OneDrive za iOS: najčešća pitanja

U nastavku možete pronaći osnove za korištenje aplikacije OneDrive za iPhone, iPad i iPod Touch. Preuzmite aplikaciju za iOS.

Pokaži sve

Dodavanje fotografije ili videozapisa

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive.

 2. Dodirnite gumb >Više u gornjem desnom kutu zaslona.

 3. Dodirnite Dodaj stavke, a zatim odaberite jednu od prikazanih mogućnosti. Možete stvoriti mapu, snimiti fotografiju ili videozapis ili odabrati prijenos postojeće fotografije ili videozapisa.

Napomena

Razmjenjivanje datoteka i mapa

Možete razmjenjivati mape i datoteke pomoću OneDrive aplikacije.

Za razmjenjivanje datoteke

 1. Dodirnite datoteku koju želite razmjenjivati, a zatim dodirnite gumb Zajednički koristi.

 2. Ako dopuštenje želite dati samo određenim osobama, odaberite Pozovi osobe, dodajte kontakte i dodirnite Dodaj. Ako vam je potrebna veza koju možete zalijepiti u poruku, odaberite Zajednički koristi vezu, a zatim Samo za prikaz ili Prikaz i uređivanje. Za preuzimanje i prilaganje datoteke odaberite Pošalji datoteke i odaberite aplikaciju koju želite koristiti.

Zajedničko korištenje mape

 1. Dodirnite mapu koju želite zajednički koristiti, a zatim dodirnite gumb Više u gornjem desnom kutu zaslona.

 2. Dodirnite Dozvole i zajedničko korištenje.

 3. Ako dopuštenje želite dati samo određenim osobama, odaberite Pozovi osobe, dodajte kontakte i dodirnite Dodaj. Ako vam je potrebna veza koju možete zalijepiti u poruku, odaberite Zajednički koristi vezu, a zatim Samo za prikaz ili Prikaz i uređivanje.

Napomena

Automatsko spremanje fotografija i videozapisa koje snimite na OneDrive

Prilikom prve prijave na OneDrive postavit će se pitanje želite li automatski prenositi fotografije i videozapise koje snimite na OneDrive. Dodirnite U redu za uključivanje automatskog prijenosa. Možete ga uključiti i pomoću Postavki. Evo kako:

 1. U aplikaciji OneDrive dodirnite Postavke, a zatim dodirnite Sigurnosna kopija kamere.

 2. Uključite Sigurnosna kopija kamere za automatski prijenos fotografija i videozapisa na OneDrive.

  Za prikaz prenesenih fotografija i videozapisa dodirnite Sigurnosna kopija.

Napomene

 • Sve fotografije i videozapisi prenose se u originalnoj veličini kada se povežete na Wi-Fi mrežu. Ako želite koristiti svoju mobilnu mrežu, dodirnite Postavke, Sigurnosna kopija kamere i uključite Koristi mobilnu mrežu.

 • Za dodatnu pomoć sa sigurnosnom kopijom kamere obratite se službi za podršku.

Izmjena Microsoftova računa koji koristite za OneDrive

U aplikaciji OneDrive dodirnite Postavke, a zatim dodirnite Odjava. Ponovno se prijavite pomoću računa koji želite koristiti.

Provjera koliko raspoloživog prostora za pohranu imate

U aplikaciji OneDrive idite na Postavke za provjeru koliko ukupnog prostora i raspoloživog prostora imate.

Napomena

Posjetite OneDrive

Dodatna pomoć