Podrška za starije verzije preglednika Internet Explorer obustavljena je 12. siječnja 2016.

Pokaži sve

Što je RSS sažetak sadržaja?

RSS sažeci sadržaja nude često ažuriran sadržaj koji objavljuje web-stranica. Oni se najčešće koriste na web-mjestima s vijestima i blogovima, ali i za distribuciju drugih digitalnih sadržaja, uključujući slike, audiodatoteke i videodatoteke. Sažetak sadržaja može imati isti sadržaj kao i web-stranica, ali je najčešće drukčije oblikovan. Kada se pretplatite, Internet Explorer automatski provjerava web-mjesto i preuzima novi sadržaj da biste mogli vidjeti što je novo nakon što ste zadnji put posjetili sažetak sadržaja.

Kako prepoznati nudi li web-mjesto sažetke sadržaja?

Kada prvi put prikažete web-mjesto, Internet Explorer potražit će sažetke sadržaja. Ako su sažeci sadržaja dostupni, promijenit će se boja gumba Sažeci sadržaja i reproducirat će se zvuk.

Kako pogledati sažetak sadržaja?

Kada posjetite web-stranicu, promijenit će se boja gumba Sažeci sadržaja, što upućuje na to da su dostupni sažeci sadržaja. Kliknite gumb Sažeci sadržaja, a zatim dodirnite ili kliknite sažetak sadržaja koji želite pogledati. Da biste automatski dobivali sadržaj, pretplatite se na sažetak sadržaja.

Kako se pretplatiti na sažetak sadržaja?

  1. Otvorite Internet Explorer.

  2. Posjetite web-mjesto sa sažetkom sadržaja na koji se želite pretplatiti.

  3. Dodirnite ili kliknite gumb Sažeci sadržaja da biste otkrili sažetke sadržaja na stranici.

  4. Dodirnite ili kliknite željeni sažetak sadržaja (ako ih je dostupno više). Ako je dostupan samo jedan sažetak sadržaja, odmah će vam se otvoriti pripadajuća stranica.

  5. Dodirnite ili kliknite Pretplata na ovaj sažetak sadržaja.

  6. Upišite naziv sažetka sadržaja pa odaberite mapu u kojoj će se stvoriti sažetak sadržaja.

  7. Dodirnite ili kliknite Pretplati se.

Kako pogledati sažetke sadržaja?

Sažetke sadržaja možete pogledati na kartici Sažeci sadržaja u centru za favorite. Da biste pogledali sažetke sadržaja, dodirnite ili kliknite gumb Favoriti, a zatim Sažeci sadržaja.

Što znači RSS?

RSS je akronim za Really Simple Syndication, a to je tehnologija koja se koristiti za stvaranje sažetaka sadržaja.
Potrebna vam je dodatna pomoć?