Tipkovnički prečaci u programu Internet Explorer 9

Tipkovnički prečaci u programu Windows Internet Explorer koriste se za brzo izvršavanje velikog broja različitih zadataka ili za rad bez miša.

Pokaži sve

Pregledavanje i istraživanje web-stranica

U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste za pregled i istraživanje web-stranica.

Da biste
Pritisnite ovo

Prikazali zaslonsku pomoć

F1

Prebacivali se s prikaza na cijelom zaslonu na uobičajen prikaz prozora preglednika

F11

Pomicali se naprijed kroz stavke na web-stranici, adresnu traku ili traku favorita

Tab

Pomicali se natrag kroz stavke na web-stranici, adresnu traku ili traku favorita

Shift+Tab

Pokrenuli navigaciju kursorom

F7

Otišli na početnu stranicu

Alt+Home

Otišli na sljedeću stranicu

Alt+strelica desno

Vratili se na prethodnu stranicu

Alt+strelica lijevo ili brisanje unazad

Prikazali izbornik prečaca za neku vezu

Shift+F10

Pomicali se naprijed kroz okvire i elemente web-preglednika (radi samo ako je kartično pregledavanje isključeno)

Ctrl+Tab ili F6

Pomicali se natrag između okvira (radi samo ako je kartično pregledavanje isključeno)

Ctrl+Shift+Tab

Pomicali se prema početku dokumenta

Strelica gore

Pomicali se prema kraju dokumenta

Strelica dolje

Pomicali se prema početku dokumenta većim koracima

Page Up

Pomicali se prema kraju dokumenta većim koracima

Page Down

Pomaknuli se na početak dokumenta

Home

Pomaknuli se na kraj dokumenta

End

Potražili nešto na toj stranici

Ctrl+F

Osvježili trenutnu web-stranicu

F5

Osvježili trenutnu web-stranicu čak i ako su vremenska oznaka stranice na Internetu i one lokalno pohranjene iste

Ctrl+F5

Zaustavili preuzimanje stranice

Esc

Otvorili novo web-mjesto ili web-stranicu

Ctrl+O

Otvorili novi prozor

Ctrl+N

Otvorili novi prozor za pregledavanje weba InPrivate

Ctrl+Shift+P

Izbrisali povijest pregledavanja

Ctrl+Shift+Delete

Udvostručili karticu (otvorili trenutno otvorenu karticu u novoj kartici)

Ctrl+K

Ponovo otvorili zadnju karticu koju ste zatvorili

Ctrl+Shift+T

Zatvorili trenutni prozor (ako je otvorena samo jedna kartica)

Ctrl+W

Spremili trenutnu stranicu

Ctrl+S

Ispisali trenutnu stranicu ili aktivni okvir

Ctrl+P

Aktivirali odabranu vezu

Enter

Otvorili popis favorita

Ctrl+I

Otvorili povijest

Ctrl+H

Otvorili Upravitelj preuzimanja

Ctrl+J

Otvorili izbornik Stranica (ako je naredbena traka vidljiva)

Alt+P

Otvorili izbornik Alati (ako je naredbena traka vidljiva)

Alt+T

Otvorili izbornik Pomoć (ako je naredbena traka vidljiva)

Alt+H

Rad s karticama

U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste pri radu s karticama.

Da biste
Pritisnite ovo

Otvorili veze u novoj kartici u pozadini

Ctrl+klik

Otvorili veze u novoj kartici u prednjem planu

Ctrl+Shift+klik

Otvorili novu karticu u prednjem planu

Ctrl+T

Prebacivali se s jedne kartice na drugu

Ctrl+Tab ili Ctrl+Shift+Tab

Zatvorili trenutnu karticu (ili trenutni prozor ako je kartično pregledavanje isključeno)

Ctrl+W

Prebacili se na karticu s određenim brojem

Ctrl+n (gdje je n broj između 1 i 8)

Prebacili se na zadnju karticu

Ctrl+9

Zatvorili ostale kartice

Ctrl+Alt+F4

Korištenje zumiranja

U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste za zumiranje.

Da biste
Pritisnite ovo

Povećali zum (+ 10%)

Ctrl+plus

Smanjili zum (- 10%)

Ctrl+minus

Zumirali na 100%

Ctrl+0

Korištenje pretraživanja u adresnoj traci

U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste za pretraživanje u adresnoj traci.

Da biste
Pritisnite ovo

Otvorili upit za pretraživanje u adresnoj traci

Ctrl+E

Otvorili upit za pretraživanje u novoj kartici

Alt+Enter

Otvorili izbornik adresne trake (za prikaz povijesti, favorita i tražilica)

Ctrl+strelica dolje

Pretraživali koristeći kopirani tekst

Ctrl+Shift+L

Korištenje pretpregleda ispisa

U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste za pretpregled i ispis web-stranica.

Da biste
Pritisnite ovo

Postavili mogućnosti ispisa i ispisali stranicu

Alt+P

Promijenili papir, zaglavlja i podnožja, usmjerenje i margine za ovu stranicu

Alt+U

Prikazali prvu stranicu koja će se ispisati

Alt+Home

Prikazali prethodnu stranicu koja će se ispisati

Alt+strelica lijevo

Upisali broj stranice koju želite prikazati

Alt+A

Prikazali sljedeću stranicu koja će se ispisati

Alt+strelica desno

Prikazali zadnju stranicu koja će se ispisati

Alt+End

Odredili kako želite ispisati okvire (mogućnost je dostupna samo ako ispisujete web-stranicu na kojoj se koriste okviri)

Alt+F

Zatvorili pretpregled ispisa

Alt+C

Korištenje adresne trake

U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste u adresnoj traci.

Da biste
Pritisnite ovo

Odabrali tekst u adresnoj traci

Alt+D

Prikazali popis upisanih adresa

F4

Na alatnoj traci pomaknuli pokazivač lijevo do sljedećeg logičnog prijeloma u adresi (točke ili kose crte)

Ctrl+strelica lijevo

Na alatnoj traci pomaknuli pokazivač desno do sljedećeg logičnog prijeloma u adresi (točke ili kose crte)

Ctrl+strelica desno

Dodali www. na početak i .com na kraj teksta upisanog u adresnu traku

Ctrl+Enter

Pomicali se unaprijed kroz popis rješenja koja nudi značajka samodovršetka

Strelica gore

Pomicali se unatrag kroz popis rješenja koja nudi značajka samodovršetka

Strelica dolje

Otvaranje izbornika alatne trake programa Internet Explorer

U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste za otvaranje izbornika alatne trake i naredbene trake programa Internet Explorer.

Da biste
Pritisnite ovo

Otvorili izbornik Polazno

Alt+M

Otvorili izbornik Ispis

Alt+R

Otvorili izbornik RSS

Alt+J

Otvorili izbornik Alati

Alt+O

Otvorili izbornik Sigurnost

Alt+S

Otvorili izbornik Pomoć

Alt+L

Rad sa sažecima sadržaja, poviješću i favoritima

U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste u radu s poviješću i favoritima.

Da biste
Pritisnite ovo

Dodali trenutnu stranicu na popis favorita (ili se pretplatili na sažetak sadržaja kada se nalazite u pretpregledu sažetaka sadržaja)

Ctrl+D

Izbrisali povijest pregledavanja

Ctrl+Shift+Del

Otvorili prozor za pregledavanje weba InPrivate

Ctrl+Shift+P

Otvorili dijaloški okvir Organiziranje favorita

Ctrl+B

Pomaknuli odabranu stavku prema gore na popisu favorita u dijaloškom okviru Organiziranje favorita

Alt+ strelica gore

Pomaknuli odabranu stavku prema dolje na popisu favorita u dijaloškom okviru Organiziranje favorita

Alt+strelica dolje

Otvorili Centar za favorite i prikazali favorite

Alt+C

Otvorili Centar za favorite i prikazali povijest

Ctrl+H

Zakvačili Centar za favorite i prikazali povijest

Ctrl+Shift+H

Otvorili i usidrili Centar za favorite i prikazali sažetke sadržaja

Ctrl+Shift+J

Otvorili izbornik Dodaj u favorite (ili Pretplati se na sažetke sadržaja kada se nalazite u pretpregledu sažetaka sadržaja)

Alt+Z

Otvorili izbornik Favoriti na traci s izbornicima

Alt+A

Uređivanje

U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste za uređivanje web-stranica.

Da biste
Pritisnite ovo

Uklonili odabrane stavke i kopirali ih u međuspremnik

Ctrl+X

Kopirali odabrane stavke u međuspremnik

Ctrl+C

Umetnuli sadržaj međuspremnika na odabrano mjesto

Ctrl+V

Odabrali sve stavke na trenutnoj web-stranici

Ctrl+A

Otvorili razvojne alate programa Internet Explorer

F12

Korištenje trake obavijesti

U sljedećoj su tablici opisani prečaci koji se koriste u radu s trakom obavijesti.

Da biste
Pritisnite ovo

Premjestili žarište na traku obavijesti

Alt+N

Kliknuli na traku obavijesti

Razmaknica