Promjena postavki preglednika Internet Explorer

Pregledavanje weba u pregledniku Internet Explorer možete prilagoditi pomoću brojnih promjena. Dok koristite Internet Explorer koji se otvara s početnog zaslona, možete promijeniti nekoliko uobičajenih postavki – između ostalih, početne stranice, povijest pregledavanja i razinu zumiranja. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Postavke
(ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Postavke).
Zatim dodirnite ili kliknite Mogućnosti.

U dijaloškom okviru Internetske mogućnosti nalaze se i brojne druge postavke te načini na koje možete prilagoditi preglednik. Da biste vidjeli sve postavke i mogućnosti, otvorite Internet Explorer na radnoj površini, dodirnite ili kliknite gumb Alati Gumb Alati, a zatim Internetske mogućnosti.

Napomena

  • Kada promijenite mogućnosti za Internet Explorer koji se otvara s početnog zaslona, promijenjene postavke primjenjivat će se i na Internet Explorer na radnoj površini.

Vraćanje izvornih postavki preglednika Internet Explorer

Postavke preglednika Internet Explorer možete vratiti na vrijednosti koje su imale kada je Internet Explorer prvi put instaliran na PC. To može biti korisno prilikom otklanjanja poteškoća vjerojatno nastalih promjenom postavki nakon instalacije. Vraćanje izvornih postavki preglednika Internet Explorer nije moguće poništiti i sve će prethodne postavke biti izgubljene nakon vraćanja izvornih postavki.

Za vraćanje izvornih postavki preglednika Internet Explorer učinite sljedeće:

  1. Zatvorite sve trenutno otvorene prozore preglednika Internet Explorer.

  2. Na radnoj površini dodirnite ili kliknite ikonu Internet Explorer na programskoj traci. Promjena postavki odrazit će se i na Internet Explorer i na Internet Explorer za radnu površinu.

  3. Dodirnite ili kliknite gumb AlatiAlati, a zatim Internetske mogućnosti.
  4. Dodirnite ili kliknite karticu Dodatne postavke pa zatim Vraćanje izvornih postavki.

  5. U dijaloškom okviru Vraćanje izvornih postavki preglednika Internet Explorer dodirnite ili kliknite Vrati izvorno.

  6. Kad Internet Explorer dovrši vraćanje zadanih postavki, dodirnite ili kliknite Zatvori, a zatim U redu. Morate ponovno pokrenuti računalo da bi promjene imale učinka.Potrebna vam je dodatna pomoć?