Što je traka za brzo pokretanje?

Traka za brzo pokretanje dio je programske trake pokraj izbornika Start na koju možete dodavati prečace do programa. Radi lakšeg pristupa prečacima ona je uvijek vidljiva, čak i onda kada je otvoren neki prozor.

Slika alatne trake za brzo pokretanje
Traka za brzo pokretanje

Traka za brzo pokretanje dobar je izbor ako ne želite zadržati prečace na izborniku Start ili radnoj površini. Dodatne informacije o dodavanju prečaca na traku za brzo pokretanje potražite u poglavlju Dodavanje i uklanjanje programa s programske trake.