Stvaranje dijaprojekcije za pozadinu radne površine

Kao pozadinu radne površine možete postaviti dijaprojekciju (izmjenjujući niz slika). Možete koristiti vlastite slike ili slike koje Windows sadrži kao dio neke teme.

Pogledajte ovaj videozapis da biste saznali kako stvoriti dijaprojekciju pozadina radne površine (1:48)
Pokaži sve

Korištenje vlastitih slika

 1. Pronađite slike koje želite obuhvatiti dijaprojekcijom. Sve slike moraju biti u istoj mapi.

  Pozadinu radne površine otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite pozadina radne površine, a zatim kliknite Promjena pozadine radne površine.

 2. Ako se željena slika ne nalazi na popisu slika za pozadinu radne površine, kliknite popis Mjesto slike da biste pogledali druge kategorije ili Pregledaj da biste potražili mapu u kojoj se slike nalaze.

  Slika izbornika Mjesto slike
  Potražite slike na drugim mjestima na računalu.
 3. Potvrdite okvire svih slika koju želite uključiti u dijaprojekciju.

  Po zadanom sve su slike u mapi odabrane i bit će dio dijaprojekcije. Ako ne želite da sve slike iz te mape budu uključene, učinite nešto od sljedećeg:

  • Poništite okvir za sve slike koje želite ukloniti iz dijaprojekcije.

   Slika jednog poništenog potvrdnog okvira u grupi odabranih fotografija
   Poništavanje okvira radi uklanjanja slike iz dijaprojekcije.
  • Pritisnite tipku Ctrl te redom klikajte slike koje želite ukloniti. Samo će se odabrane slike pojaviti u dijaprojekciji.

  Da biste stvorili dijaprojekciju od slika na radnoj površini, morate odabrati više od jedne slike. Ako je odabrana samo jedna slika, dijaprojekcija se zaustavlja i odabrana slika postaje pozadina radne površine.

  Napomena

  • Ako su sve slike u mapi odabrane, svaka nova slika koju dodate u tu mapu bit će dodana u dijaprojekciju automatski.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Kliknite na stavku u popisu Položaj slike da biste prilagodili veličinu slike zaslonu, razvukli sliku tako da ispuni zaslon, popločali zaslon slikama ili postavili sliku u središte zaslona.

  • Kliknite na stavku u popisu Interval promjene slike da biste odabrali brzinu promjene slika u sklopu dijaprojekcije.

  • Potvrdite okvir Izmiješaj da bi se slike pojavljivale nasumičnim redoslijedom.

 5. Kliknite Spremi promjene.

Korištenje slika koje Windows pruža kao dio teme

 1. Značajku personalizacije otvorite tako da nakon gumba StartSlika gumba Start kliknete Upravljačka ploča. U okvir za pretraživanje unesite personalizacija, a zatim kliknite Personalizacija.

 2. U odjeljku Aero teme kliknite neku temu da biste je primijenili na radnu površinu. Uz iznimku Windows 7 teme, sve Aero teme uključuju dijaprojekciju na pozadini radne površine.

 3. Da biste promijenili zadane slike ili postavke dijaprojekcije, kliknite Pozadina radne površine.

 4. Potvrdite okvir za svaku sliku koju želite dodati u svoju dijaprojekciju.

  Po zadanom sve su slike pridružene temi odabrane i bit će dio dijaprojekcije. Da biste dodali slike drugih tema u dijaprojekciju, učinite nešto od sljedećeg:

  • Pokažite na svaku sliku koju želite dodati u dijaprojekciju, a zatim potvrdite njezin okvir.

   Slika jednog poništenog potvrdnog okvira u grupi odabranih fotografija
   Postavite pokazivač miša na sliku i potvrdite okvir da biste dodali sliku u dijaprojekciju.
  • Pritisnite i držite pritisnutom tipku Ctrl te kliknie na svaku sliku koju želite dodati. U dijaprojekciji pojavit će se samo odabrane slike.

  Da biste stvorili dijaprojekciju slika na radnoj površini, morate odabrati više od jedne slike. Ako odaberete samo jednu sliku, dijaprojekcija završava, a odabrana slika postaje pozadina radne površine.

 5. Da biste promijenili postavke dijaprojekcije, učinite nešto od sljedećeg:

  • Na popisu Položaj slike kliknite stavku da biste slike obrezali na veličinu zaslona, prilagodili ih veličini zaslona, razvukli ih preko cijelog zaslona, popločili zaslon slikama ili smjestili slike na sredinu zaslona.

  • Na popisu Interval promjene slike kliknite stavku da biste odredili brzinu promjene slika u dijaprojekciji.

  • Da bi se slike pojavljivale nasumičnim redoslijedom odaberite okvir Izmiješaj.

 6. Kliknite Spremi promjene.

  Dijaprojekcija će biti dio nespremljene teme koja će se pojaviti u odjeljku Moje teme.

  Za informacije o prilagođavanju i spremanju tema pogledajte Stvaranje teme.

  Dodatne teme koje možete dodati u svoju kolekciju potražite u galeriji za personalizaciju na web-mjestu sustava Windows.

Za informacije o prilagođavanju pozadine radne površine pogledajte Promjena dijaprojekcije koja se koristi kao pozadina radne površine.