Što je sažetak sadržaja (RSS)?

Sažeci sadržaja, koje nazivamo i RSS sažecima sadržaja, XML sažecima sadržaja, objavljenim sadržajima ili sažecima web-sadržaja sadrže često ažurirani sadržaj koji se objavljuje na pojedinom web-mjestu. Često se koriste za web-mjesta s novostima i blogovima, ali i za distribuciju drugih vrsta digitalnog sadržaja, uključujući slike, audiodatoteke i videozapise. Kada posjećujete web-mjesta, Internet Explorer može otkriti i prikazati sažetke sadržaja. Da biste automatski provjerili ima li ažuriranja te da biste ih preuzeli i kasnije pregledali, možete se i pretplatiti na sažetke sadržaja. Uz to, kada web-odsječak dodate na traku favorita, automatski se pretplaćujete na pridružene sažetke sadržaja.

Napomena