Kalkulator se koristi za jednostavne izračune, kao što su zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje. Kalkulator nudi i dodatne mogućnosti programerskih, znanstvenih i statističkih kalkulatora.

Izračuni se izvode klikom na gumbe kalkulatora ili se mogu unijeti pomoću tipkovnice. Pritiskom tipke Num Lock može se za unos brojeva i operatora koristiti numerička tipkovnica. Dodatne informacije o korištenju tipkovnice s kalkulatorom potražite u odjeljku Tipkovni prečaci.

Slika prozora programa Kalkulator
Prozor kalkulatora
 1. Da biste otvorili kalkulator, kliknite gumb StartSlika gumba Start. U okvir za pretraživanje unesite kalkulator, a zatim na popisu rezultata kliknite Kalkulator.

 2. Kliknite izbornik Prikaz, a zatim željeni način rada.

  Prilikom mijenjanja načina rada poništava se trenutni izračun. Zadržavaju se povijest izračuna i brojke spremljene pomoću memorijskih ključeva.

 3. Kliknite tipke kalkulatora za željeni izračun.

Pokaži sve

Korištenje znanstvenog načina

 1. Kliknite izbornik Prikaz, a zatim Znanstveni.

 2. Kliknite na tipke kalkulatora da biste izvršili željene izračune.

  Da biste pristupili funkcijama inverzije, kliknite tipku Inv.

Napomene

 • U znanstvenom načinu kalkulator je precizan do 32 važne znamenke.

 • Kalkulator poštuje prednost operatera tijekom izračuna u znanstvenom načinu.

Korištenje programerskog načina

 1. Kliknite izbornik Prikaz, a zatim Programer.

 2. Kliknite na tipke kalkulatora da biste izvršili željene izračune.

Napomene

 • U programerskom načinu kalkulator je precizan do 64 bita, ovisno o veličini odabrane riječi.

 • Kalkulator poštuje prednost operatera tijekom izračuna u programerskom načinu.

 • Programerski način je način samo cijelih brojeva. Decimalni iznosi su odbačeni.

Korištenje statističkog načina

Prilikom korištenja statističkog načina možete unijeti podatke za koje želite izračunati statistiku i zatim izvršiti izračune. Prilikom unosa podataka oni se prikazuju u području povijesti i broj unesenih vrijednosti prikazuje se u području izračuna.

 1. Kliknite izbornik Prikaz, a zatim Statistika.

 2. Unesite ili kliknite na prvi dio podataka te zatim kliknite Dodaj da biste podatke dodali u skup podataka.

 3. Kliknite gumb za željeni statistički izračun:

  Gumb Funkcija
  Gumb
  Slika gumba Prosjek
  Funkcija

  Prosjek vrijednosti

  Gumb
  Slika gumba Prosjek kvadrata
  Funkcija

  Prosjek kvadrata vrijednosti

  Gumb
  Slika gumba Zbroj
  Funkcija

  Zbroj vrijednosti

  Gumb
  Slika gumba Zbroj kvadrata
  Funkcija

  Zbroj kvadrata vrijednosti

  Gumb
  Slika gumba Standardna devijacija
  Funkcija

  Standardna devijacija

  Gumb
  Slika gumba Standardna devijacija populacije
  Funkcija

  Standardna devijacija populacije

Korištenje povijesti izračuna

Povijest izračuna evidentira sve izračune koje je kalkulator izvršio u sesiji te je dostupan u standardnom i znanstvenom načinu. Moguće je promijeniti vrijednosti u izračunima u povijesti. Prilikom uređivanja povijesti izračuna u području rezultata prikazuje se rezultat odabranog izračuna.

 1. Kliknite izbornik Prikaz, a zatim Povijest.

 2. Dvokliknite izračun koji želite urediti.

 3. Unesite nove vrijednosti koje želite izračunati, a zatim pritisnite tipku Enter.

Napomena

 • Povijest izračuna čuva se zasebno za standardni i znanstveni način. Prikazana povijest ovisi o načinu koji koristite.

Pretvorba vrijednosti iz jedne mjerne jedinice u drugu

Moguće je koristiti kalkulator za pretvorbe različitih mjernih jedinica.

 1. Kliknite izbornik Prikaz, a zatim Pretvorba jedinica.

 2. U odjeljku Odaberite vrstu jedinice koju želite pretvoriti kliknite tri popisa da biste odabrali vrste jedinica koje želite pretvoriti, a zatim u okviru Od unesite vrijednost koju želite pretvoriti.

Izračun datuma

Moguće je koristiti kalkulator za izračun razlike između dva datuma ili za zbrajanje ili oduzimanje dana od određenog datuma.

 1. Kliknite izbornik Prikaz, a zatim Izračun datuma.

 2. U odjeljku Odaberite željeni izračun datuma kliknite popis i odaberite vrstu željenog izračuna.

 3. Unesite podatke, a zatim kliknite Izračunaj.

Izračun potrošnje goriva, plaćanja rate zakupa ili hipoteke

U kalkulatoru možete koristiti radne listove za izračun potrošnje goriva, plaćanje rata zakupa ili hipoteke.

 1. Kliknite izbornik Prikaz, pokažite na mogućnost Radni listovi, a zatim kliknite radni list za željeni izračun.

 2. U odjeljku Odaberite vrijednost koju želite izračunati kliknite varijablu koju želite izračunati.

 3. Unesite poznate vrijednosti u tekstne okvire i kliknite Izračunaj.