Pomoć za aplikaciju Kalendar

Aplikacija Kalendar omogućuje vam pregled nekoliko kalendara, uključujući i vaš poslovni kalendar, u isto vrijeme i na istome mjestu. Da biste koristili Kalendar, morate se na PC ili u aplikaciju prijaviti pomoću Microsoftova računa. Kada otvorite Kalendar, prikazat će vam se svi događaji na vašem Microsoftovu računu. Da bi vam se prikazivali i događaji iz drugih kalendara, dodajte račune u aplikaciju Kalendar.

Prikaz sljedećeg događaja u aplikaciji Kalendar

Napomene

 • Zbog promjena koje je Facebook načinio na svojem softveru, integracija Facebooka u kalendar više nije podržana. To znači da kalendar više neće moći dohvaćati informacije niti ih objavljivati izravno na Facebooku. Dodatne informacije potražite u članku Povezivanje sa servisom Facebook više nije dostupno.

  Od 30. siječnja 2013. godine Google je u nekim scenarijima obustavio podršku za nove EAS (Exchange ActiveSync) veze. To znači da više ne možete dodavati ni sinkronizirati svoj Google kalendar, ali svoje događaje možete pregledati tako da ih prebacite na Outlook.com.

  Ako promijenite vremensku zonu, morat ćete zatvoriti i ponovno otvoriti aplikaciju Kalendar da bi promjene stupile na snagu. Da biste zatvorili aplikaciju, povucite je na dno zaslona i držite je ondje dok se ne preokrene.

Evo nekih uputa uz koje ćete lakše svladati prve korake u Kalendaru.

Prvi koraci

Pokaži sve

Dodavanje kalendara

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Postavke
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Postavke).

 2. Dodirnite ili kliknite Računi.

 3. Dodirnite ili kliknite Dodaj račun, dodirnite ili kliknite vrstu računa koji želite dodati, a zatim slijedite upute na zaslonu.

Uklanjanje kalendara

Uklanjanjem računa iz Kalendara ne briše se izvorni račun ni izvorni događaji. Svejedno ćete im moći pristupiti pomoću preglednika ili druge aplikacije kalendara.

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Postavke
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Postavke).

 2. Dodirnite ili kliknite Računi.

 3. Dodirnite ili kliknite račun koji želite ukloniti.

 4. Pri dnu dodirnite ili kliknite Ukloni račun.

Uklanjanjem Microsoftova računa (računa kojim se koristite za prijavu u Windows) uklonit će se i svi vaši računi iz aplikacija Pošta, Kalendar i Osobe te više nećete moći koristiti te aplikacije. Možda bi zato bilo bolje sakriti kalendar. U nastavku ćete članka pronaći odjeljak "Skrivanje kalendara ili promjena boja", u kojemu se objašnjava kako to učiniti.

Uklanjanje Microsoftova računa

Ako iz nekog razloga ipak želite ukloniti svoj Microsoftov račun, evo kako ćete to učiniti:

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Postavke
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Postavke).

 2. Dodirnite ili kliknite Promjena postavki PC-ja.

 3. Dodirnite ili kliknite Računi, a zatim dodirnite i kliknite Prekini vezu.

Dodavanje kalendara s međunarodnim praznicima

Ako želite prikaz kalendara sa svojim državnim ili regionalnim praznicima, potreban vam je račun na servisu Outlook.com. Objašnjenje tog postupka potražite u članku Dodavanje kalendara praznika i mjesečevih kalendara na servisu Outlook.com.

Prikaz kalendara po danu, tjednu, mjesecu ili na neki drugi način

Kada prvi put otvorite kalendar, prikazat će vam se događaji za taj dan na pozadinskoj slici koju možete promijeniti.

Prikaz sljedećeg događaja u aplikaciji Kalendar

Promjena pozadinske slike

 1. Prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore da bi vam se prikazale naredbe aplikacije
  (ako se služite mišem, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije).

 2. Dodirnite ili kliknite Pozadina pa Pregledaj, odaberite sliku koju želite pa dodirnite ili kliknite Odaberi sliku.

  Ako želite koristiti izvornu pozadinu aplikacije Kalendar, otvorite naredbe aplikacije, dodirnite ili kliknite Pozadina, a zatim Koristi zadanu.

Evo kako se aktivira drugačiji prikaz kalendara:

 1. Prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore da bi vam se prikazale naredbe aplikacije
  (ako se služite mišem, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije).

 2. Odaberite jednu od mogućnosti s vrha zaslona: Dan, Radni tjedan, Tjedan, Mjesec.

  Radni tjedan traje od ponedjeljka do petka.

Aktiviranje različitih prikaza kalendara, kao što su sljedeći događaj, dan, tjedan, radni tjedan i mjesec pomoću naredba aplikacije

Dodavanje i brisanje događaja

Dodavanje događaja

Najbrži način dodavanja događaja:

 1. Odaberite željeni datum. Datumu možete brzo pristupiti dodirivanjem strelice prema dolje pokraj zaglavlja kalendara kako je prikazano ovdje.

  Brzi preskok na datum u prošlosti ili budućnosti
 2. Dodirnite ili kliknite prazan vremenski raspon u kalendaru, dohvatite kružna hvatišta na vrhu i dnu pomoću miša ili prstom da biste podesili trajanje pa potom dodajte potrebne pojedinosti.

  Brzo stvaranje događaja u aplikaciji Kalendar

  Da biste dodali još informacija, dodirnite ili kliknite strelicu u okviru pa dodirnite ili kliknite Dodavanje pojedinosti. Možete pozvati druge osobe, označiti da se događaj ponavlja, a možete i promijeniti svoj status.

Ako ne možete pronaći prazan vremenski raspon, događaj se dodaje na sljedeći način:

 1. Prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore da bi vam se prikazale naredbe aplikacije
  (ako se služite mišem, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije).

 2. Dodirnite ili kliknite Novo.

 3. Unesite naziv, datum, vrijeme i mjesto događaja ili sastanka.

  Ako je riječ o događaju koji se ponavlja, dodirnite ili kliknite Pokaži više pa odaberite željenu mogućnost dodirom ili klikom na okvir Koliko često.

Brisanje događaja

Evo kako ćete izbrisati događaj:

 1. U aplikaciji Kalendar dodirnite ili kliknite događaj koji želite izbrisati.

 2. Dodirnite ili kliknite gumb Izbriši događaj na zaslonu.

Pozivanje osoba na događaje ili sastanke

 1. Prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore da bi vam se prikazale naredbe aplikacije
  (ako se služite mišem, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije).

 2. Dodirnite ili kliknite Novo.

 3. Unesite datum, vrijeme i mjesto događaja ili sastanka.

 4. U polje Tko upišite imena ili adrese e-pošte osoba koje želite pozvati.

  Ako stvarate sastanak pomoću računa servisa Outlook, možda ćete moći vidjeti kada su osobe slobodne ili zauzete i zakazati sastanak sukladno njihovoj raspoloživosti. Da biste to učinili, dodirnite ili kliknite Pomoćnik za planiranje rasporeda. To je jedino dostupno ako se na vašem radnom mjestu koristi Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010 SP1 ili Microsoft Exchange Server 2013 Preview. Tu informaciju možete saznati od svog administratora.

 5. Ako događaj želite pretvoriti u ponavljajući događaj, dodirnite ili kliknite Pokaži više pa unesite potrebne podatke.

 6. Dodirnite ili kliknite gumb za slanje poziva Gumb za slanje poziva.

Postavke aplikacije Kalendar

Pokaži sve

Prikaz i skrivanje rođendana

Rođendani se u aplikaciji Kalendar prikazuju i skrivaju na sljedeći način:

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Postavke
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Postavke).

 2. Dodirnite ili kliknite Mogućnosti i u rubrici Kalendar rođendana odaberite mogućnost Pokaži ili Sakrij.Prikaz i skrivanje kalendara rođendana

Iako izravno u aplikaciju Kalendar ne možete dodavati rođendane, postoje drugi načini na koji vam se mogu prikazati rođendani vaših kontakata.

 • Povezivanje računa za Facebook s Microsoftovim računom. Dodatne informacije potražite u odjeljku How to add an account to your Microsoft account.

 • Dodavanje računa servisa Outlook.com u Kalendar. Ako podaci o rođendanu vaših kontakata stoje u njihovim podacima za kontakt, morali bi vam se prikazati njihovi rođendani. Ako nema podataka o rođendanima, možete urediti njihove podatke za kontakt. Dodatne informacije potražite u odjeljku Upravljanje popisom kontakata na servisu Outlook.com.

Skrivanje i promjena boja kalendara

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Postavke
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Postavke).

 2. Dodirnite ili kliknite Mogućnosti.

 3. Dodirnite ili kliknite kalendar koji želite promijeniti i učinite sljedeće:

  • U odjeljku naziv kalendara promijenite postavku Pokaži u Sakrij.

  • U odjeljku postavka koristite popis da biste izmijenili boju kalendara.

Tipkovni prečaci

Evo tipkovnih prečaca za aplikaciju Kalendar.

Pritisnite Željena radnja
Pritisnite

Ctrl+1 ili Ctrl+A

Željena radnja

Prikaz sljedećeg događaja

Pritisnite

Ctrl+2 ili Ctrl+D

Željena radnja

Prikaz dana

Pritisnite

Ctrl+3 ili Ctrl+D

Željena radnja

Prikaz radnog tjedna

Pritisnite

Ctrl+4 ili Ctrl+D

Željena radnja

Prikaz tjedna

Pritisnite

Ctrl+5 ili Ctrl+D

Željena radnja

Prikaz mjeseca

Pritisnite

End

Željena radnja

Pomicanje na kraj popisa događaja u prikazu sljedećeg događaja

Pritisnite

Ctrl+T ili Home

Željena radnja

Prelazak na današnji dan

Pritisnite

Ctrl+N

Željena radnja

Stvaranje novog događaja

Pritisnite

Page Up

Željena radnja

U prikazu mjeseca prelazak na prethodni mjesec

U prikazu tjedna prelazak na prethodni tjedan

U prikazu dana prelazak na prethodna dva dana

Pomicanje prema naprijed po popisu događaja u prikazu sljedećeg događaja

Vraćanje na prethodni mjesec na popisu datuma

Pritisnite

Ctrl+H

Željena radnja

U prikazu mjeseca prelazak na prethodni mjesec

U prikazu tjedna prelazak na prethodni tjedan

U prikazu dana prelazak na prethodna dva dana

Pritisnite

Page Down

Željena radnja

U prikazu mjeseca prelazak na sljedeći mjesec

U prikazu tjedna prelazak na sljedeći tjedan

U prikazu dana prelazak na sljedeća dva dana

Pritisnite

Ctrl+J

Željena radnja

U prikazu mjeseca prelazak na sljedeći mjesec

U prikazu tjedna prelazak na sljedeći tjedan

U prikazu dana prelazak na sljedeća dva dana

Pritisnite

Strelica desno

Željena radnja

U bilo kojem prikazu prelazak na sljedeći dan

Pritisnite

Strelica lijevo

Željena radnja

U bilo kojem prikazu prelazak na prethodni dan

Pritisnite

Strelica dolje

Željena radnja

U bilo kojem prikazu prelazak na sljedeći sat

Pritisnite

Strelica gore

Željena radnja

U bilo kojem prikazu prelazak na prethodni sat

Pritisnite

ESC

Željena radnja

Vraćanje ili napuštanje događaja bez spremanja

Pritisnite

Ctrl+S

Željena radnja

Spremanje ili slanje događaja

Pritisnite

Ctrl+P, strelica gore i strelica dolje za odabir

Željena radnja

Odgovaranje na događaj

Pritisnite

Ctrl+D

Željena radnja

Brisanje događaja

Pritisnite

Ctrl+klik

Željena radnja

Izravan pristup stranici s pojedinostima o događaju iz kalendara iz slobodnog vremenskog raspona

Dodatne informacije o primanju obavijesti o nadolazećim događajima potražite u članku Upravljanje obavijestima za aplikacije Pošta, Kalendar, Osobe i Poruke.

Potrebna vam je dodatna pomoć?