Mogu li se prijaviti u sustav Windows bez lozinke?

Ako se u Windows prijavljujete pomoću Microsoftova računa, potrebna vam je lozinka. Uz lozinku je vaš račun sigurniji, bez obzira na koji se PC prijavite ili koje aplikacije, postavke i servise koristite dok ste prijavljeni.

Ako ne želite svaki put prilikom prijave unositi lozinku, možete stvoriti i druge mogućnosti prijave uz račun, kao što je slikovna lozinka ili PIN. Ako na PC-ju imate čitač otiska prsta, možete se prijaviti i pomoću otiska prsta. (Koju god mogućnost prijave odabrali, za korištenje Microsoftova računa i dalje će vam biti potrebna "obična" lozinka.)

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Pretraživanje
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Pretraživanje).

 2. Upišite prijava, pa zatim dodirnite ili kliknite Promjena mogućnosti prijave.

 3. Odaberite željenu mogućnost prijave, a zatim slijedite upute.

Napomene

 • Možete i promijeniti pravilnik o lozinkama tako da ne morate unositi lozinku svaki put kada pokrećete PC iz stanja mirovanja. Na stranici Mogućnosti prijave u odjeljku Pravilnik o lozinkama dodirnite ili kliknite Promjena pa slijedite upute.

 • Ako je PC dio domene, nekim mogućnostima prijave, kao što su pametne kartice ili slikovne lozinke, možda upravlja administrator sustava.

Ako se u Windows prijavljujete pomoću lokalnog računa, možete odabrati mogućnost da ne morate unositi lozinku. To, međutim, ne preporučujemo jer je riječ o najnesigurnijem načinu prijave na PC. Možete se i s Microsoftova računa prebaciti na lokalni, ali na lokalnom računu ne možete preuzimati aplikacije iz Windows trgovine niti sinkronizirati postavke na internetu.

Pokaži sve

Prebacivanje s Microsoftova računa na lokalni

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, dodirnite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore pa kliknite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja).

 2. Dodirnite ili kliknite Računi, a zatim Vaš račun.

 3. Dodirnite ili kliknite Prekini vezu, a zatim slijedite upute.

Uklanjanje postojeće lozinke s lokalnog računa

Ako koristite lokalni račun s lozinkom, možete izbrisati lozinku i prijavljivati se bez nje, ali ne preporučujemo vam to.

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Pretraživanje
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Pretraživanje).

 2. Upišite prijava pa dodirnite ili kliknite Mogućnosti prijave.

 3. U odjeljku Lozinka dodirnite ili kliknite Promjena.

 4. Potvrdite aktualnu lozinku za lokalni račun.

 5. Polja Nova lozinka, Ponovni unos lozinke i Pomoć za lozinku praznima, dodirnite ili kliknite Dalje, a zatim dodirnite ili kliknite Završi.

  Sada se vi (i bilo tko drugi) možete prijaviti na lokalni račun i koristiti PC bez lozinke.

Potrebna vam je dodatna pomoć?