Otklanjanje poteškoća u programu Windows Media Player

Ovdje ćete pronaći rješenja nekih uobičajenih problema koji se pojavljuju pri radu s programom Windows Media Player.

Pokaži sve

Postoji li interesna grupa koja se bavi korištenjem programa Windows Media Player?

Da. Pitanja možete poslati interesnoj grupi za program Windows Media Player.

Tu interesnu grupu održava zajednica upućenih korisnika koja nudi kolegijalnu pomoć. To nije službeni Microsoftov resurs tehničke podrške. Zbog toga vam Microsoft ne može jamčiti odgovor na pitanje.

Pri slanju pitanja pokušajte biti što je moguće konkretniji. Pokušajte, na primjer, navesti sljedeće informacije:

 • Verzija programaWindows Media Player. Da biste pronašli broj verzije, na izborniku Pomoć kliknite O programu Windows Media Player. Ako se izbornik Pomoć ne vidi, kliknite Prikaži klasične izbornike. Verzija bi, na primjer, mogla biti 11.0.6000.xxxx.

 • Verzija operacijskog sustava Windows. Da biste pronašli broj verzije, kliknite Start, desnom tipkom miša kliknite Računalo, a zatim kliknite Svojstva.

 • Što ste pokušali učiniti prije nego što ste naišli na problem.

 • Ako se prikaže poruka o pogrešci, kliknite Web-pomoć. Kada se pojavi web-stranica, kopirajte URL i zalijepite ga u pitanje interesnoj grupi. URL web-pomoći sadrži korisne informacije, npr. kod pogreške na koju ste naišli i ostale detalje o otklanjanju poteškoća.

 • Ako se problem pojavljuje samo kada koristite određenu datoteku, web-vezu ili URL, napišite pojedinosti o toj stavci.

Kako prikazati detaljne informacije o komponentama programa Player i kodecima instaliranima na računalu?

Ako želite vidjeti popis komponenti i kodeka programa Windows Media Player instaliranih na računalu, učinite sljedeće:

 1. Na izborniku Pomoć kliknite O programu Windows Media Player.

  Ako se izbornik Pomoć ne vidi, kliknite Prikaži klasične izbornike.

 2. U dijaloškom okviru O programu Windows Media Player kliknite Informacije o tehničkoj podršci.

  Web-preglednik otvorit će stranicu s informacijama o pripadnim binarnim datotekama, kodecima, filtrima, dodacima i servisima instaliranima na računalu. Osoba odgovorna za tehničku podršku vjerojatno će moći iskoristiti te detaljne informacije da bi vam pomogla otkloniti poteškoće s računalom.

Pojavila se poruka o pogrešci. Kako saznati koji je kôd pogreške?

Većina dijaloških okvira za poruku o pogrešci ima gumb Web-pomoć. Ako ste povezani s internetom, kliknite taj gumb da biste vidjeli broj koda pogreške.

Kodovi pogreške sastoje se od osam alfanumeričkih znakova, na primjer C00D1197. Ako u kodu pogreške vidite znak koji bi mogao biti i broj nula i veliko slovo "O", radi se o broju nula.

Kako doznati više o određenoj poruci o pogrešci?

Većina dijaloških okvira za poruku o pogrešci ima gumb Web-pomoć. Ako ste povezani s internetom, kliknite taj gumb da biste vidjeli koje su informacije dostupne za rješavanje problema do kojeg je došlo.

Informacije na stranicama web-pomoći ažuriraju se redovito, svaki put kada Microsoft sazna više o mogućim uzrocima određene pogreške i rješenjima za njezino uklanjanje. Ako trenutno ne vidite rješenje pogreške koja se pojavila, vratite se kasnije i provjerite je li pronađeno rješenje.

Kada kliknem gumb Web-pomoć, ništa se ne događa. Zašto?

Možda postoji neki problem s mrežnim vezama. Ako se problem ne riješi, pokušajte ponovo pokrenuti Player ili računalo.

Zašto se pokraj nekih stavki u biblioteci ili oknu popisa pojavljuje crveni ili plavi gumb?

Kada Player naiđe na pogrešku ili neki drugi problem, obično se prikaže dijaloški okvir poruke o pogrešci. No u nekim slučajevima Player može prikazati gumb PogreškaSlika gumba Pogreška ili gumb InformacijeSlika gumba Informacije pokraj stavke u biblioteci ili oknu s popisom.

Kliknite ga da biste vidjeli popis mogućnosti za rješavanje problema ili da biste prikazali više detalja o problemu. Možete i prijeći preko njega pokazivačem miša da biste vidjeli dodatne informacije.

Kako otkloniti poteškoće s kodecima?

Dodatne informacije o problemima s kodecima potražite u odjeljku Kodeci: najčešća pitanja.

Kako otkloniti poteškoće s bibliotekom?

Dodatne informacije o problemima s bibliotekom potražite u odjeljku Biblioteka programa Windows Media Player: najčešća pitanja