Učinite programsku traku vidljivom

Programsku traku sustava Windows XP možete učiniti vidljivom čak i kada je pokrenut program u maksimiziranom prozoru (cijeli zaslon). Evo kako:

Pokaži sve

Učinite programsku traku vidljivom pomoću miša

  1. Kliknite gumb Start, a zatim Upravljačka ploča.

  2. Na upravljačkoj ploči provjerite je li aktiviran klasični prikaz i jesu li prikazane sve ikone upravljačke ploče. Ako nisu, kliknite Prijeđi na klasični prikaz u lijevom oknu upravljačke ploče.

  3. Kliknite Programska traka i izbornik Start za otvaranje dijaloškog okvira Svojstva programske trake i izbornika Start. Kliknite karticu Programska traka, a zatim potvrdite okvir Zadrži programsku traku u prvom planu.

  4. Kliknite U redu, a zatim gumb Zatvori.

Učinite programsku traku vidljivom pomoću tipkovnice

  1. Pritisnite tipke Ctrl+Esc (ili tipku s logotipom sustava Windows) da biste prikazali izbornik Start. Zatim otvorite upravljačku ploču pritiskom na tipku C.

  2. Na upravljačkoj ploči provjerite je li aktiviran klasični prikaz i jesu li prikazane sve ikone upravljačke ploče. Ako nisu, pomaknite se u lijevo okno upravljačke ploče i odaberite mogućnost Prijeđi na klasični prikaz pritiskom na tipku Tab, a zatim Enter. Pritiskom na tipke sa strelicama pomaknite se na stavku Programska traka i izbornik Start, a zatim pritisnite Enter.

  3. U dijaloškom okviru Svojstva programske trake i izbornika Start na kartici Programska traka potvrdite okvir Zadrži programsku traku u prvom planu pritiskom na tipku T. Pritisnite Enter.

  4. Zatvorite upravljačku ploču pritiskom na tipke Alt+F, a zatim C.