Rad s prečacima

Prečaci su veze s programima, dokumentima, datotekama i web-mjestima koje možete dodati na radnu površinu ili izbornik Start. Umjesto da pretražujete mape ili internet svaki put kada želite otvoriti određenu datoteku ili web-mjesto, jednostavno napravite prečac.

Dodavanje prečaca na radnu površinu

Ako radnu površinu često koristite, trebali biste razmisliti o dodavanju prečaca za omiljene datoteke na radnu površinu.

 1. Pregledajte mapu Moji dokumenti i njezine podmape da biste pronašli datoteku za koju želite napraviti prečac.

 2. Desnom tipkom miša kliknite datoteku za koju želite napraviti vezu na radnoj površini, kliknite Pošalji na, a zatim kliknite Radna površina.

  Vaša će datoteka ostati na istom mjestu, no prečac za tu datoteku nalazit će se na radnoj površini. Napominjemo da ikona na radnoj površini u donjem lijevom kutu ima strelicu. Ta strelica označava da se radi o prečacu, a ne stvarnoj datoteci.

Dodavanje prečaca na izbornik Start

Osim što prečace možete postaviti na radnu površinu, prečace možete dodati i na izbornik Start. Prečaci za omiljene datoteke mogu se prikazivati uz programe.

 1. Pregledajte mapu Moji dokumenti i njezine podmape da biste pronašli datoteku za koju želite napraviti prečac.

 2. Datoteku povucite do gumba Start i zadržite je približno jednu sekundu.

 3. Kada se otvori izbornik Start, datoteku povucite na mjesto na koje ju želite dodati.

 4. Datoteku ispustite na mjesto na koje želite postaviti prečac i prikazat će se ikona prečaca.

Dodavanje prečaca za web-mjesto

Osim što možete povezati datoteke na vlastitom računalu, prečace možete napraviti i za omiljena web-mjesta. Dvaput kliknite prečac i web-mjesto će se otvoriti u pregledniku.

 1. Otvorite web-mjesto u pregledniku Microsoft Internet Explorer.

 2. Ikonu preglednika Internet Explorer u adresnoj traci (uz URL) povucite na radnu površinu ili izbornik Start.

Promjena ikona prečaca

Prečaci sadrže sliku koja se naziva ikonom, što vam omogućuje da program ili datoteku brže pronađete. Kada promijenite temu sustava Windows, nova tema može uključivati skup prilagođenih ikona koje odgovaraju izgledu nove radne površine. Na primjer, tema džungle vašu ikonu za Moje računalo mogla bi promijeniti u žirafu. Ako želite, jednu ili više ikona možete promijeniti na slike koje su vam zanimljivije.

Način promjene ikone ovisi o vrsti ikone. Možete:

 • Promijeniti ikonu sustava.

 • Promijeniti bilo koju drugu ikonu na računalu.

Pokaži sve

Promjena ikona sustava

 1. Desnom tipkom miša kliknite radnu površinu, a zatim kliknite Svojstva.

 2. U dijaloškom okviru Svojstva prikaza kliknite karticu Radna površina, a zatim kliknite Prilagodi radnu površinu.

 3. Na kartici Općenito kliknite ikonu koju želite promijeniti, a zatim kliknite Promijeni ikonu.

 4. Kliknite gumb Pregledaj i odaberite mapu u koju ste spremili svoje ikone.

 5. Kliknite gumb Izbornik Prikaz, a zatim Sličice.

 6. Kliknite ikonu koju želite koristiti, a zatim kliknite Otvori.

 7. Kliknite U redu.

 8. Kad završite s promjenom ikona, dvaput kliknite U redu.

Promjena ikona koje nisu ikone sustava

 1. Pronađite ikone koje odgovaraju vašem stilu.

 2. Preuzmite ikone i spremite ih na računalo.

 3. Desnom tipkom miša kliknite prečac kojem želite promijeniti ikonu, a zatim kliknite Svojstva.

 4. Na kartici Prečac u dijaloškom okviru Svojstva preglednika Internet Explorer kliknite Promijeni ikonu.

 5. Kliknite gumb Pregledaj i odaberite mapu u koju ste spremili svoje ikone.

 6. Kliknite gumb Izbornik Prikaz, a zatim Sličice.

 7. Kliknite ikonu koju želite koristiti, a zatim kliknite Otvori.

 8. Kliknite U redu.

 9. U dijaloškom okviru Svojstva preglednika Internet Explorer ponovo kliknite U redu.