Aplikacija pošta za Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Postavljanje aplikacije Pošta i dodavanje kontakata

Pregledavanje pošte s računa za Outlook.com, Gmail, Yahoo! i drugih računa

Da biste pogledali e-poštu s različitih računa u aplikaciji Pošta, morate ih dodati.

  1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Pošta.

  2. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Postavke
    (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Postavke).

  3. Dodirnite ili kliknite Računi.

  4. Dodirnite ili kliknite Dodaj račun, odaberite vrstu računa koju želite dodati, a zatim slijedite upute na zaslonu.

Aplikacija Pošta ne podržava račune e-pošte koji koriste protokol POP (Post Office Protocol). Upute za dohvaćanje tih računa u aplikaciju Pošta potražite u članku Korištenje računa e-pošte putem protokola POP u sustavima Windows 8.1 i Windows RT 8.1.

Dodavanje kontakata

Budući da se aplikacije Pošta i Osobe međusobno upotpunjuju, ako dodate račun servisa Outlook.com ili račun sustava Exchange, vaši će se kontakti automatski dodati u aplikaciju za osobe. Za sve druge račune, da biste dohvatili kontakte, u aplikaciju Osobe morate dodati iste račune kao u aplikaciju Pošta. Upute za to potražite u odjeljku "Dodavanje i uvoz kontakata" članka Pomoć za aplikaciju Osobe.

Slijedi: pisanje i slanje e-pošte