Korištenje značajke tipkanja pomoću miša za pomicanje pokazivača miša

Značajka tipkanja pomoću miša omogućuje da se za pomicanje pokazivača miša umjesto miša koristi numerički dio tipkovnice.

Uključivanje tipkanja pomoću miša.

  1. Centar za olakšani pristup otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča, zatim Olakšani pristup i naposljetku Centar za olakšani pristup.

  2. Kliknite Olakšavanje korištenja miša.

  3. U odjeljku Upravljanje mišem putem tipkovnice potvrdite okvir Uključi tipkanje pomoću miša.

Pomicanje pokazivača pomoću značajke tipkanja pomoću miša

Nakon uključivanja tipkanja pomoću miša pokazivač miša možete pomicati pomoću numeričke tipkovnice.

Pomicanje pokazivača miša Pritisnite
Pomicanje pokazivača miša

Gore i lijevo

Pritisnite

7

Pomicanje pokazivača miša

Gore

Pritisnite

8

Pomicanje pokazivača miša

Gore i desno

Pritisnite

9

Pomicanje pokazivača miša

Lijevo

Pritisnite

4

Pomicanje pokazivača miša

Desno

Pritisnite

6

Pomicanje pokazivača miša

Dolje i lijevo

Pritisnite

1

Pomicanje pokazivača miša

Dolje

Pritisnite

2

Pomicanje pokazivača miša

Dolje i desno

Pritisnite

3

Odabir tipke miša

Da biste pomoću značajke tipkanja pomoću miša mogli klikati stavke na zaslonu, najprije morate odabrati koja će tipka miša biti aktivna tipka: lijeva, desna ili obje.

Da biste... Pritisnite
Da biste...

Odaberite lijevu tipku miša

Pritisnite

Kosa crta prema naprijed (/)

Da biste...

Odaberite obje tipke

Pritisnite

Zvjezdica (*)

Da biste...

Odaberite desnu tipku miša

Pritisnite

Znak minus (-)

Napomena

  • Ako kao aktivnu tipku odaberete lijevu tipku miša, ona ostaje aktivna sve dok ne odaberete drugu tipku. Nakon što jednom odaberete tipku miša, ne morate to ponovno učiniti, osim ako ne želite promijeniti tipke.

Klikanje stavki tipkanjem pomoću miša

Nakon odabira tipke možete klikati stavke na svom zaslonu.

Da biste Akcija
Da biste

Kliknuli stavku

Akcija

Ako je kao aktivna tipka odabrana lijeva tipka, pokažite na stavku, a zatim pritisnite 5

Da biste

Desnom tipkom miša kliknuli bilo koju stavku

Akcija

Ako je kao aktivna tipka odabrana desna tipka, pokažite na stavku, a zatim pritisnite 5

Da biste

Dvokliknuli stavku

Akcija

Ako je kao aktivna tipka odabrana lijeva tipka, pokažite na stavku, a zatim znak plus (+)

Povlačenje stavki tipkanjem pomoću miša

Pomoću numeričke tipkovnice možete pritisnuti i držati aktivnu tipku miša te je otpustiti. To je korisno ako želite povući neku stavku.

Da biste Učinite sljedeće
Da biste

Povukli stavku

Učinite sljedeće

Pokažite na stavku, a zatim pritisnite nulu (0)

Da biste

Ispustite stavku

Učinite sljedeće

Pokažite na mjesto gdje želite premjestiti stavku, a zatim pritisnite decimalnu točku (.)

Napomene

  • Tipke miša možete uključiti i pritiskom na lijevu tipku Alt + lijevi Shift + Num Lock.

  • Da biste promijenili mogućnosti kao što je brzina pomicanja pokazivača miša te zvuk prilikom uključivanja tipkanja pomoću miša, u centru za olakšani pristup u odjeljku Upravljanje mišem putem tipkovnice kliknite Postavi tipkanje pomoću miša.