Uređivanje fotografija i videozapisa

U ovome se članku opisuju brojne mogućnosti uređivanja koje su dostupne u aplikacijama Kamera, Fotografije i OneDrive u sustavima Windows 8.1 i Windows RT 8.1. Ako želite još neke mogućnosti uređivanja, u Windows trgovini na PC-ju potražite druge aplikacije za uređivanje fotografija i videozapisa ili preuzmite Galeriju fotografija i Movie Maker. Imajte na umu da Galerija fotografija i Movie Maker nisu dostupni za Windows RT 8.1.

Dodatne informacije o ovdje spomenutim aplikacijama potražite u odjeljcima Aplikacija Fotografije za Windows: najčešća pitanja, Pomoć za aplikaciju Kamera i web-kamere i OneDrive: FAQ.

Pokaži sve

Otvaranje fotografije ili videozapisa radi uređivanja

 1. Otvorite aplikaciju Fotografije, Kamera ili OneDrive ili otvorite eksplorer za datoteke.

 2. Pronađite fotografiju koju želite urediti te je otvorite dodirom ili klikom.

 3. Prijeđite prstom od donjeg ruba.
  (Ako koristite miš, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije.)
  Ovdje se prikazuju naredbe kojima se možete poslužiti za početak uređivanja.

 4. Ako nakon uređivanja fotografije želite nastaviti na drugim fotografijama, prijeđite na sljedeću pomoću strelica. Ako ste u aplikaciji Fotografije ili OneDrive, možete se poslužiti gumbom za kretanje unatrag da biste pregledali druge mape.

Obrezivanje fotografije

 1. Otvorite fotografiju koju želite obrezati.

 2. Prijeđite prstom od donjeg ruba.
  (Ako koristite miš, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije.)
 3. Dodirnite ili kliknite Obreži.

 4. Dodirnite ili kliknite Proporcije pa odaberite neku od unaprijed postavljenih mogućnosti ili povucite obrube na željeno mjesto.

 5. Kada fotografiju uredite onako kako želite, kliknite Primijeni.

 6. Kada završite s unošenjem promjena, spremite fotografiju. Možete ažurirati izvornu fotografiju ili spremiti kopiju s promjenama.

Rotiranje fotografije

 1. Otvorite fotografiju koju želite rotirati.

 2. Prijeđite prstom od donjeg ruba.
  (Ako koristite miš, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije.)
 3. Dodirnite ili kliknite Rotiraj. Fotografija se okreće za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu. Svakim dodirom ili klikom okrenut će se za dodatnih 90 stupnjeva.

Fotografija se sprema automatski.

Napomena

 • U aplikacijama Fotografije, Kamera i OneDrive ne mogu se rotirati videozapisi.

Osnovno uređivanje fotografija

 1. Otvorite fotografiju.

 2. Prijeđite prstom od donjeg ruba.
  (Ako koristite miš, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije.)
 3. Dodirnite ili kliknite Uređivanje.

  Zadane naredbe aplikacije
 4. Dodirnite ili kliknite kategoriju slijeva, a zatim dodirnite ili kliknite mogućnost uređivanja na desnoj strani.

 5. Uredite ono što želite. Dodatne pojedinosti o svakoj mogućnosti potražite u sljedećem odjeljku.

 6. Ako želite zumirati ili smanjiti sliku, poslužite se gumbima + i - u donjem desnom kutu ili stisnite, odnosno razvucite prste po zaslonu.

 7. Prijeđite prstom od dna zaslona ili kliknite desnom tipkom miša da biste se poslužili drugim mogućnostima uređivanja, među kojima su:

  • Poništavanje

  • Ponavljanje poništene radnje

  • Prikaz izvornika (pritisnite i držite ili kliknite i držite da biste pogledali izvornu fotografiju)

  • Odustani

 8. Kada završite s unošenjem promjena, prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona ili kliknite desnom tipkom miša pa spremite fotografiju. Možete spremiti kopiju ili ažurirati izvornu fotografiju. (Ovisno o vrsti datoteke i postavkama dozvola, možda će vam se prikazati samo jedna od te dvije mogućnosti.)

Napomena

Automatski popravak

Snimka zaslona s mogućnostima automatskog popravka
 1. Otvorite fotografiju koju želite urediti.

 2. Prijeđite prstom od donjeg ruba.
  (Ako koristite miš, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije.)
 3. Dodirnite ili kliknite Uređivanje.

 4. Odaberite automatski poboljšanu sliku koju želite koristiti.

 5. (Dodatno) Da biste pogledali izvornu verziju fotografije ili da biste poništili ili ponovili unos promjena, prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona ili kliknite desnom tipkom miša pa zatim dodirnite ili kliknite željenu mogućnost.

Kada završite s uređivanjem, prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore ili kliknite desnom tipkom miša da biste spremili promjene. Pojedinosti potražite u odjeljku Osnovno uređivanje fotografija.

Osnovni popravci

 1. Otvorite fotografiju koju želite urediti.

 2. Prijeđite prstom od donjeg ruba.
  (Ako koristite miš, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije.)
 3. Dodirnite ili kliknite Uređivanje.

 4. Dodirnite ili kliknite Osnovni popravci.

 5. Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti.

  Za ovo
  Učinite sljedeće

  Rotiranje

  Dodirnite ili kliknite Rotiraj dok se fotografija ne okrene onako kako želite. Promjene se spremaju automatski.

  Obrezivanje fotografije

  1. Dodirnite ili kliknite Obreži.

  2. Dodirnite ili kliknite Proporcije pa odaberite veličinu ili povucite rubove na mjesto na kojem ih želite.

  3. Dodirnite ili kliknite Primijeni.

  Izravnavanje

  Izravnajte fotografiju pomoću podešavača.

  Popravljanje efekta crvenih očiju

  1. Dodirnite ili kliknite Crvene oči.

  2. Dodirnite ili kliknite mjesto s kojeg želite ukloniti crveni odbljesak. Možete i zumirati radi veće preciznosti.

  Retuširanje

  1. Dodirnite ili kliknite Retuširanje.

  2. Dodirnite ili kliknite točku, odnosno točke koje želite retuširati. Možete i zumirati radi veće preciznosti.

 6. (Dodatno) Da biste pogledali izvornu verziju fotografije ili da biste poništili ili ponovili unos promjena, prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona ili kliknite desnom tipkom miša pa zatim dodirnite ili kliknite željenu mogućnost.

Kada završite s uređivanjem, prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore ili kliknite desnom tipkom miša da biste spremili promjene. Pojedinosti potražite u odjeljku Osnovno uređivanje fotografija.

Napomena

Podešavanje svjetla

 1. Otvorite fotografiju koju želite urediti.

 2. Prijeđite prstom od donjeg ruba.
  (Ako koristite miš, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije.)
 3. Dodirnite ili kliknite Uređivanje.

 4. Dodirnite ili kliknite Svjetlo.

 5. Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti pa pomoću birača promijenite postavku.

  Ovime
  Postižete sljedeće

  Svjetlina

  Posvjetljivanje ili potamnjivanje slike

  Kontrast

  Podešavanja razlike između svijetlih i tamnih dijelova fotografije

  Svijetli dijelovi

  Podešavanje svijetlih dijelova fotografije

  Sjene

  Podešavanje tamnih dijelova fotografije

 6. (Dodatno) Da biste pogledali izvornu verziju fotografije ili da biste poništili ili ponovili unos promjena, prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona ili kliknite desnom tipkom miša pa zatim dodirnite ili kliknite željenu mogućnost.

Kada završite s uređivanjem, prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore ili kliknite desnom tipkom miša da biste spremili promjene. Pojedinosti potražite u odjeljku Osnovno uređivanje fotografija.

Podešavanje boje

 1. Otvorite fotografiju koju želite urediti.

 2. Prijeđite prstom od donjeg ruba.
  (Ako koristite miš, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije.)
 3. Dodirnite ili kliknite Uređivanje.

 4. Dodirnite ili kliknite Boja.

 5. Prilagodite postavke:

  • U slučaju mogućnosti Temperatura, Nijansa i Zasićenost postavke se mijenjaju pomoću podešavača.

  • Da biste poboljšali boju, povucite pribadaču na boju koju želite poboljšati, a zatim prilagodite podešavač za promjenu postavki. Ako želite poboljšati druge boje, pomaknite pribadaču i ponovno prilagodite postavku.

  Ovime
  Postižete sljedeće

  Temperatura

  Prilagodba topline ili hladnoće fotografije

  Nijansa

  Dodavanje zelene ili nijanse magente

  Zasićenost

  Prilagodba intenziteta boja

  Poboljšavanje boje

  Prilagodba jarkosti odabrane boje. Primjenjuje se na sva mjesta na kojima se ta boja pojavljuje na fotografiji i ne utječe na druge boje.

 6. (Dodatno) Da biste pogledali izvornu verziju fotografije ili da biste poništili ili ponovili unos promjena, prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona ili kliknite desnom tipkom miša pa zatim dodirnite ili kliknite željenu mogućnost.

Kada završite s uređivanjem, prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore ili kliknite desnom tipkom miša da biste spremili promjene. Pojedinosti potražite u odjeljku Osnovno uređivanje fotografija.

Dodavanje efekata

Efektom vinjete potamnjuju se i posvjetljuju rubovi fotografije. Selektivno izoštravanje omogućuje vam odabir dijela fotografije koji će biti oštar dok će se ostatak zamutiti.

 1. Otvorite fotografiju koju želite urediti.

 2. Prijeđite prstom od donjeg ruba.
  (Ako koristite miš, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije.)
 3. Dodirnite ili kliknite Uređivanje.

 4. Dodirnite ili kliknite Efekti.

  Da biste učinili ovo
  Učinite sljedeće

  Dodavanje efekta vinjete

  Dodirnite ili kliknite Vinjeta pa promijenite postavke pomoću podešavača.

  Dodavanje selektivnog izoštravanja

  1. Dodirnite ili kliknite Selektivno izoštravanje.

  2. Podesite veličinu i oblik kruga te mjesto na kojem se nalazi. Ono što se nalazi u krugu izoštrit će se.

  3. Dodirnite ili kliknite Jačina pa odaberite koliko želite zamutiti ostatak fotografije.

  4. Dodirnite ili kliknite Pretpregled da biste pogledali rezultat.

  5. Kad završite s unosom promjena, dodirnite ili kliknite Primijeni.

 5. (Dodatno) Da biste pogledali izvornu verziju fotografije ili da biste poništili ili ponovili unos promjena, prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona ili kliknite desnom tipkom miša pa zatim dodirnite ili kliknite željenu mogućnost.

Kada završite s uređivanjem, prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore ili kliknite desnom tipkom miša da biste spremili promjene. Pojedinosti potražite u odjeljku Osnovno uređivanje fotografija.

Obrezivanje videoisječka.

 1. Otvorite videozapis koji želite izrezati.

 2. Prijeđite prstom od donjeg ruba.
  (Ako koristite miš, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije.)
 3. Dodirnite ili kliknite Rezanje, pa zatim pomaknite hvatišta na lijevoj i desnoj strani vremenske crte videozapisa da biste postavili novu početnu i završnu točku.

  Vremenska crta s točkama za obrezivanje
 4. Kada završite s unosom promjena, dodirnite ili kliknite Spremi kopiju da biste spremili svoj videozapis.

Napomena

 • U aplikacijama Fotografije, Kamera i OneDrive ne mogu se rotirati videozapisi.

Brisanje fotografije ili videozapisa

 1. U aplikaciji Fotografije ili OneDrive idite na mapu s datotekama koje želite izbrisati.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste izbrisali samo jednu datoteku, otvorite je dodirom ili klikom pa prijeđite prstom od dna prema gore ili kliknite desnom tipkom miša da bi vam se prikazale naredbe aplikacije.

  • Da biste izbrisali veći broj datoteka, prstom prijeđite prema dolje ili desnom tipkom miša kliknite svaku datoteku ili dodirnite ili kliknite Odaberi sve.

 3. Dodirnite ili kliknite Izbriši.

Poteškoće

Ako nailazite na poteškoće, primjerice, ne prikazuju vam se ovdje opisane mogućnosti ili opisanim koracima ništa ne postižete, pokušajte sljedeće:

Potrebna vam je dodatna pomoć?