Koji su rizici povezivanja sa skrivenim mrežama?

Skrivena mreža bežična je mreža koja je postavljena tako da ne emitira svoj naziv (ili svoj SSID (Service Set Identifier)). Bežična mreža obično emitira svoj naziv, a računalo "osluškuje" naziv mreže s kojom se želi povezati. Budući da ga skrivena mreža ne emitira, računalo je ne može pronaći pa u tom slučaju ona mora pronaći računalo. Da bi se to dogodilo, računalo mora emitirati i naziv mreže koju traži i svoj naziv. U tom slučaju druga računala koja "osluškuju" mreže znat će naziv tog računala kao i s kojom je mrežom povezan, čime se povećava rizik od napada. Kad god je moguće, povezujte se s bežičnim mrežama koje su postavljene da emitiraju svoj naziv i koje imaju neki oblik zaštite. Dodatne informacije potražite u odjeljku Kako odrediti je li bežična mreža sigurna?.