Provjera računa servisa Outlook.com

Pošiljatelji neželjenih poruka ponekad koriste automatizirane programe za stvaranje Microsoft Outlook računa ili drugih računa e-pošte s kojih potom šalju neželjenu e-poštu drugima. Zbog toga se od vas traži da potvrdite valjanost računa kada prvi put pokušavate poslati poruku e-pošte koristeći Outlook.

Kada kliknete vezu za potvrdu, od vas se traži da upišete niz nasumično odabranih znakova kao što je prikazano na slici. (Možete poslušati audio zapis koji navodi znakove ako vam je to draže.)

Unošenjem znakova kao što je prikazano dokazujete da ste čovjek, a ne program za izradu neželjene pošte. Outlook će povremeno od vas zatražiti da potvrdite svoj račun samo kako bi provjerio da ste to još uvijek vi i da vaš račun nisu iskoristili pošiljatelji neželjene pošte.

Idite na Outlook.com

Dodatna pomoć