Pokaži sve

Što je RSS sažetak sadržaja?

RSS sažeci sadržaja omogućuju često ažuriranje sadržaja objavljenog na web-mjestu. Obično se koriste za web-mjesta s novostima i blogovima, ali i za isporuku drugih vrsta digitalnog sadržaja, uključujući slike, audiozapise i videozapise. Sažetak sadržaja može imati isti sadržaj kao i web-stranica, ali obično je drugačije oblikovan. Kada se pretplatite, Internet Explorer automatski provjerava web-mjesto i preuzima novi sadržaj, tako da možete vidjeti što se promijenilo od zadnjeg posjeta sažetku sadržaja.

Kako znati nudi li web-mjesto sažetke sadržaja?

Kada prvi put posjetite web-mjesto, Internet Explorer potražit će sažetke sadržaja. Ako su sažeci sadržaja dostupni, gumb Sažeci sadržaja promijenit će boju i začut će se zvuk.

Kako pogledati sažetak sadržaja?

Kada posjetite web-stranicu, gumb Sažeci sadržaja promijenit će boju da bi vas obavijestio da su sažeci sadržaja dostupni. Kliknite gumb Sažeci sadržaja, a zatim dodirnite ili kliknite sažetak sadržaja koji želite pogledati. Morate se pretplatiti na sažetak sadržaja da biste automatski dobivali sadržaj.

Kako se pretplatiti na sažetak sadržaja?

  1. Otvorite Internet Explorer.

  2. Otiđite na web-mjesto na kojem se nalazi sažetak sadržaja na koji se želite pretplatiti.

  3. Dodirnite ili kliknite gumb Sažeci sadržaja da biste otkrili sažetke sadržaja na stranici.

  4. Dodirnite ili kliknite sažetak sadržaja (ako ih je dostupno više). Ako je dostupan samo jedan sažetak sadržaja, preusmjerit će vas se izravno na tu stranicu.

  5. Dodirnite ili kliknite Pretplata na ovaj sažetak sadržaja.

  6. Upišite naziv sažetka sadržaja i odaberite mapu u kojoj ćete ga izraditi.

  7. Dodirnite ili kliknite Pretplata.

Kako vidjeti sažetke sadržaja?

Sažetke sadržaja možete vidjeti na kartici Sažeci sadržaja u centru za favorite. Za prikaz sažetaka sadržaja dodirnite ili kliknite gumb Favoriti, a zatim dodirnite ili kliknite Sažeci sadržaja.

Što znači RSS?

RSS je kratica za Really Simple Syndication (stvarno jednostavna distribucija), a njime se opisuje tehnologija pomoću koje se stvaraju sažeci sadržaja.
Dodatna pomoć