Što je sprečavanje izvršavanja podataka?

Sprečavanje izvršavanja podataka (Data Execution Prevention, DEP) sigurnosna je značajka koja pomaže spriječiti štetu na računalu uzrokovanu virusima i drugim sigurnosnim prijetnjama. Štetni programi mogu pokušati napasti sustav Windows pokušavajući pokrenuti (ili izvršiti) kôd iz sistemske memorije rezervirane za programe sustava Windows i druge autorizirane programe. Takvi napadi mogu oštetiti programe i datoteke.

DEP pomaže zaštititi računalo prateći rad programa i pazeći da oni koriste sistemsku memoriju na siguran način. Ako DEP opazi da neki program na računalu nepravilno koristi memoriju, zatvara ga i obavještava vas o tome.