Povezivanje kućne mreže s internetom

Da biste mrežu povezali s internetom, potrebni su vam davatelj internetskih usluga (ISP) i određeni hardver:

 • ISP: ISP je tvrtka koja vam omogućuje pristup internetu. Postupak prijave za korisnički račun ISP-a isti je kao za telefonske ili komunalne usluge. ISP-ovi su obično telefonske tvrtke (za DSL ili optičku vezu) ili televizijske kuće (za kabelsku ili satelitsku vezu).

 • Hardver:za širokopojasnu vezu, primjerice DSL, optičku ili kabelsku vezu, trebat će vam širokopojasni modem. On može biti priložen u sklopu hardvera za početak rada koji dobivate od ISP-a kada se prijavite za račun za širokopojasnu vezu, a možda ćete modem morati kupiti ili iznajmiti zasebno. Ako pristup internetu namjeravate dijeliti s više PC-ja putem kućne mreže, trebat će vam i usmjerivač. (Usmjerivač i modem ponekad su objedinjeni u jednome uređaju.)

Postavljanje hardvera za širokopojasnu (DSL, optičku, kabelsku ili satelitsku) vezu

Koraci za povezivanje ovise o uređajima koje koristite.

Pokaži sve

Povezivanje jednog uređaja (kombiniranog modema i usmjerivača)

Slika priključenog kombiniranog modema i usmjerivača
Priključen kombinirani modem i usmjerivač
 1. Priključite kabel napajanja uređaja u električnu utičnicu.

 2. Jedan kraj telefonskog kabela priključite u priključak za mrežu širokog područja (Wide Area Network, WAN) na uređaju, a drugi kraj u zidnu utičnicu (ako koristite DSL, nemojte koristiti DSL filtar na telefonskoj liniji).

 3. Jedan kraj mrežnog (Ethernet) kabela priključite u priključak za LAN na uređaju, a drugi u mrežni priključak na PC-ju (ako se povezujete bežično, preskočite ovaj korak).

 4. Pokrenite (ili ponovno pokrenite) PC.

Povezivanje dva uređaja (zasebnog modema i usmjerivača)

Slika priključenih modema i usmjerivača
Priključeni modem i usmjerivač
 1. Priključite kabel napajanja modema u električnu utičnicu.

 2. Jedan kraj telefonske žice ili kabela priključite u modem, a drugi u zidnu utičnicu (ako koristite DSL, nemojte koristiti DSL filtar na telefonskoj liniji).

 3. Jedan kraj mrežnog (Ethernet) kabela priključite u modem, a drugi u priključak za mrežu širokog područja (Wide Area Network, WAN) na usmjerivaču.

 4. Priključite usmjerivač u električnu utičnicu.

 5. Jedan kraj mrežnog (Ethernet) kabela priključite u priključak za LAN na usmjerivaču, a drugi u mrežni priključak na PC-ju koji želite povezati s internetom (ako se povezujete bežično, preskočite ovaj korak).

 6. Pokrenite (ili ponovno pokrenite) PC.

Potrebna vam je dodatna pomoć?