Korištenje sažetaka sadržaja (RSS-ova)

Ove se informacije odnose na Windows Internet Explorer 7 i Windows Internet Explorer 8.

Ovdje ćete naći odgovore na neka uobičajena pitanja o sažecima sadržaja (RSS-ovima).

Pokaži sve

Što je sažetak sadržaja?

Sažeci sadržaja, koje nazivamo i RSS sažecima sadržaja, XML sažecima sadržaja, objavljeni sadržaji ili XML sažecima sadržaja, nude sadržaje koji se često ažuriraju, a objavljuju ih pojedina web-mjesta. Obično se koriste za web-mjesta s novostima i blogovima, ali i za isporuku drugih vrsta digitalnog sadržaja, uključujući slike, audiozapise i videozapise. Putem sažetaka sadržaja moguća je i isporuka audiosadržaja (obično u MP3 formatu), koji možete poslušati na računalu ili MP3 reproduktoru. To se naziva podcasting prijenos.

Kako znati nudi li web-mjesto sažetke sadržaja?

Kada prvi put posjetite web-mjesto, Internet Explorer potražit će sažetke sadržaja. Ako su dostupni sažeci sadržaja, gumb Sažeci sadržaja Slika gumba Sažeci sadržaja promijenit će boju te će se oglasiti zvučni signal.

Kako pogledati sažetak sadržaja?

Kada posjetite web-stranicu, gumb Sažeci sadržaja Slika gumba Sažeci sadržaja promijenit će boju čime daje do znanja da su dostupni sažeci sadržaja. Kliknite gumb Sažeci sadržaja, a zatim sažetak sadržaja koji želite pogledati. Ako koristite Internet Explorer 8, a web-mjesto nudi i web-odsječke, prikazat će se gumb Web-odsječak Slika gumba Web-odsječak. Morate se pretplatiti na sažetak sadržaja da biste automatski dobivali sadržaj. Dodatne informacije o web-odsječcima potražite u članku Web-odsječci: najčešća pitanja.

Kako se pretplatiti na sažetak sadržaja?

  1. Da biste otvorili Internet Explorer, kliknite gumb StartSlika gumba Start, a potom Internet Explorer.

  2. Otiđite na web-mjesto na kojem se nalazi sažetak sadržaja na koji se želite pretplatiti.

  3. Kliknite gumb Sažeci sadržajaSlika gumba Sažeci sadržaja da biste na web-stranici pronašli sažetke sadržaja.
  4. Kliknite sažetak sadržaja (ako ih je dostupno više). Ako je dostupan samo jedan sažetak sadržaja, bit ćete upućeni izravno na njegovu stranicu.

  5. Kliknite Pretplata na ovaj sažetak sadržaja

  6. Unesite naziv sažetka sadržaja i odaberite mapu u kojoj ćete ga stvoriti.

  7. Kliknite Pretplati se.

Kako dodati sažetak sadržaja na traku favorita u pregledniku Internet Explorer 8?

Da biste dodali sažetak sadržaja na traku favorita, pretplatite se na njega, a zatim potvrdite okvir Dodaj na traku favorita u dijaloškom okviru Pretplata na ovaj sažetak sadržaja. Ako ste već pretplaćeni na taj sažetak sadržaja, možete kliknuti gumb Dodaj na traku favoritaSlika gumba Dodaj u favorite na traci da biste sažetak sadržaja dodali na traku favorita. Dodatne informacije o traci favorita potražite u odjeljku Prilagođavanje trake favorita.

Po čemu se sažetak sadržaja razlikuje od web-mjesta?

Sažetak sadržaja može imati isti sadržaj kao i web-stranica, ali obično je drugačije formatiran. Kada se pretplatite, Internet Explorer automatski provjerava web-mjesto i preuzima novi sadržaj, tako da možete vidjeti što se promijenilo od zadnjeg posjeta sažetku sadržaja.

Koliko stoji pretplata na sažetak sadržaja?

Pretplata na sažetak sadržaja obično je besplatna.

Kako vidjeti sažetke sadržaja na koje sam pretplaćen?

Sažetke sadržaja možete vidjeti na kartici Sažeci sadržaja u centru za favorite. Za prikaz sažetaka sadržaja u pregledniku Internet Explorer 8 kliknite gumb Favoriti, a zatim kliknite Sažeci sadržaja. U programu Internet Explorer 7 kliknite gumb Centar za favoriteSlika gumba Centar za favorite, a zatim kliknite Sažeci sadržaja.

Mogu li drugi programi prikazati sažetke sadržaja na koje sam pretplaćen?

Da, Internet Explorer drugim programima stavlja na raspolaganje popis čestih sažetaka sadržaja. To dopušta pretplatu na sažetke sadržaja pomoću programa Internet Explorer, a njihovo čitanje u drugim programima, kao što su klijenti e‑pošte ili bočna traka sustava Windows.

Što znači RSS?

RSS je akronim za Really Simple Syndication (stvarno jednostavna distribucija), a njime se opisuje tehnologija pomoću koje se stvaraju sažeci sadržaja.

Koji se formati koriste za sažetke sadržaja?

Najčešći su formati RSS i Atom. Formati sažetaka sadržaja stalno se ažuriraju novim verzijama. Internet Explorer podržava RSS 0.91, 1.0 i 2.0 te ATOM .3 i 1.0 . . Svi formati sažetaka web-sadržaja zasnovani su na XML-u (Extensible Markup Language), računalnom jeziku koji se temelji na tekstu, a pomoću kojeg se opisuju i distribuiraju strukturirani podaci i dokumenti.