Kakvi su rezultati usporedbe uređaja sa sustavom Windows?

Usporedba uređaja MacBook i uređaja sa sustavom Windows

Nemojte donositi odluku dok ne vidite usporedni prikaz računala MacBook i uređaja sa sustavom Windows.

Usporedba s računalom MacBook

Usporedba iPad i Windows uređaja

Provjerite činjenice: pogledajte usporedbu iPad modela i tableta sa sustavom Windows po veličini, težini, vijeku trajanja baterije, cijeni i drugim kriterijima.

Usporedba s uređajima iPad