Na pomolu su poboljšanja u okruženju za Outlook.com, ali vaša lozinka, korisničko ime i podaci neće se promijeniti.
Važno: ako je na vašem računu provedena nadogradnja, podaci iz ovoga članka možda se više ne odnose na vas. Idite na odjeljak Dobro došli na Outlook na webu za dodatne informacije.

Dodajte sve svoje račune e-pošte servisu Outlook.com

Outlook.com

IMAP (uključujući Yahoo!)

Kada dodate račun koji je omogućen za IMAP (kao što je Yahoo Mail) web-mjestu Outlook.com, možete slati i primati novu e-poštu s trenutne adrese i uvoziti staru e-poštu i kalendare. Za dodavanje računa, slijedite ove korake.

Pokretanje alata za uvoz

Alat za uvoz uvesti će postojeće poruke e-pošte i postaviti Outlook.com kako biste mogli slati e-poštu s računa koji je omogućen za IMAP. Pokrenite alat za uvoz i slijedite upute na zaslonu. Nakon dovršetka vratite se na ovu stranicu i privedite kraju ostale korake.

Pokretanje alata za uvoz za Yahoo

Pokretanje alata za uvoz za druge IMAP račune

Automatsko prosljeđivanje e-pošte na Outlook.com

Evo uputa za Yahoo Mail na web-mjestu servisa Yahoo!.

Informacije za postavljanje automatskog prosljeđivanja na druge IMAP račune potražite u pratećoj dokumentaciji davatelja usluge e-pošte.

Dodavanje kontakata

Ako imate račun servisa Yahoo, možete uvesti popis kontakata pomoću značajke Osobe na servisu Outlook.com. Ako imate neki drugi servis za e-poštu, možda ćete moći povezati popis kontakata.

Otvaranje značajke Osobe

 1. Kliknite strelicu pokraj logotipa servisa Outlook.com u gornjem lijevom kutu.

  Logotip servisa Outlook.com i strelica
 2. Kliknite Osobe.

  Pločice za otvaranje aplikacija Pošta, Osobe, Kalendar i OneDrive

Uvoz kontakata sa servisa Yahoo

 1. U Osobe pod Uvezi kontakte kliknite Započni uvoz.

 2. Kliknite Yahoo! te slijedite upute na zaslonu.

Drugi servisi e-pošte

 1. Prijavite se na račun e-pošte iz kojega želite uvesti kontakte.

 2. Uvezite kontakte u datoteku oblika .CSV i spremite ju na tvrdi disk.

  Razni servisi za e-poštu funkcioniraju na različit način. Pogledajte stranice za podršku davatelja usluge e-pošte za dodatne informacije.

 3. Prijavite se na svoj račun servisa Outlook.com.

 4. U Osobe pod Uvezi kontakte kliknite Započni uvoz, a zatim kliknite Drugi servisi e-pošte.

 5. Pronađite datoteku koju ste spremili u drugom koraku, kliknite Prenesi, a zatim slijedite upute na zaslonu.

Imajte na umu da ako kasnije prekinete vezu s računom, kontakti se više neće prikazivati na popisu kontakata servisa Outlook.com.

Uvoz vašeg kalendara ili pretplata na njega

Dodatne informacije o razlici između uvoza kalendara i pretplate na njega potražite u odjeljku Uvoz kalendara ili pretplata na njih na servisu Outlook.com.

Uvoz kalendara

Slijedite korake za izvoz Yahoo! kalendara.

Za uvoz kalendara iz drugih IMAP računa na Outlook.com, prvo ga trebate izvesti. Koraci potrebni za izvoz razlikuju se od servisa do servisa. Nakon uspješnog izvoza kalendara slijedite upute za uvoz kalendara u sustavu Uvoz kalendara ili pretplata na njih na servisu Outlook.com.

Pretplata na kalendar

Za pretplatu na kalendar prvo trebate prikazati privatni URL (koji najčešće nije URL koji se prikazuje na adresnoj traci preglednika). Koraci potrebni za izvoz razlikuju se od servisa do servisa. Nakon što se prikaže privatni URL, slijedite upute za pretplatu na kalendar u sustavu Uvoz kalendara ili pretplata na njih na servisu Outlook.com. Imajte na umu da trebate otvoriti račun koji je omogućen za IMAP i dodati nove kalendarske događaje.

Napomene

 • Ako uvezete kalendar, za daljnje primanje novih događaja ili ažuriranja obavijestite prijatelje da šalju događaje na adresu servisa Outlook.com.

 • Ako ste razmjenjivali svoj račun koji je omogućen za IMAP, vjerojatno želite i razmjenjivati svoj Outlook.com kalendar.

Odabir adrese "Šalje"

Možete slati e-poštu s bilo kojeg računa koji ste dodali na servis Outlook.com.

 1. Kliknite Novo za stvaranje nove poruke.

 2. Kliknite strelicu prema dolje pokraj adrese e-pošte (gornji lijevi kut).

 3. Odaberite s popisa drugih adresa.

Postavljanje zadane adrese "Šalje"

Ako šaljete velik broj poruka e-pošte s jedne od svojih adresa, možete ju postaviti kao zadanu "Šalje" adresu.

 1. Kliknite ikonu MogućnostiIkona mogućnosti, a zatim kliknite Mogućnosti.
 2. Kliknite Vaši računi e-pošte.

 3. Pod Zadana adresa "Šalje" odaberite adresu koju želite postaviti kao zadanu.

 4. Za povratak u mapu ulazne pošte kliknite logotip servisa Outlook.com u gornjem lijevom kutu.

Sortiranje ulazne e-pošte u mape

Ako želite razdvojiti e-poštu iz različitih adresa (npr. vaših osobnih i poslovnih adresa e-pošte), Outlook.com može automatski sortirati ulaznu poštu u različite mape.

 1. Kliknite ikonu MogućnostiIkona mogućnosti, a zatim kliknite Više postavki pošte.
 2. U odjeljku Prilagođavanje servisa Outlook kliknite Pravila za sortiranje novih poruka, a zatim Novo.

 3. Pod Prvi korak:

  Na prvom popisu odaberite Redak iz polja Prima/kopija.

  Na drugom popisu odaberite sadrži.

  U tekstni okvir unesite adresu za e-poštu koju želite sortirati.

 4. Pod Drugi korak, učinite nešto od sljedećeg:

  Ako mapa već postoji, odaberite Premjesti u i odaberite mapu s popisa.

  Ako mapa ne postoji, odaberite Premjesti u novu mapu i unesite naziv mape.

  Možete također automatski prosljeđivati, brisati, dodavati ili uklanjati kategorije ili označavati poruke.

 5. Kliknite Spremi.

Napomena

 • Poruke poslane na popis za slanje poruke e-pošte neće biti dodane ovoj mapi.

Za dodatnu pomoć s dodavanjem računa e-pošte obratite se službi za podršku.

Dodatne informacije

Trebate dodatnu pomoć? Forum servisa Outlook.com možda sadrži odgovore na vaša pitanja.

Potražite pomoć za aplikaciju Outlook za radnu površinu.

Imate ideje za Outlook.com? Želimo ih čuti.