Kada god otvorite program, datoteku ili mapu, oni će se na zaslonu pojaviti u okviru koji se naziva prozor (operacijski sustav Windows dobio je ime upravo po engleskoj riječi za prozor). Budući da su u sustavu Windows prozori sveprisutni, važno je znati kako ih premještati, mijenjati im veličinu ili ih jednostavno maknuti.

Dijelovi prozora

Iako je sadržaj svakog prozora različit, svi oni imaju zajedničkih dijelova. Prvo, prozori se uvijek pojavljuju na radnoj površini — glavnom radnom području zaslona. Nadalje, većina se prozora sastoji od istih osnovnih dijelova:

Slika prozora programa Blok za pisanje s označenim različitim dijelovima
Dijelovi tipičnog prozora
 • Naslovna traka. Prikazuje naziv dokumenta i programa (ili mape ako radite u mapi).

 • Gumbi za minimiziranje, maksimiziranje i zatvaranje. Skrivaju (spuštaju) prozor, povećavaju ga preko cijelog zaslona te ga zatvaraju (kasnije će biti više riječi o tome).

 • Traka izbornika. Sadrži stavke koje možete kliknuti da biste vršili odabire u programu. Dodatne informacije potražite u poglavlju Rad s izbornicima, gumbima, trakama i okvirima.

 • Kliznik. Pomiče sadržaj prozora da biste vidjeli podatke koji se trenutno ne vide na zaslonu.

 • Rubovi i uglovi. Da biste promijenili veličinu prozora, rubove i uglove možete vući pokazivačem miša.

Ostali prozori mogu imati dodatne gumbe, okvire ili trake. No obično imaju i osnovne dijelove.

Premještanje prozora

Da biste premjestili prozor, postavite pokazivač miša Slika pokazivača miša na njegovu naslovnu traku. Zatim ga vucite do željenog mjesta. (Povlačenje podrazumijeva pokazivanje mišem na stavku, držanje pritisnutom lijeve tipke, premještanje stavke, a zatim otpuštanje tipke miša.)

Promjena veličine prozora

 • Da biste prozor proširili preko čitavog zaslona, kliknite gumb MaksimizirajSlika gumba Maksimiziraj ili dvokliknite naslovnu traku prozora.
 • Da biste maksimizirani prozor vratili na njegovu prethodnu veličinu, kliknite gumb VratiSlika gumba Vrati (taj se gumb pojavljuje umjesto gumba Maksimiziraj). ili dvokliknite naslovnu traku prozora.
 • Da biste promijenili veličinu prozora (učinili ga većim ili manjim), pokažite na bilo koji od njegovih rubova ili uglova. Kada se pokazivač miša promijeni u dvosmjernu strelicu (vidi donju sliku), vucite rub ili ugao da biste smanjili ili povećali prozor.

  Slika obruba prozora s pokazivačima za promjenu veličine
  Povlačenje ruba ili ugla prozora radi promjene veličine

  Maksimiziranom prozoru ne možete mijenjati veličinu. Najprije ga morate vratiti na prethodnu veličinu.

Napomena

 • Premda je većinu prozora moguće maksimizirati ili im mijenjati veličinu, postoje neki koji su nepromjenjive veličine, kao što su dijaloški okviri.

Skrivanje prozora

Skrivanje prozora naziva se minimiziranje. Želite li prozor privremeno skloniti, ali ne i zatvoriti, minimizirajte ga.

Da biste to učinili, kliknite njegov gumb MinimizirajSlika gumba Minimiziraj. Prozor nestaje s radne površine, a vidljiv ostaje samo njegov gumb na programskoj traci, dugoj vodoravnoj traci na dnu zaslona.
Slika gumba programske trake za kalkulator
Gumb programske trake

Da bi se minimizirani prozor ponovo pojavio na radnoj površini, kliknite njegov gumb na programskoj traci. Pojavit će se isti kakav je bio prije minimiziranja. Dodatne informacije o programskoj traci potražite u poglavlju Programska traka (pregled).

Zatvaranje prozora

Zatvaranjem prozora uklanjate ga s radne površine i programske trake. Ako ste završili rad s programom ili dokumentom i nećete ga uskoro trebati, zatvorite ga.

Da biste zatvorili prozor, kliknite njegov gumb ZatvoriSlika gumba Zatvori.

Napomena

 • Ako zatvorite dokument bez spremanja učinjenih promjena, pojavit će se poruka koja nudi mogućnost spremanja.

Prebacivanje iz prozora u prozor

Ako otvorite nekoliko programa ili dokumenata, radna površina ubrzo postaje pretrpana prozorima. Nadzor nad njima nije uvijek lak posao jer se međusobno mogu djelomično ili potpuno prekrivati.

Rad s programskom trakom. Programska traka predstavlja sredstvo za organiziranje svih prozora. Svaki prozor ima odgovarajući gumb na programskoj traci. Da biste se prebacili u drugi prozor, samo kliknite njegov gumb. Prozor će se pojaviti ispred svih ostalih i postati aktivni prozor — onaj u kojem trenutno radite.

Slika koja prikazuje kalkulator ispred igre Minolovac, s pritisnutim gumbom programske trake kalkulatora
Klikom na gumb Kalkulator na programskoj traci prozor Kalkulatora dolazi na vrh

Da biste lakše prepoznali prozor, pokažite na njegov gumb na programskoj traci. Pojavit će se sličica zvana minijatura koja prikazuje minijaturnu verziju prozora. Taj je pretpregled posebno koristan ako iz samog naziva ne možete prepoznati o kojem se prozoru radi.

Slika gumba programske trake s pretpregledom prozora
Pokazivanjem na gumb na programskoj traci prikazuje se pretpregled prozora

Ako programska traka postane pretrpana, gumbi istog programa grupiraju se u jedan gumb, kao što prikazuje donja slika. Kliknite gumb da biste vidjeli izbornik stavki u grupi, a zatim odaberite onu čiji prozor želite učiniti aktivnim. Dodatne informacije o gumbima na programskoj traci potražite u poglavlju Programska traka (pregled).

Slika koja prikazuje tri datoteke grupirane u jedan gumb programske trake
Tri prozora programa Bojanje grupirana u jedan gumb na programskoj traci

Tipkovna kombinacija ALT+TAB. Pritiskom na tipke ALT+TAB možete se prebaciti u prethodni prozor. Ako držite pritisnutom tipku ALT i uzastopno pritišćete tipku TAB, možete kružiti kroz sve otvorene prozore i radnu površinu. Otpustite tipku ALT da biste prikazali odabrani prozor.

Slika pretpregleda koja se pojavljuje kada pritisnete tipke ALT+TAB
Prebacivanje iz prozora u prozor pomoću tipkovne kombinacije ALT+TAB

Korištenje značajke Windows Flip 3D. Windows Značajka Flip 3D rasporedit će prozore u trodimenzionalnu hrpu da biste se mogli brzo prebacivati iz jednog u drugi. Da biste koristili mogućnost Prebaci 3D:

 1. Da biste otvorili značajku Flip 3D, držite pritisnutom tipku s logotipom sustava WindowsSlika tipke s logotipom sustava Windows i pritisnite TAB.
 2. Dok držite pritisnutom tipku s logotipom sustava Windows, uzastopnim pritiskanjem tipke TAB ili rotiranjem kotačića miša kružite kroz otvorene prozore. Možete pritisnuti i strelicu desno ili strelicu dolje da biste se pomaknuli za jedan prozor naprijed, odnosno strelicu lijevo ili strelicu gore da biste se pomaknuli za jedan prozor natrag.

 3. Otpustite tipku s logotipom sustava Windows da biste prikazali prozor na vrhu hrpe. Možete i kliknuti bilo koji dio bilo kojeg prozora na hrpi da biste ga prikazali.

Slika prozora u prikazu dobivenom pomoću značajke Flip 3D
Prebacivanje iz prozora u prozor pomoću mogućnosti Prebaci 3D

Napomena

 • Flip 3D i pretpregled prozora programske trake neće raditi ako na računalu nije pokrenut Windows Aero, vrhunska vizualna značajka sustava Windows Vista. Aero nije dostupan u sustavu Windows Vista Starter ni Windows Vista Home Basic. Dodatne informacije potražite u odjeljku Kako postaviti značajku Windows Aero?

Savjet

 • Flip 3D možete otvoriti i tako da na programskoj traci kliknete gumb Prebacivanje između prozoraSlika gumba Prebacivanje između prozora. Zatim kliknite prozor u stogu da biste ga prikazali ili kliknite izvan stoga da biste zatvorili Flip 3D bez prebacivanja iz jednog prozora u drugi.

Automatsko raspoređivanje prozora

Sada kada znate premještati i mijenjati veličinu prozora, možete ih rasporediti na radnoj površini kako god želite. Isto tako možete i pustiti da ih Windows automatski rasporedi na jedan od tri načina: kaskadno, okomito u hrpu ili jedan uz drugi.

Slika prozora u kaskadnom rasporedu, u okomitom snopu te raspoređenih jedan uz drugi
Kaskadni raspored prozora (lijevo), u okomitoj hrpi (sredina) ili jedan uz drugi (desno)

Da biste odabrali jednu od tih mogućnosti, desnom tipkom miša kliknite prazno područje programske trake, zatim kliknite Kaskadno složi prozore, Prikaži prozore na hrpi ili Prikaži prozore jedan uz drugi.

Dijaloški okviri

Dijaloški okvir posebna je vrsta prozora kojim vam se postavljaju pitanja, dopušta odabir mogućnosti za izvršavanje zadatka ili daju obavijesti. Obično ih vidite kada program ili Windows zahtijeva od vas odgovor da bi nastavio s radom.

Slika dijaloškog okvira
Dijaloški okvir

Za razliku od običnih prozora, većinu dijaloških okvira nije moguće maksimizirati, minimizirati niti im mijenjati veličinu. Moguće ih je, međutim, premještati.