Zaštite djecu na PC-ju

Windows 10

Postavljanje odgovarajućih ograničenja za dijete

Kada dodate dijete u svoju obitelj, možete blokirati web-mjesta za odrasle ili odrediti koja web-mjesta djeca smiju pregledavati. Možete im i dopustiti korištenje samo aplikacija i igara koje su prikladne za njihovu dob te postaviti ograničenja za vrijeme provedeno za uređajima da ne bi provodili previše vremena u virtualnom svijetu. Djeca mogu zatražiti vašu dozvolu za nastavak pregledavanja kada istekne vrijeme ili pak za pregledavanje ili preuzimanje sadržaja koje ste blokirali – možete zajednički odrediti odgovarajuću razinu ograničenja za njih.

Svim tim ograničenjima možete upravljati na adresi account.microsoft.com/family. Prijavite se pomoću Microsoftova računa, odaberite ime djeteta čije postavke želite promijeniti, a zatim slijedite upute.

Napomena

 • Budući da se vremenska ograničenja primjenjuju prema vremenu postavljenom na PC-ju, PC-jevi ne moraju biti postavljeni na istu vremensku zonu da bi se postavke pravilno primijenile.

Pokaži sve

Postavljanje vremenskih ograničenja

Vrijeme koje dijete provodi za uređajima možete ograničiti na dva načina. Osim određenog razdoblja tijekom kojeg djeca mogu koristiti uređaje, možete postaviti i maksimalno vrijeme po uređaju, koje određuje koliko sati na dan ih mogu koristiti. Djetetu možete, primjerice, dopustiti da radnim danom za svakim uređajem provodi dva sata, ali dopustiti više vremena vikendom.

 1. Odaberite Vrijeme za uređajima i promijenite postavku Postavi ograničenja vremena korištenja uređaja za djecu s Isključeno na Uključeno.

 2. Odaberite razdoblje tijekom kojeg djetetu želite dopustiti korištenje njegovih uređaja i po želji postavite maksimalno dopušteno vrijeme po uređaju. Ako ne želite postaviti maksimalno vrijeme, odaberite Neograničeno.

Postavljanje ograničenja za web-mjesta koja dijete može posjećivati

Na internetu se može saznati mnogo zanimljivih stvari, ali ondje ima i mnogo toga na što ne želite da vaša djeca slučajno naiđu. Uključite ograničenja pregledavanja weba ako želite blokirati web-mjesta sa sadržajem za odrasle ili pak dopustiti ili blokirati pojedina web-mjesta ili web-stranice pomoću njihovih web-adresa ili URL-ova. Za malu djecu možete postaviti ograničenja pregledavanja weba tako da mogu posjetiti samo manji broj web-mjesta koja ste izričito dopustili.

Postavljanje ograničenja pregledavanja weba

 1. Prijavite se u obitelj na web-mjestu Microsoftova računa.

 2. Odaberite dijete za koje želite uključiti ograničenje pretraživanja weba.

 3. Odaberite Pregledavanje weba i promijenite postavku Blokiraj neprikladna web-mjesta s Isključeno na Uključeno.

  Sada je blokiran sadržaj za odrasle, a postavka Sigurno pretraživanje uključena je kada vaše dijete koristi najčešće tražilice.

 4. Ako želite da se djetetu prikazuju samo web-mjesta koja ste izričito dopustili, potvrdite okvir uz mogućnost Prikaz samo web-mjesta s popisa dozvoljenih.

Dopuštanje ili blokiranje određenih web-mjesta

 1. Prijavite se u obitelj na web-mjestu Microsoftova računa.

 2. Odaberite dijete za koje želite uključiti ograničenje pretraživanja weba.

 3. Odaberite Pregledavanje weba.

 4. Da biste dodali web-mjesto na popis dozvoljenih, dođite do odjeljka Uvijek dopusti ova i unesite URL web-mjesta koje želite dopustiti.

 5. Da biste dodali web-mjesto na popis blokiranih, dođite do odjeljka Uvijek blokiraj ova i unesite URL web-mjesta koje želite blokirati.

Postavljanje ograničenja za aplikacije, igre i medije

Da biste postavili ograničenja za aplikacije, igre i medije koje vaše dijete može koristiti, postavite razinu ocjene utemeljenu na dobi. Tada djeca mogu koristiti aplikacije, igre i medije s ocjenom prikladnom za njihovu dob, ali ne i one koji su neprikladni za njihovu dob. Ako je vaše dijete preuzelo nešto prije nego što ste postavili ta ograničenja, možete to blokirati tamo gdje se prikazuje na stranici nedavnih aktivnosti, a vaše dijete taj sadržaj više neće moći koristiti sve dok ga ponovno ne omogućite.

Ako žele koristiti blokiranu aplikaciju ili igru, djeca mogu zatražiti vašu dozvolu. Na zahtjev za dozvolu možete odgovoriti iz poruke e-pošte ili s obiteljske stranice na web-mjestu Microsoftova računa.

Napomena

 • Prije sustava Windows 10 ograničenja za aplikacije i igre imala su dva zasebna prekidača za uključivanje/isključivanje – jedan za aplikacije i jedan za igre. Sada se ograničenjima za igre i aplikacije upravlja jednim prekidačem. Ako ste prethodno uključili ograničenja samo za igre ili samo za aplikacije i niste to promijenili otada, postavke i dalje vrijede. No ako posjetite obitelj na web-mjestu Microsoftova računa i isključite ograničenja za aplikacije, igre i medije, a zatim ih ponovno uključite, aplikacije, igre i mediji bit će ograničeni.

Korištenje razina ocjena utemeljenih na dobi

 1. Odaberite Aplikacije, igre i mediji i promijenite Blokiraj neprikladne aplikacije i igre iz Isključeno u Uključeno.

 2. Dođite do odjeljka Ograničavanje aplikacija i igara i odaberite dobnu razinu prikladnu za vaše dijete.

Napomena

 • Na uređajima sa sustavom Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 ili starijim verzijama sustava Windows sve aplikacije i igre koje nemaju dobnu ocjenu po zadanom su blokirane kada uključite ograničenja za aplikacije i igre. Time se mlađa djeca štite od korištenja neprikladnih sadržaja i igranja igara neprikladnih za njihovu dob, ali se i blokiraju određene aplikacije čije korištenje želite dopustiti starijoj djeci – uključujući aplikacije za povećavanje produktivnosti kao što su programi za obradu teksta i proračunske tablice. Za mlađu djecu možete uključiti ograničenja za aplikacije i igre uz nadzor aktivnosti starije djece pomoću izvješća o aktivnosti.

Upravljanje zahtjevima djece

Postavke koje odredite za aktivnosti na obiteljskim uređajima sa sustavom Windows mogu se tijekom vremena promijeniti. Dijete može, primjerice, htjeti preuzeti i igrati novu igru o kojoj svi pričaju, na internetu tražiti materijal za školski projekt ili trebati nešto više vremena na PC-ju da bi dovršilo domaću zadaću. Djeca u Microsoftovoj obitelji mogu vam slati zahtjeve za nove aplikacije, igre i web-mjesta za čije korištenje žele dozvolu. Na zahtjeve možete odgovoriti pojedinačno u porukama e-pošte ili svima upravljati na jednom mjestu na stranici obitelji web-mjestu Microsoftova računa.

 1. Prijavite se u obitelj na web-mjestu Microsoftova računa.

 2. Nedavni zahtjevi za dozvole navedeni su za svako dijete koji je uputilo zahtjev.

 3. Uz svaki zahtjev odaberite gumb Dozvoli da biste odobrili zahtjev ili gumb Odbaci da biste odbili zahtjev.

Sljedeće: nadzor djetetove aktivnosti na uređaju

Ostali resursi

Idite na Microsoftovu obitelj

Promijenite postavke Microsoftove obitelji.

Postavljanje Obiteljske sigurnosti

Doznajte kako dodati račune u Microsoftovu obitelj.

Pomoć iz zajednice

Postavite pitanje na forumima zajednice.