Dinamične teme za RSS sažetak sadržaja

Dinamične teme automatski dodaju nove pozadine na radnu površinu putem RSS sažetka sadržaja. U nastavku navodimo nekoliko odgovora na pitanja koja biste mogli imati o tim često ažuriranim temama i pozadinama.

Često postavljana pitanja

Pokaži sve

Što je dinamična tema?

Dinamična tema ažurira se putem RSS sažetka sadržaja pa se svježe slike automatski pojavljuju na vašoj radnoj površini.

Kako RSS sažetak sadržaja funkcionira u sklopu dinamične teme?

Kada se pretplatite na RSS (engl. Really Simple Syndication) sažetak sadržaja, vaše će računalo automatski preuzimati nove slike kada se dodaju na tematski poslužitelj tvrtke Microsoft, a istovremeno ste povezani s internetom. Slike se spremaju u posebnu mapu i automatski će se pojaviti na radnoj površini kada koristite dinamičnu temu.

Je li dinamična tema sigurna?

Windows pažljivo provjerava vrste datoteka i slika koje preuzima, a naš je servis zaštićen kako biste na radnu površinu dobivali samo sigurna ažuriranja. Dinamična se tema sastoji samo od JPEG datoteka.

Kako ću znati jesu li slike ažurirane u sažetku sadržaja?

Nove će se slike automatski pojaviti na pozadini radne površine.

Možete i provjeriti sažetak sadržaja u pregledniku kako biste provjerili ima li novih ažuriranja i koliko je slika preuzeto.

 1. U gornjem desnom kutu prozora preglednika Internet Explorer kliknite Favoriti, a zatim kliknite karticu Sažetci.

 2. Na popisu sažetaka sadržaja kliknite npr. sažetak teme, na primjer http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=298483 or http://themeserver.microsoft.com/default.aspx?p=Windows&c=Aqua&m=en-US.

Prikazat će se popis svih slika koje su preuzete ili se preuzimaju za temu. Ako je status pokraj naziva slike "u tijeku", preuzimanje je još uvijek u tijeku i slika se neće prikazati na radnoj površini dok preuzimanje ne završi.

Mogu li promijeniti brzinu dijaprojekcije za pozadinu radne površine?

Da. Evo kako.

 1. Desnom tipkom miša kliknite radnu površinu, a zatim Prilagodi.

 2. Kliknite Pozadina radne površine.

 3. Kliknite popis Interval promjene slike da biste odabrali brzinu promjene slika u sklopu dijaprojekcije.

 4. Kliknite Spremi promjene.

Zašto se umjesto slika prikazuje crna pozadina radne površine?

Nekoliko je razloga zbog kojih se umjesto slika može prikazivati crna pozadina radne površine.

 • Ako ste prijavljeni kao privremeni korisnik, dinamična se tema neće primjenjivati. Da biste primijenili temu, prijavite se ili kao administrator ili kao redoviti korisnik.

 • Ako koristite preglednik Mozilla Firefox, desnom tipkom miša kliknite radnu površinu, a zatim Prilagodi. Zatim odaberite dinamičnu temu da biste je primijenili.

 • Ako je brzina veze niska, možda ćete vidjeti crni zaslon dok se fotografije preuzimaju na računalo.

 • Ako je tema koju preuzimate jako velika (90 slika ili više), preuzimanje može potrajati. Za prikaz približnog broja slika u temi koju preuzimate, potražite je na stranici s temama. Napominjemo da su 18 slika za pretpregled na stranici s pojedinostima za svaku RSS temu samo uzorci. RSS sažeci sadržaja sadrže više slika i većina njih ažurirana je novim slikama najmanje jednom mjesečno.

 • Ako istodobno preuzimate veći broj RSS sažetaka sadržaja sa slikama, preuzimanja mogu potrajati. Pozadina radne površine može ostati crna dok ne iskušate jedan od sljedećih koraka:

  1. U Personalizaciji odaberite Pozadina radne površine, pričekajte nekoliko trenutaka, a zatim odaberite Odustani.

  2. Prebacite se na sljedeću temu, pričekajte nekoliko trenutaka, a zatim ponovno odaberite RSS temu.

 • Ako se sažetak sadržaja nije ispravno pokrenuo, možda ćete vidjeti crnu pozadinu radne površine. Pokušajte izbrisati RSS temu i sažetak sadržaja, a zatim ih ponovno preuzmite.

  1. Na upravljačkoj ploči za personalizaciju desnom tipkom miša kliknite temu koju želite izbrisati kao npr. Tema Dinamična voda, a zatim odaberite Izbriši temu.

  2. U gornjem desnom kutu prozora preglednika Internet Explorer kliknite Favoriti, a zatim kliknite karticu Sažetci.

  3. Na popisu sažetaka sadržaja desnom tipkom miša kliknite sažetak teme, na primjer http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=298483 ili http://themeserver.microsoft.com/default.aspx?p=Windows&c=Aqua&m=en-US, a zatim kliknite Izbriši.

  4. Kliknite Da kada se prikaže poruka preglednika Internet Explorer s pitanjem želite li izbrisati ovaj sažetak sadržaja.

  5. Vratite se na stranicu Teme i ponovno preuzmite RSS sažetak sadržaja. Ako se prikaže dijaloški okvir Primijeni temu s pitanjem Pretplata na RSS sažetak sadržaja?, sažetak sadržaja uspješno je izbrisan. Kada vidite ovo kliknite Preuzimanje privitaka.

Što učiniti ako je tema radila, ali više ne preuzima nove slike?

Ako je RSS tema prestala preuzimati, izbrišite temu i sažetak sadržaja, a zatim ih ponovno preuzmite.

 1. Na upravljačkoj ploči za personalizaciju desnom tipkom miša kliknite temu koju želite izbrisati kao npr. Tema Dinamična voda, a zatim odaberite Izbriši temu.

 2. U gornjem desnom kutu prozora preglednika Internet Explorer kliknite Favoriti, a zatim kliknite karticu Sažetci.

 3. Na popisu sažetaka sadržaja desnom tipkom miša kliknite sažetak teme, na primjer http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=298483 ili http://themeserver.microsoft.com/default.aspx?p=Windows&c=Aqua&m=en-US, a zatim kliknite Izbriši.

 4. Kliknite Da kada se prikaže poruka preglednika Internet Explorer s pitanjem želite li izbrisati ovaj sažetak sadržaja.

 5. Vratite se na stranicu Teme i ponovno preuzmite RSS sažetak sadržaja. Ako se prikaže dijaloški okvir Primijeni temu s pitanjem Pretplata na RSS sažetak sadržaja?, sažetak sadržaja uspješno je izbrisan. Kada vidite ovo kliknite Preuzimanje privitaka.

Kako deinstalirati dinamičnu temu?

 1. Kliknite neku drugu temu da biste je primijenili na radnu površinu. Temu ne možete izbrisati dok je koristite.

 2. Desnom tipkom miša kliknite temu koju želite izbrisati, a zatim kliknite Izbriši temu.

Zašto se u prozoru "Prilagodba" prikazuje "Nespremljena tema"?

Ako u prozoru "Prilagodba" ažurirate ili promijenite temu, sustav će u računalu stvoriti privremenu nespremljenu temu. Da biste spremili promjene, desnom tipkom miša kliknite Nespremljena tema, a zatim Spremi temu.