Stvaranje bežične veze s kućnom mrežom u sustavu Windows XP bez usmjerivača

Bežično umrežavanje drugog ili trećeg računala bez usmjerivača bežične mreže ili samostalne bežične pristupne točke (WAP) smatra se ad hoc bežičnom mrežom. Ad hoc 802.11b bežičnu mrežu možete napraviti pomoću grafičkog korisničkog sučelja u sustavu Windows XP. Na sljedeći način na glavnom računalu možete dodati zajedničko korištenje internetske veze i postaviti ad hoc bežičnu mrežu.

Pokaži sve

Konfiguriranje glavnog računala

Prvo na glavno računalo morate instalirati karticu bežične mreže 802.11b i konfigurirati je kao bežičnu vezu računala s računalom (ad hoc). Kada na računalo instalirate karticu mreže 802.11b, Windows XP automatski će prepoznati karticu, instalirati upravljačke programe i prikazati ikonu u području obavijesti. Ako se računalo nalazi u okruženju u kojem su u dometu druge bežične mreže, sustav Windows automatski bi trebao prikazati popis dostupnih mreža. Ako, međutim, u dometu nema bežičnih mreža, na ikoni bežične veze može se prikazati crveni znak "X", a prozor Prikaz bežičnih mreža možda se neće otvoriti automatski. Da biste otvorili ovaj prozor, kliknite ikonu bežične veze.

Nemojte odabrati dostupnu mrežu ako su one prikazane na popisu Dostupne mreže. Ako se vaše računalo ranije povezalo s preferiranom pristupnom točkom, uklonite sve preferirane pristupne točke. Na taj ćete način osigurati povezivanje samo s ad hoc mrežom koju pokušavate konfigurirati.

Kliknite karticu Napredno na vrhu prozora. Odaberite Samo mreže između računala (ad hoc) i isključite okvir Automatski se poveži s mrežama koje nisu preferirane ako je on odabran. Ta postavka, zajedno s uklanjanjem preferiranih mreža, osigurava povezivanje samo s ad hoc mrežom.

Ponovo kliknite karticu Bežične mreže. Pod Preferirane mreže kliknite Dodaj. U dijaloškom okviru Svojstva bežične mreže navedite Naziv mreže (SSID). Upotrijebite bilo koji naziv, no obavezno ga koristite prilikom konfiguriranja svih računala. Napominjemo da je vrsta mreže već označena kao mreža računalo-s-računalom i da to ne možete promijeniti jer je već navedeno da se veze mogu uspostavljati samo s ad hoc mrežama.

Nakon konfiguriranja naziva mreže (SSID-a) u dijaloškom okviru Svojstva bežične mreže, nova ad hoc mreža prikazat će se s ikonom PC kartice da bi se označilo da se radi o mreži računalo-s-računalom.

Konfiguriranje klijentskog računala

Nakon instalacije PC kartice 802.11b na drugo računalo na kartici Bežične mreže prikazat će se popis bežičnih pristupnih točaka i ad hoc bežičnih mreža koje su u dometu.

Na popisu bi se trebala nalaziti i nova ad hoc mreža. Označite naziv mreže, a zatim kliknite Poveži. Kako se WEP neće konfigurirati u tom trenutku, kliknite U redu.

Zajedničko korištenje veze

Da biste podijelili vezu, slijedite ove korake:

  1. Kliknite Start, zatim Upravljačka ploča, pa Prijeđi na klasični prikaz, a potom Mrežne veze.

  2. Kliknite vezu koja se treba podijeliti, a zatim pod Mrežni zadaci kliknite Promijeni postavke ove veze.

  3. Kliknite karticu Napredno, a zatim odaberite potvrdni okvir Dopusti drugim korisnicima mreže da se povežu putem internetske veze ovog računala.

  4. Ako ne koristite vatrozid treće strane i još niste postavili vatrozid internetske veze, odaberite potvrdni okvir Internet Connection Firewall (ICF) da biste omogućili tu značajku.

  5. Omogućite postavku da bi drugi korisnici mogli kontrolirati ili omogućiti tu vezu.

Kada dovršite konfiguriranje ICF-a, u prozoru Mrežna veza na glavnom računalu prikazat će se izvorna ožičena Ethernet veza, a status će se prikazati kao Zajedničko i Omogućeno. U prozoru Mrežna veza na klijentskom računalu veza na glavnom računalu prikazat će se kao Internetski pristupnik.

Klijentska računala trebala bi zatim putem DHCP-a s glavnog računala primiti IP adresu privatne klase koja se ne može usmjeravati, a nalazi se u rasponu adresa 192.168.0.* te će na taj način imati sve mogućnosti internetskog povezivanja.

Konfiguriranje WEP-a

Ako je veza sada uspješno uspostavljena, vratite se na Svojstva mreže i konfigurirajte postavke za WEP da biste omogućili zaštitu ad hoc mreže.

Na glavnom računalu otvorite dijaloški okvir Svojstva bežične mreže i odaberite potvrdni okvir Šifriranje podataka (omogućeno za WEP). Format i duljinu ključa potražite u dokumentaciji koju ste dobili od proizvođača kartice za bežičnu mrežu.

Koristite najvišu moguću razinu šifriranja (duljinu ključa) koju podržava vaš hardver i upravljački programi. Ako koristite ASCII mrežni ključ, obavezno nasumično odaberite znakove i slova koja se ne mogu lako pogoditi. Posljednji korak je isti ključ i postavke šifriranja upotrijebiti prilikom konfiguriranja klijentskih računala.

Napomena

  • Preporučujemo da ključ promijenite jednom tjedno radi veće sigurnosti.