Bilo da pišete pismo ili unosite brojčane podatke, vaša je tipkovnica glavno sredstvo za unos podataka u računalo. Jeste li znali da putem tipkovnice možete i upravljati svojim računalom? Poznavanje nekolicine jednostavnih naredbi (uputa računalu) može vam posao učiniti djelotvornijim. Ovaj članak pokriva osnovne radnje s tipkovnicom i upoznat će vas s njezinim naredbama.

Raspored tipki

Tipke na tipkovnici mogu biti podijeljene u nekoliko grupa, ovisno o namjeni:

 • Alfanumeričke tipke. Čine ih slovne, brojčane, interpunkcijske i tipke simbola koje možete naći na klasičnom pisaćem stroju.

 • Kontrolne tipke. Upotrebljavaju se samostalno ili zajedno s ostalim tipkama da bi se izvršila određena akcija. Najčešće korištene kontrolne tipke jesu CTRL, ALT, tipka s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows i tipka ESC.
 • Funkcijske tipke. Njih koristimo da bismo obavljali specifične zadatke. Označene su kao F1, F2, F3... sve do F12. Njihove funkcije mogu se razlikovati od programa do programa.

 • Navigacijske tipke. Koriste se za pomicanje unutar dokumenata ili web-stranica i uređivanje teksta. Čine ih tipke sa strelicama te tipke HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE i INSERT.

 • Numerički dio tipkovnice. Praktičan je za brz unos brojeva. Tipke su grupirane u blok sličan onom na tradicionalnom kalkulatoru ili zbrajalici.

Sljedeća ilustracija prikazuje njihov raspored na uobičajenoj tipkovnici. Raspored na vašoj tipkovnici može biti drugačiji.

Slika tipkovnice na kojoj su vidljive vrste tipaka
Raspored tipki na tipkovnici

Pisanje teksta

Kada morate nešto napisati unutar programa, poruke e‑pošte ili tekstnog okvira, vidjet ćete okomitu trepćuću crtu (Slika pokazivača ). To je pokazivač, poznat i kao točka unosa. Pokazuje gdje će započeti tekst koji ćete upisivati. Možete ga premještati klikom na željeno mjesto ili pomoću navigacijskih tipki (vidi odjeljak "Upotreba navigacijskih tipki" u ovom članku).

Uz slovne, brojčane, interpunkcijske i tipke simbola, tipke za pisanje uključuju tipku SHIFT, CAPS LOCK, TAB, ENTER, SPACEBAR (razmaknicu) i BACKSPACE.

Naziv tipke
Upotreba

SHIFT

Pritisnite tipku SHIFT u kombinaciji sa slovom da biste napisali veliko slovo. Pritisnite tipku SHIFT u kombinaciji s drugom tipkom da biste napisali simbol koji je prikazan na njezinom gornjem dijelu.

CAPS LOCK

Jedanput pritisnite tipku CAPS LOCK da biste pisali velikim slovima. Ponovo pritisnite tipku CAPS LOCK da biste isključili pisanje velikim slovima. Vaša tipkovnica možda ima svjetlosni indikator koji pokazuje je li tipka CAPS LOCK uključena.

TAB

Pritisnite tipku TAB da biste premjestili pokazivač nekoliko mjesta prema naprijed. Tipku TAB možete pritisnuti i da biste se prebacili na sljedeći tekstni okvir na obrascu.

ENTER

Pritisnite tipku ENTER da biste premjestili pokazivač na početak sljedećeg retka teksta. U dijaloškom okviru pritisnite tipku ENTER da biste odabrali istaknuti gumb.

Razmaknica

Pritisnite razmaknicu da biste premjestili pokazivač jedno mjesto prema naprijed.

BACKSPACE

Pritisnite tipku BACKSPACE da biste izbrisali znak ispred pokazivača ili odabrani tekst.

Upotreba tipkovnih prečaca

Tipkovni prečaci predstavljaju način izvođenja akcija putem tipkovnice. Nazivaju se prečacima zato što vam ubrzavaju rad. U stvari, gotovo svaku akciju ili naredbu mišem moguće je izvesti brže pomoću jedne ili više tipki na tipkovnici.

U člancima iz sustava pomoći znak plus (+) između dviju ili više tipki označava da ih treba pritisnuti kao kombinaciju. Primjerice, CTRL+A znači pritisnuti i držati tipku CTRL, a zatim pritisnuti tipku A. CTRL+SHIFT+A znači pritisnuti i držati tipke CTRL i SHIFT, a zatim pritisnuti tipku A.

Pronalaženje programskih prečaca

Putem tipkovnice možete u većini programa izdavati različite naredbe. Otvorite izbornik da biste vidjeli koje naredbe imaju tipkovne prečace. Prečaci se (ako postoje) prikazuju odmah uz stavke na izborniku.

Slika izbornika Microsoftova programa Bojanje koja prikazuje tipkovne prečace pored naredbi izbornika
Tipkovni prečaci pojavljuju se odmah uz stavke izbornika

Odabir izbornika, naredbi i mogućnosti

Pomoću tipkovnice možete otvarati izbornike te birati naredbe i ostale mogućnosti. Kada pritisnete tipku ALT unutar programa s izbornicima, po jedno slovo naziva svakog izbornika postat će podcrtano. Pritisnite podcrtano slovo da biste otvorili odgovarajući izbornik. Pritisnite podcrtano slovo stavke na izborniku da biste odabrali tu naredbu.

Slika izbornika programa Microsoft WordPad koja prikazuje podvučena slova u naredbama izbornika
Pritisnite tipke ALT+D da biste otvorili izbornik Datoteka, a zatim pritisnite tipku I da biste odabrali naredbu Ispis

Ovaj trik funkcionira i u dijaloškim okvirima. Uvijek kada ugledate podcrtano slovo pridruženo mogućnosti u dijaloškom okviru, znači da možete pritisnuti tipku ALT zajedno s tipkom slova koje je pridruženo toj mogućnosti.

Korisni prečaci

Sljedeća tablica daje popis najkorisnijih tipkovnih prečaca. Podrobniji popis potražite u poglavlju Tipkovni prečaci.

Tipka
Funkcija
Windows Tipka s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows

Otvaranje izbornika Start

ALT+TAB

Prebacivanje iz jednog otvorenog programa i prozora u drugi

ALT+F4

Zatvaranje aktivne stavke ili programa

CTRL+S

Spremanje trenutno aktivne datoteke ili dokumenta (funkcionira u većini programa)

CTRL+C

Kopiranje odabrane stavke

CTRL+X

Izrezivanje odabrane stavke

CTRL+V

Lijepljenje odabrane stavke

CTRL+Z

Poništavanje zadnje akcije

CTRL+A

Odabir svih stavki u dokumentu ili prozoru

F1

Prikaz sustava pomoći programa ili sustava Windows

Tipka s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows + F1

Prikaz pomoći i podrške sustava Windows

ESC

Odustajanje od trenutnog zadatka

Programska tipka Slika programske tipke

Otvaranje izbornika naredbi koje se odnose na odabrani program (jednako desnom kliku na odabir).

Navigacijske tipke

Navigacijske tipke omogućuju vam premještanje pokazivača, pomicanje unutar dokumenata ili web-stranica i uređivanje teksta. Sljedeća tablica daje popis nekih njihovih osnovnih namjena:

Tipka
Funkcija

Strelica lijevo, desno, gore ili dolje

Premještanje pokazivača ili odabira za jedno mjesto ili redak u smjeru strelice ili pomicanje sadržaja web-stranice u smjeru strelice

HOME

Premještanje pokazivača na početak retka teksta ili pomicanje na vrh web-stranice

END

Premještanje pokazivača na kraj retka teksta ili pomicanje na dno web-stranice

CTRL+HOME

Pomicanje na vrh dokumenta

CTRL+END

Pomicanje na dno dokumenta

PAGE UP

Premještanje pokazivača ili stranice jedan zaslon prema gore

PAGE DOWN

Premještanje pokazivača ili stranice jedan zaslon prema dolje

DELETE

Brisanje znaka iza pokazivača ili odabranog teksta; u sustavu Windows brisanje odabrane stavke i njezino premještanje u koš za smeće

INSERT

Uključivanje ili isključivanje načina umetanja. Kada je način umetanja uključen, tekst koji tipkate počinje od mjesta na kojem se nalazi pokazivač. Kada je način umetanja isključen, tekstom koji tipkate zamjenjuju se postojeći znakovi.

Rad s numeričkim dijelom tipkovnice

Numerički dio tipkovnice, isto kao kalkulator ili zbrajalica, sadrži znamenke 0 do 9, aritmetičke operatore + (zbrajanje), - (oduzimanje), * (množenje) i / (dijeljenje) te decimalni zarez. Ti znakovi, naravno, postoje i drugdje na tipkovnici, ali raspored numeričke tipkovnice omogućuje vam brz unos brojčanih ili matematičkih operacija jednom rukom.

Slika numeričke tipkovnice
Numerički dio tipkovnice

Pritisnite tipku NUM LOCK da biste putem numeričkog dijela tipkovnice unosili brojeve. Većina tipkovnica ima svjetlosni indikator koji pokazuje je li tipka NUM LOCK uključena. Kada je tipka NUM LOCK isključena, numerički dio tipkovnice funkcionira kao drugi skup navigacijskih tipki (njihovi su nazivi otisnuti tik uz brojeve ili simbole).

Numerički dio tipkovnice možete koristiti za jednostavne izračune putem Kalkulatora.

Rad s Kalkulatorom putem numeričkog dijela tipkovnice

 1. Da biste otvorili kalkulator, kliknite gumb StartSlika gumba Start, pa Svi programi, zatim Pomagala i na kraju Kalkulator.

 2. Provjerite je li na tipkovnici uključen svjetlosni indikator tipke NUM LOCK. Ako nije, pritisnite tipku NUM LOCK.

 3. Upišite prvi broj putem numeričkog dijela tipkovnice.

 4. Utipkajte + da biste zbrajali, - da biste oduzimali, * da biste množili, odnosno / da biste dijelili.

 5. Upišite sljedeći broj u izračunu.

 6. Pritisnite tipku ENTER da biste završili izračun.

Tri neobične tipke

Do sada smo raspravili namjenu gotovo svake tipke koju biste mogli koristiti. Međutim, za one istinski znatiželjne, istražit ćemo i tri najmisterioznije tipke na tipkovnici: PRINT SCREEN, SCROLL LOCK i PAUSE/BREAK.

PRINT SCREEN (ili PRT SCN)

Nekada davno, ova je tipka činila upravo ono što na njoj piše — slala je trenutni sadržaj zaslona pisaču. Danas, pritiskom na tipku PRINT SCREEN snima se slika sadržaja cijelog zaslona (tzv. "snimka zaslona") i kopira u međuspremnik u memoriji računala. Odatle je možete zalijepiti (CTRL+V) u program Microsoft Bojanje ili neki drugi te je prema želji ispisati.

Još je neobičnija naredba SYS RQ, koja na nekim tipkovnicama dijeli tipku s naredbom PRINT SCREEN. Povijesno gledajući, naredba SYS RQ bila je zamišljena kao "sistemski zahtjev", ali u sustavu Windows ta naredba nije omogućena.

Savjet

 • Pritisnite tipke ALT+PRINT SCREEN da biste snimili sliku aktivnog prozora, umjesto sadržaja cijelog zaslona.

SCROLL LOCK (ili SCR LK)

U većini programa pritisak na tipku SCROLL LOCK ne radi ništa. U nekoliko će se programa pritiskom na tipku SCROLL LOCK promijeniti ponašanje tipki strelica te tipki PAGE UP i PAGE DOWN. Pritiskom na te tipke omogućuje se pomicanje kroz dokument bez promjene položaja pokazivača ili odabira. Vaša tipkovnica možda ima svjetlosni indikator koji pokazuje je li naredba SCROLL LOCK uključena.

PAUSE/BREAK

To je tipka koju ćete rijetko koristiti. Neki se stariji programi tom tipkom privremeno zaustavljaju ili, u kombinaciji s tipkom CTRL, prestaju s izvršavanjem.

Ostale tipke

Neke suvremene tipkovnice imaju "vruće tipke" ili gumbe, koji će vam jednim pritiskom omogućiti brzi pristup programima, datotekama ili naredbama. Na drugima postoji kontrola glasnoće, kotačići za pomicanje, kotačići za zumiranje i slično. Pojedinosti o tim značajkama potražite u materijalima isporučenima s vašom tipkovnicom ili računalom ili na web-mjestu proizvođača.

Savjeti za sigurniji rad s tipkovnicom

Pravilnom upotrebom tipkovnice izbjeći ćete bol ili ozljede zapešća, šaka i ruku, pogotovo ako često i dugo radite s računalom. Evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da izbjegnete probleme:

 • Postavite tipkovnicu na razinu laktova. Nadlaktice trebaju biti opuštene i uz tijelo.

 • Tipkovnicu postavite ravno ispred sebe. Ako vaša tipkovnica ima numerički dio, kao točka za centriranje može poslužiti razmaknica.

 • Tipkajte držeći šake i zapešća iznad tipkovnice da biste mogli dosegnuti udaljenije tipke bez istezanja prstiju.

 • Tijekom pisanja izbjegavajte na bilo što oslanjati dlanove ili zapešća. Ako vaša tipkovnica ima podlogu za odmaranje dlanova, koristite je samo da biste se odmorili od tipkanja.

 • Tijekom pisanja lagano tipkajte i držite zapešća ispruženima.

 • Kada ne tipkate, opustite ramena i ruke.

 • Svakih 15 do 20 minuta napravite kratku stanku.