Reproduciranje CD-ova i DVD-ova u programu Windows Media Player

Pomoću programa Windows Media Player možete reproducirati audio CD-ove, podatkovne CD-ove ili podatkovne DVD-ove koji sadrže glazbene ili videodatoteke (nazivaju se i medijski CD-ovi). Također, možete reproducirati video CD-ove (VCD-ove), koji su slični DVD-ovima, iako kvaliteta slike nije visoka.

Ako imate DVD pogon i kompatibilan DVD dekoder instaliran na računalu, možete koristiti program Windows Media Player za reprodukciju DVD - Video diska – to je vrsta DVD-a na kojem se distribuiraju filmovi. Ako se pojavi pogreška koja upućuje na to da nemate DVD dekoder, kliknite Web-pomoć u dijaloškom okviru poruke o pogrešci da biste odredili kako ga nabaviti.

Pogledajte ovaj videozapis da biste saznali kako reproducirati CD-ove ili DVD-ove u programu Windows Media Player (1:06)

Reproduciranje CD-a ili DVD-a

  1. Umetnite disk koji želite reproducirati u pogon.

    Disk će se obično početi reproducirati automatski. Ako se ne pokrene ili ako želite reproducirati disk koje je već umetnut, otvorite program Windows Media Player, a zatim u biblioteci programa Player, kliknite naziv diska u navigacijskom oknu.

  2. Ako ste umetnuli DVD, kliknite naslov DVD-a ili naziv poglavlja.

Napomene

  • Ako počnete reprodukciju DVD-a ili VCD-a u biblioteci program Player, Player se automatski prebacuje u način rada "Reproducira se". Dodatne informacije o biblioteci programa Player i načinu rada Reproducira potražite u odjeljku Prvi koraci u programu Windows Media Player.

  • Windows Media Media Player ne podržava Blu-ray. Da biste reproducirali Blu-ray diskove, morate koristiti program za reproduciranje tih diskova nekog drugog proizvođača i uređaj koji ih može čitati.

  • Ako ste prethodno odabrali Automatski kopiraj CD na kartici Kopiraj glazbu s medija u dijaloškom okviru Mogućnosti ili u izborniku Postavke kopiranja s medija, CD će automatski započeti s kopiranjem nakon što ga umetnete u pogon. Dodatne informacije o postavkama kopiranja s diska potražite u odjeljku Promjena postavki za kopiranje glazbe s medija.

Ako i dalje imate problema s reproduciranjem DVD-a, pomoću alata za otklanjanje poteškoća s DVD-om u programu Windows Media Player pokušajte automatski pronaći i riješiti neke uobičajene probleme.

Da biste otvorili alat za otklanjanje poteškoća s DVD-om u programu Windows Media Player, kliknite gumb StartSlika gumba Start, a zatim kliknite Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite alat za otklanjanje poteškoća, a zatim kliknite Otklanjanje poteškoća. Kliknite Prikaži sve, a zatim kliknite DVD u programu Windows Media Player.

Ako imate poteškoća s Blu‑ray pogonom računala, pokušajte umjesto toga koristit alat za otklanjanje poteškoća s reprodukcijom i snimanjem CD-ova, DVD-ova i Blu‑ray diskova.

Otvorite alat za otklanjanje poteškoća s reprodukcijom i snimanjem CD-ova, DVD-ova i Blu-ray diskova klikom na gumb StartSlika gumba Start, a zatim kliknite odjeljak Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite alat za otklanjanje poteškoća, a zatim kliknite Otklanjanje poteškoća. U lijevom oknu kliknite Prikaži sve, a zatim Reproduciranje i snimanje CD-ova, DVD-ova i Blu-ray diskova.

Ako dobijete poruku u kojoj stoji da na računalu nema određenog kodeka ili da vam je potreban DVD dekoder, vjerojatno pokušavate reproducirati, snimiti ili sinkronizirati datoteku komprimiranu pomoću kodeka koji sustav Windows ili program Player ne sadrže prema zadanim postavkama. Dodatne informacije o kodecima potražite u odjeljku Kodeci: najčešća pitanja.