Ponovno aktiviranje računa koji je blokiran

Ako se prikaže poruka "Vaš račun trenutno nije dostupan" kada pokušate pristupiti servisu OneDrive, vaš račun možda je privremeno blokiran zbog neuobičajeno velikog prometa, sumnjivih aktivnosti ili kršenja Microsoftova ugovora o usluzi ili kodeksa ponašanja. Ako ste nedavno potvrdili svoj Microsoftov račun unosom sigurnosnog koda koji ste primili kao SMS poruku ili ako ste zajednički koristili velik broj datoteka, blokada će se ukloniti unutar 24 sata.

Za provjeru statusa računa ili ponovnu aktivaciju računa posjetite stranicu Aktivacija OneDrive računa i slijedite upute na zaslonu.

Posjetite OneDrive

Dodatna pomoć