Otklanjanje poteškoća sa snimanjem TV programa na računalo

Ako na računalu nemate TV karticu, potrebna vam je dodatna analogna ili digitalna TV kartica da biste reproducirali i snimali TV program u sustavu Windows Media Center.

Ovdje ćete naći rješenja nekih uobičajenih problema koji se pojavljuju pri snimanju TV programa na računalo.

Pokaži sve

Zašto dolazi do sukoba snimanja?

Obavijest da je došlo do sukoba snimanja može se pojaviti u sljedećim situacijama:

 • Imate jednu TV karticu, a zakazali ste više istodobnih snimanja.

 • Omogućili ste više TV kartica, ali zakazali više snimanja no što imate dostupnih kartica.

Slijedite upute na zaslonu da biste na upit razriješili sukob. Ako ne razriješite sukob, sustav Windows Media Center automatski će ga razriješiti svojim odabirom emisije za snimanje. Sustav Windows Media Center ponekad može otkriti različit datum i vrijeme emitiranja jedne od emisija te prilagoditi raspored snimanja da bi snimio obje emisije. U suprotnom sustav Windows Media Center odabire emisiju koju će snimiti, i to sljedećim poretkom:

 • Jednokratno snimanje (nije dio serije).

 • Parametre kojima se određuje redoslijed snimanja seije, kao što su serije, ključna riječ i ručna snimanja moguće je rangirati u prioritetima serija.

 • Emisija čije je snimanje prvo zakazano.

Ako sustav Windows Media Center naiđe na sukob snimanja između dvije epizode različitih serija, pomoću popisa prioriteta serija određuje koju će emisiju snimiti. Serije koje svakako želite snimiti možete rangirati na vrh popisa prioriteta te omogućiti uspješno snimanje serije u slučaju sukoba. Kada zakažete snimanje nove serije, ona se dodaje na dno popisa i ima najniži prioritet.

Prilagodba prioriteta snimanja serije

 1. Na početnom zaslonu pomaknite se do TV + filmovi, kliknite Snimljeni TV program, zatim Pogledaj zakazano, pa Serija, a potom Promijeni prioritete.

 2. Pomoću strelice gore ili strelice dolje na zaslonu pomaknite zakazanu seriju gore ili dolje na popisu prioriteta.

 3. Kliknite Gotovo da biste se vratili na zaslon Serije.

Zašto TV emisija nije snimljena?

Emisija možda nije snimljena iz različitih razloga. Da biste u povijesti snimanja potražili razlog zašto emisija nije snimljena, učinite sljedeće:

 1. Na početnom zaslonu pomaknite se do TV + filmovi, kliknite Snimljeni TV program, zatim Prikaži zakazano, a potom Povijest.

 2. Da biste organizirali popis, kliknite Sortiraj po datumu, Sortiraj po statusu ili Sortiraj po naslovu.

 3. Pomoću gumba sa strelicom na zaslonu pomičite se kroz popis. Status svake emisije naveden je kao Snimljeno, Nije snimljeno, Izbrisano, Otkazano, Unaprijed rezervirano ili Djelomično.

 4. Da biste dobili detaljnije informacije o statusu snimanja, kliknite emisiju. Na zaslonu Povijest prikazano je detaljno objašnjenje povijesti snimanja određene stavke.

U nastavku su navedeni mogući razlozi zbog kojih emisija nije snimljena:

 • Došlo je do sukoba snimanja, pri kojem je druga emisija imala veći prioritet. Dodatne su informacije o prioritetima već navedene u ovom tekstu.

 • TV kartica nije bila dostupna u trenutku kada je trebalo početi snimanje emisije.

 • Nije bilo slobodnog prostora na disku, a prethodno snimljene emisije nije bilo moguće izbrisati da bi se oslobodio prostor. Da biste izbrisali postojeće snimke, proučite odjeljak Upravljanje snimljenim TV emisijama: najčešća pitanja.

 • Nije dostupan ažurirani raspored iz vodiča za zakazano snimanje. Provjerite jeste li u sustavu Windows Media Center preuzeli najnovije podatke za vodič. Dodatne informacije potražite u odjeljku Otklanjanje poteškoća s preuzimanjem vodiča.

 • Snimanje emisije spriječila su ograničenja koja je postavio izvođač ili autor sadržaja.

 • Emisija je već snimljena. Sustav Windows Media Center ne snima epizodu serije ako je ona već snimljena ili izbrisana u proteklih osam tjedana.

 • Dostignuto je ograničenje broja epizoda određene serije koje se čuvaju. Izbrišite druge epizode te serije ili povećajte razinu ograničenja za broj epizoda neke serije koje se čuvaju. Da biste upravljali svojim snimkama, proučite odjeljak Upravljanje snimljenim TV emisijama: najčešća pitanja.

 • TV postaja promijenila je raspored ili broj kanala za određenu mrežu ili pak emisija nije emitirana.

 • Nije bilo TV signala jer kanal nije bio dostupan, TV signal nije bio povezan ili je kartica bila onemogućena.

 • Računalo je bilo isključeno ili je nestalo struje tijekom snimanja emisije. Računalo mora biti uključeno ili u stanju pripravnosti, načinu rada u odsutnosti ili stanju hibernacije da bi emisija bila uspješno snimljena.

 • Ako imate dekoder TV signala, IC upravljački kabel možda nije povezan s dekoderom, zbog čega sustav Windows Media Center nije mogao promijeniti kanal i započeti snimanje.

Zašto nije moguće pronaći snimku?

Razlog može biti bilo što od sljedećeg:

 • Emisija možda nije snimljena ili je snimljena, a zatim izbrisana. Da biste doznali je li emisija snimljena ili izbrisana, provjerite povijest snimanja. Informacije kako to učiniti naći ćete u prethodnom dijelu ove teme.

 • Snimljena se emisija nalazi u mapi koja nije dostupna i koja se razlikuje od mape postavljene za snimanje. Provjerite je li mapa koja sadrži snimku dostupna te možete li joj pristupiti s računala. Zadanu mapu za pohranu snimljenih TV emisija možete promijeniti na sljedeći način:

  1. Na početnom zaslonu pomaknite se do Zadataka, kliknite Postavke, zatim TV, pa Snimač, a potom Pohrana snimača.

  2. Kliknite ili gumb - ili gumb + pored mogućnosti Snimi na pogon da biste odabrali novi pogon, potom kliknite Spremi, a zatim idite na zaslon Snimljeni tv program i ponovo potražite svoju emisiju.

 • Ako još uvijek ne možete pronaći TV emisiju koju ste snimili, pretražite mapu Snimljeni TV program (zadano je mjesto C:\Users\Public\Snimljeni TV program.) Ako ste snimke pohranili na vanjski pogon, mjesto mape može biti, primjerice, G:\Snimljeni TV program.

Zašto je snimljen pogrešan kanal?

Ako TV signal primate putem dekodera, sustav Windows Media Center može naići na pogrešku kada mijenja kanale da bi započeo snimanje emisije. Pogreška pri mijenjanju kanala na dekoderu može biti uzrokovana jednim od sljedećih razloga:

 • Kontrolni IC kabel nepravilno je namješten na prednjoj strani dekodera ili nije povezan s dekoderom te sustav Windows Media Center ne može poslati signal dekoderu da promijeni kanal.

 • Moguće je da je brzina kojom dekoder mijenja TV kanale nepravilno konfigurirana. Primjerice, ako je odabrana nepravilna brzina promjene kanala, dekoder bi mogao primiti signal samo dva od tri broja kanala koje prenosi sustav Windows Media Center te promijeniti kanal dvoznamenkastog broja umjesto kanala troznamenkastog broja. Preporučujemo da ponovo postavite TV signal i odaberete drugu brzinu promjene kanala.

  Promjena brzine promjene kanala

  • Na početnom zaslonu pomaknite se do Zadataka, kliknite Postavke, pa TV, zatim Postavljanje TV signala te potom slijedite čarobnjaka.

 • Sustav Windows Media Center možda je pokušao pronaći kanal koji nije dio vašeg TV paketa. U nekim slučajevima, automatsko ponašanje nekih dekodera utječe na to kako sustav Windows Media Center njima upravlja. Kada sustav Windows Media Center pronađe kanal koji nije dio vašeg TV paketa, dekoder umjesto toga može prikazati vaš zadani kanal, prikazati poruku na zaslonu, ostati na kanalu koji ste posljednji gledali ili se prebaciti na najbliži kanal u programu. U svakom slučaju, dekoder izvršava zadanu akciju koju sustav Windows Media Center ne može otkriti, što uzrokuje poremećaj u sinkronizaciji sustava Windows Media Center, koji potom snima pogrešan kanal. Da biste spriječili da sustav Windows Media Center pokuša pristupiti i snimati kanale na koje niste pretplaćeni, isključite kanale koji nisu obuhvaćeni vašim pretplatničkim paketom na sljedeći način:

  1. Na početnom zaslonu pomaknite se do Zadataka, kliknite Postavke, pa TV, zatim Vodič, a potom Uredi kanale.

  2. Pomoću gumba sa strelicom na zaslonu pomičite se kroz popis i pronađite kanale koje želite prikazati ili sakriti. Kada kliknete pojedini kanal, umetnuti prozor prikazuje taj kanal.

   Slika umetnutog prozora
   Slika umetnutog prozora
  3. Potvrdite ili poništite potvrdni okvir pored svakog kanala. Ako je okvir potvrđen, kanal se prikazuje u vodiču, a ako je poništen, kanal se ne prikazuje.

  4. Nakon što izvršite željene promjene, kliknite Spremi da biste se vratili na zaslon vodiča Postavke.

  Ako se pojavi poruka na zaslonu, upravljanje kanalima za snimanje TV programa nije moguće dok ne izvršite akciju daljinskim upravljačem dekodera. Ako niste u blizini računala i ne možete odmah riješiti problem, moglo bi nastati nekoliko nepravilnih snimki.

Što se događa ako na tvrdom disku ima malo ili nimalo slobodnog prostora?

Obavijesti da na tvrdom disku ima malo ili nimalo slobodnog prostora znače da je tvrdi disk na koji se pohranjuju snimljene TV emisije gotovo pun te da sustav Windows Media Center neće moći izvršiti sljedeće zakazano snimanje ili bilo koje snimanje nakon toga sve dok ne oslobodite dovoljno prostora na disku. Tvrdi je disk gotovo pun ako:

 • Postoje brojne snimke koje nije moguće izbrisati. Doznajte više u odjeljku Upravljanje snimljenim TV emisijama: najčešća pitanja.

 • Na tvrdom disku na koji se snima TV program pohranjen je velik broj drugih datoteka, uključujući i multimedijske datoteke, kao što su glazba, slike i videozapisi.

 • Snimljen je velik broj digitalnih TV emisija koje nije moguće izbrisati. Emisije snimljene s nekih digitalnih TV kanala snimaju se uz vrlo detaljnu sliku i kvalitetniji audiozapis visoke razlučivosti. Zbog toga je veličina datoteke snimljene TV emisije veća od snimke TV emisije standardne razlučivosti. Tvrdi disk stoga se i brže puni.

 • Tvrdi disk na koji snimate možda je premali. U tom bismo vam slučaju preporučili da ga zamijenite većim.

  Da biste odmah oslobodili nešto prostora na disku, ručno izbrišite neke snimljene TV emisije ili dodijelite više prostora za pohranu snimki. Da biste izbrisali snimku, pogledajte odjeljak Upravljanje snimljenim TV emisijama: najčešća pitanja.

Kako smanjiti ograničenje da bi se omogućilo snimanje više epizoda serije?

Snimanje je otkazano jer je dostignuto ograničenje broja snimljenih epizoda serije koje se čuvaju. Da biste omogućili buduća snimanja, smanjite ograničenje broja snimki koje se čuvaju. (Pogledajte odjeljak Upravljanje snimljenim TV emisijama: najčešća pitanja.)

Zašto sustav Windows Media Center ne može otkriti kanal za snimanje?

Možda ćete morati uključiti kanal i promijeniti zakazani raspored snimanja. Da biste uključili kanal, učinite sljedeće:

 1. Na početnom zaslonu pomaknite se do Zadataka, kliknite Postavke, pa TV, zatim Vodič, a potom Uredi kanale.

 2. Pomoću gumba sa strelicom na zaslonu pomičite se kroz popis i pronađite kanale koje želite prikazati ili sakriti. Kada kliknete pojedini kanal, umetnuti prozor prikazuje taj kanal.

 3. Potvrdite okvir pored kanala koji želite uključiti. Ako je okvir potvrđen, kanal se prikazuje u vodiču, a ako je poništen, kanal se ne prikazuje.

 4. Nakon što izvršite željene promjene, kliknite Spremi da biste se vratili na zaslon vodiča Postavke.

Zašto sustav Windows Media Center nije uspio snimiti emisiju?

Pokušajte ponovo zakazati snimanje. Neke pogreške mogu biti otklonjene ponovnim zakazivanjem snimanja. Da biste iznova zakazali snimanje, pogledajte odjeljak Upravljanje snimljenim TV emisijama: najčešća pitanja. Za otklanjanje složenijih pogrešaka možda će biti potrebno ponovo pokrenuti računalo sa sustavom Windows Media Center.

Zašto sustav Windows Media Center ne može prekinuti snimanje?

Pokušajte snimanje zaustaviti ručno ili ponovo pokrenuti računalo.

Zašto sustav Windows Media Center nije stvorio datoteku snimke?

Možda imate premalo slobodnog prostora na disku ili nije moguće pronaći mapu sa snimljenim TV programom. Pokušajte izbrisati neke snimke da biste oslobodili prostor na disku, provjerite postoji li mapa Snimljeni TV program, a potom pokušajte ponovo zakazati snimanje. Da biste ponovo zakazali snimanje, pogledajte odjeljak Upravljanje snimljenim TV emisijama: najčešća pitanja.