženjem bežičnih mreža

Ako vaše računalo ima bežični mrežni prilagodnik, sustav Windows automatski će prepoznati bežične mreže u dometu računala. Popis bežičnih mreža koje je sustav Windows prepoznao pogledajte u odjeljku Povezivanje s mrežom.

Da biste otvorili povezivanje s mrežom, kliknite gumb StartSlika gumba Start, a potom Poveži se sa.

Ako sustav Windows ne prepoznaje mrežu za koju mislite da je u dometu računala, takvo bi se što moglo događati iz sljedećih razloga:

Pokaži sve

Prekidač za bežično povezivanje na računalu je isključen.

U slučaju većine prijenosnih računala prekidač za bežično povezivanje nalazi se na prednjoj strani. Potražite prekidač na svojem računalu. Ako ga imate, provjerite je li uključen. Na nekim se računalima prekidač uključuje i isključuje pomoću kombinacije funkcijskih tipki. Detalje o pronalaženju prekidača za bežično povezivanje potražite u uputama koje ste dobili s računalom.

Računalo je predaleko od bežičnog usmjerivača ili pristupne točke.

802.11b ili 802.11g usmjerivači i pristupne točke imaju doseg od najviše 46 m u zatvorenom prostoru te 92 m na otvorenom. Usmjerivači i pristupne točke s tehnologijom 802,11 imaju doseg od najviše 15 metara u zatvorenom prostoru te 30 metara na otvorenom. Navedeni se dosezi odnose na optimalne uvjete bez smetnji. Provjerite je li računalo u dosegu usmjerivača ili pristupne točke te se potrudite da mu bude što bliže. Ako imate prijenosno računalo, pokušajte ga premjestiti da biste odredili doseg bežičnog signala te pronašli najbolje mjesto za računalo.

Ako računalo ne možete približiti usmjerivaču ili pristupnoj točki, razmislite o kupnji i ugradnji vanjske antene za bežični mrežni prilagodnik. Većina je bežičnih mrežnih prilagodnika napravljena tako da se na njih može pričvrstiti vanjska antena koja ima bolji prijam od ugrađene antene. Da biste provjerili možete li ugraditi dodatnu antenu, pročitajte dokumentaciju koju ste dobili uz bežični mrežni prilagodnik.

Bežični usmjerivač ili pristupna točka isključeni su ili ne funkcioniraju pravilno.

Imate dvije mogućnosti:

 • Provjerite jesu li usmjerivač ili pristupna točka uključeni te svijetli li lampica bežičnog signala.

 • Isključivanjem vratite usmjerivač ili pristupnu točku u izvorno stanje, pričekajte najmanje deset sekundi te ga ponovo uključite.

  Upozorenje

  • Vraćanje usmjerivača ili pristupne točke u izvorno stanje privremeno će prekinuti vezu svima na mreži.

Ako ne upravljate svojom pristupnom točkom ili mrežom, obratite se mrežnom administratoru.

Drugi uređaji uzrokuju smetnje.

Neki kućni uređaji mogu stvarati smetnje između računala i mreža koje su u dometu. Izvor smetnje mogu, primjerice, biti mikrovalne pećnice i bežični telefoni koji koriste frekvenciju od 2,4 gigaherca (GHz) jer i mrežni hardver s tehnologijom 802,11b i 802,11g koristi tu frekvenciju. Ostali bežični telefoni koriste frekvenciju od 5 gigaherca, koju koristi i mrežni hardver s tehnologijom 802,11a.

U takvim slučajeva možete pokušati sljedeće:

 • Ako su takvi uređaji u blizini računala, privremeno ih isključite ili udaljite.

 • Promijenite postavke bežičnog usmjerivača ili pristupne točke da koriste neki drugi bežični kanal ili, ako je postavka postavljena na fiksni broj kanala, postavite automatski odabir kanala. Ponekad je jedan bežični kanal protočniji od drugih. U SAD-u i Kanadi na raspolaganju su vam kanali 1, 6 i 11. Upute o postavljanju kanala bežičnih signala potražite u dokumentaciji dobivenoj s pristupnom točkom ili usmjerivačem.

Sustav Windows nije konfiguriran za povezivanje s odgovarajućom vrstom mreže.

Da biste ustanovili na koji je način povezivanja postavljen usmjerivač ili pristupna točka, provjerite informacije koje ste dobili s uređajem. Vjerojatno je riječ o ad hoc načinu (uređaji komuniciraju izravno umjesto putem usmjerivača ili pristupne točke) ili oinfrastrukturi (uređaji komuniciraju putem usmjerivača ili pristupne točke). Provjerite odgovara li za određenu mrežu postavka sustava Windows postavci na uređaju. Da biste to provjerili, slijedite ove korake:

 1. Da biste otvorili prozor naredbenog retka, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Svi programi, pa Pomagala i na kraju Naredbeni redak.

 2. Unesite netsh wlan add filter networktype=vrsta mreže.

  Vrsta mreže je adhoc ili infrastruktura.

Usmjerivač ili pristupna točka su zauzeti.

Usmjerivač ili pristupna točka mogli bi postati prezaposleni za odgovaranje na nove zahtjeve ako ih koristi veći broj računala. Privremeno prekinite mrežne veze drugih računala na mreži.

Mreža koju tražite nije postavljena da emitira svoj mrežni naziv (SSID).

Bežični usmjerivači i pristupne točke mogu se postaviti da ne emitirajumrežni naziv. U tom slučaju nećete moći odrediti je li mreža u dometu (da bi se povezali s njom), osim ako se niste prethodno povezali na mrežu ili ste se povezali ručno pomoću naziva mreže (SSID-a). Da biste se povezali s mrežom koja ne emitira, slijedite ove korake:

 1. Da biste otvorili povezivanje s mrežom, kliknite gumb StartSlika gumba Start, a potom Poveži se sa.

 2. Kliknite Postavi vezu ili mrežu.

 3. Kliknite Ručno povezivanje s bežičnom mrežom, a zatim unesite informacije o mreži.

  Mreža će biti dodana na popis mreža s kojima se ubuduće možete povezati kad je vaše računalo u dometu.

Mrežni administrator blokira pristup određenim mrežama.

Ako se koristite mrežom svoje tvrtke, mrežni administrator putem pravila grupe možda nadzire pristup bežičnim mrežama. Ako mislite da u dometu vašeg računala postoje bežične mreže koje nisu vidljive ili se s njima ne možete povezati jer vam je mrežni administrator blokirao pristup, obratite mu se za pomoć.

Prilagodnik bežične mreže u nadzornom načinu rada.

Ako je na računalu pokrenut program za nadzor mreže, prilagodnik bežične mreže bit će postavljen u nadzorni način rada što sustavuWindows onemogućuje povezivanje s bežičnim mrežama. Da biste se povezali s bežičnom mrežom, zatvorite program za nadzor mreže ili u programu slijedite upute za izlazak iz nadzornog načina rada.