Tipkovni prečaci preglednika Internet Explorer mogu se koristiti za brzo izvođenje velikog broja različitih zadataka ili za rad bez miša. Ne vrijede svi prečaci jednako za Internet Explorer kao i za Internet Explorer za stolna računala.

Glavni prečaci

Željena radnjaTipkovni prečac zaInternet Explorer 11Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala
Željena radnja

Dodavanje trenutačnog web-mjesta u favorite

Tipkovni prečac zaInternet Explorer 11

Ctrl+D

Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala

Ctrl+D

Željena radnja

Zatvaranje kartice

Tipkovni prečac zaInternet Explorer 11

Ctrl+W

Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala

Ctrl+W

Željena radnja

Odlazak na početnu stranicu

Tipkovni prečac zaInternet Explorer 11

(Nije dostupno)

Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala

Alt+Home

Željena radnja

Brisanje povijesti pregledavanja

Tipkovni prečac zaInternet Explorer 11

(Nije dostupno)

Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala

Ctrl+Shift+Delete

Željena radnja

Pomoć i podrška

Tipkovni prečac zaInternet Explorer 11

F1

Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala

F1

Željena radnja

Otvaranje povijesti pregledavanja

Tipkovni prečac zaInternet Explorer 11

(Nije dostupno)

Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala

Ctrl+H

Željena radnja

Otvaranje nove kartice

Tipkovni prečac zaInternet Explorer 11

Ctrl+T

Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala

CTRL+T

Željena radnja

Otvaranje novog prozora za pregledavanje weba InPrivate

Tipkovni prečac zaInternet Explorer 11

Ctrl+Shift+P

Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala

Ctrl+Shift+P

Željena radnja

Ispis trenutne stranice

Tipkovni prečac zaInternet Explorer 11

Ctrl+P

Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala

Ctrl+P

Željena radnja

Osvježavanje stranice

Tipkovni prečac zaInternet Explorer 11

F5

Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala

F5

Željena radnja

Prebacivanje s jedne kartice na drugu

Tipkovni prečac zaInternet Explorer 11

Ctrl+Tab

Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala

Ctrl+Tab

Željena radnja

Prikaz naredbi aplikacije (adresna traka, najčešće posjećivana web-mjesta itd.)

Tipkovni prečac zaInternet Explorer 11

Alt+D

Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala

(Nije dostupno)

Željena radnja

Pregled preuzimanja

Tipkovni prečac zaInternet Explorer 11

Ctrl+J

Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala

Ctrl+J

Pretraživanje

Željena radnjaTipkovni prečac zaInternet Explorer 11Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala
Željena radnja

Otvaranje upita za pretraživanje u adresnoj traci

Tipkovni prečac zaInternet Explorer 11

Ctrl+E

Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala

Ctrl+E

Željena radnja

Otvaranje upita za pretraživanje u novoj kartici

Tipkovni prečac zaInternet Explorer 11

(nije dostupno)

Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala

Alt+Enter

Željena radnja

Otvaranje adresne trake (za prikaz povijesti, favorita i tražilica)

Tipkovni prečac zaInternet Explorer 11

Ctrl+strelica dolje

Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala

Ctrl+strelica dolje

Željena radnja

Pretraživanje pomoću kopiranog teksta

Tipkovni prečac zaInternet Explorer 11

Ctrl+Shift+L

Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala

Ctrl+Shift+L

Zumiranje

Željena radnjaTipkovni prečac zaInternet Explorer 11Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala
Željena radnja

Povećaj (+ 10%)

Tipkovni prečac zaInternet Explorer 11

Ctrl+znak plus

Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala

Ctrl+znak plus

Željena radnja

Smanji (- 10%)

Tipkovni prečac zaInternet Explorer 11

Ctrl+znak minus

Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala

Ctrl+znak minus

Željena radnja

Zumirali na 100%

Tipkovni prečac zaInternet Explorer 11

Ctrl+0

Tipkovni prečac zaInternet Explorer za stolna računala

Ctrl+0

Prečaci za Internet Explorer za stolna računala

Sljedeći prečaci vrijedi samo za preglednike za stolna računala.

Pokaži sve

Adresna traka

Željena radnjaPritisnite ovo
Željena radnja

Dodavanje www. na početak i .com na kraj teksta upisanog u adresnu traku

Pritisnite ovo

Ctrl+Enter

Željena radnja

Prikaz popisa upisanih adresa

Pritisnite ovo

F4

Željena radnja

Pomicanje pokazivača u adresnoj traci ulijevo do sljedećeg prijeloma u rečenici

Pritisnite ovo

Ctrl+strelica lijevo

Željena radnja

Pomicanje pokazivača u adresnoj traci udesno do sljedećeg prijeloma u rečenici

Pritisnite ovo

Ctrl+strelica desno

Željena radnja

Pomicanje unatrag po popisu rješenja u značajci samodovršetka

Pritisnite ovo

Strelica dolje

Željena radnja

Pomicanje unaprijed kroz popis rješenja koja nudi značajka samodovršetka

Pritisnite ovo

Strelica gore

Željena radnja

Odabrali tekst u adresnoj traci

Pritisnite ovo

Alt+D

Pregledavanje weba

Željena radnjaPritisnite ovo
Željena radnja

Aktiviranje odabrane veze

Pritisnite ovo

Enter

Željena radnja

Prikaz izbornika prečaca za neku vezu

Pritisnite ovo

Shift+F10

Željena radnja

Pretraživanje stranice

Pritisnite ovo

Ctrl+F

Željena radnja

Odlazak na početnu stranicu

Pritisnite ovo

Alt+Home

Željena radnja

Odlazak na sljedeću stranicu

Pritisnite ovo

Alt+strelica desno

Željena radnja

Povratak na prethodnu stranicu

Pritisnite ovo

Tipka za brisanje ulijevo ili Alt+strelica lijevo

Željena radnja

Vraćanje kroz stavke na web-stranici (radi samo ako je kartično pregledavanje isključeno)

Pritisnite ovo

Ctrl+Shift+Tab

Željena radnja

Kretanje kroz stavke na web-stranici (radi samo ako je kartično pregledavanje isključeno)

Pritisnite ovo

Ctrl+Tab ili F6

Željena radnja

Pomicanje na početak dokumenta

Pritisnite ovo

Home

Željena radnja

Pomicanje na kraj dokumenta

Pritisnite ovo

End

Željena radnja

Otvaranje novoga dokumenta u pregledniku Internet Explorer

Pritisnite ovo

Ctrl+O

Željena radnja

Otvaranje novog prozora

Pritisnite ovo

Ctrl+N

Željena radnja

Spremanje trenutne stranice

Pritisnite ovo

Ctrl+S

Željena radnja

Pomicanje prema početku dokumenta

Pritisnite ovo

Strelica gore

Željena radnja

Pomicanje prema kraju dokumenta

Pritisnite ovo

Strelica dolje

Željena radnja

Prekidanje preuzimanja stranice

Pritisnite ovo

ESC

Željena radnja

Prijelaz između prikaza preko cijelog zaslona i običnog prikaza

Pritisnite ovo

F11

Željena radnja

Pokretanje navigacije kursorom

Pritisnite ovo

F7

Međuspremnik

Željena radnjaPritisnite ovo
Željena radnja

Kopiranje odabranih stavki u međuspremnik

Pritisnite ovo

Ctrl+C

Željena radnja

Izrezivanje odabranih stavki i njihovo kopiranje u međuspremnik

Pritisnite ovo

Ctrl+X

Željena radnja

Ljepljenje odabranih stavki iz međuspremnika

Pritisnite ovo

Ctrl+V

Željena radnja

Odabir svih stavki na trenutnoj web-stranici

Pritisnite ovo

Ctrl+A

Favoriti, povijest i sažeci sadržaja

Željena radnjaPritisnite ovo
Željena radnja

Dodavanje web-mjesta u favorite

Pritisnite ovo

Ctrl+D

Željena radnja

Pomicanje odabranih stavki prema gore u popisu favorita (u dijaloškom okviru Organiziranje favorita)

Pritisnite ovo

Alt+strelica gore

Željena radnja

Pomicanje odabranih stavki prema dolje u popisu favorita (u dijaloškom okviru Organiziranje favorita)

Pritisnite ovo

Alt+strelica dolje

Željena radnja

Otvaranje izbornika Dodavanje u favorite

Pritisnite ovo

Alt+Z

Željena radnja

Otvaranje izbornika Favoriti na traci s izbornicima

Pritisnite ovo

Alt+A

Željena radnja

Otvaranje dijaloškog okvira Organiziranje favorita

Pritisnite ovo

Ctrl+B

Željena radnja

Prikvačivanje centra za favorite i prikaz povijest

Pritisnite ovo

Ctrl+Shift+H

Željena radnja

Prikaz favorita

Pritisnite ovo

Ctrl+I i Alt+C

Željena radnja

Prikaz sažetaka sadržaja

Pritisnite ovo

Ctrl+G

Željena radnja

Prikaz povijesti

Pritisnite ovo

Ctrl+H

Traka izbornika

Željena radnjaPritisnite ovo
Željena radnja

Otvaranje izbornika Datoteka

Pritisnite ovo

Alt+F

Željena radnja

Otvaranje izbornika Uređivanje

Pritisnite ovo

Alt+E

Željena radnja

Otvaranje izbornika Prikaz

Pritisnite ovo

Alt+V

Željena radnja

Otvaranje izbornika Favoriti

Pritisnite ovo

Alt+A

Željena radnja

Otvaranje izbornika Alati

Pritisnite ovo

Alt+T

Željena radnja

Otvaranje izbornika Pomoć

Pritisnite ovo

Alt+H

Traka obavijesti

Željena radnjaPritisnite ovo
Željena radnja

Premještanje žarišta na traku obavijesti

Pritisnite ovo

Alt+N

Željena radnja

Klik na traku obavijesti

Pritisnite ovo

Razmaknica

Kartice

Željena radnjaPritisnite ovo
Željena radnja

Zatvaranje kartice

Pritisnite ovo

Ctrl+W

Željena radnja

Zatvaranje kartica u pozadini

Pritisnite ovo

Ctrl+F4

Željena radnja

Otvaranje veze u novoj kartici u pozadini

Pritisnite ovo

Ctrl+klik

Željena radnja

Otvaranje veze u novoj kartici u prednjem planu

Pritisnite ovo

Ctrl+Shift+klik

Željena radnja

Dupliciranje kartice

Pritisnite ovo

Ctrl+K

Željena radnja

Otvaranje nove kartice

Pritisnite ovo

Ctrl+T

Željena radnja

Ponovno otvaranje zadnje kartice koju ste zatvorili

Pritisnite ovo

Ctrl+Shift+T

Željena radnja

Prebacivanje s jedne kartice na drugu

Pritisnite ovo

Ctrl+Tab ili Ctrl+Shift+Tab

Željena radnja

Prebacivanje na zadnju karticu

Pritisnite ovo

Ctrl+9

Željena radnja

Prebacivanje na karticu s određenim brojem

Pritisnite ovo

Ctrl+n (gdje je „n“ broj između 1 i 8)Potrebna vam je dodatna pomoć?