Uklanjanje mape Windows.old

Ako ste nadogradili Windows 8.1 sa sustava Windows 8.1 Preview ili na Windows RT 8.1 sa sustava Windows RT 8.1 Preview, neke datoteke koje je koristila prethodna verzija sustava Windows ostat će u mapi Windows.old. Te će se datoteke automatski ukloniti u roku od 28 dana nakon nadogradnje, ali možete se i poslužiti značajkom čišćenja diska da biste ih uklonili sami.

Upozorenje

  • Prije korištenja značajke Čišćenje diska provjerite nalaze li se sve vaše datoteke i postavke u sustavu ondje gdje očekujete da se nalaze. Brisanje mape Windows.old ne može se poništiti.

  1. Upravljačku ploču otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje i kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete Upravljačka ploča, a zatim dodirnete ili kliknete Upravljačka ploča.

  2. U okvir za pretraživanje na upravljačkoj ploči upišite Admin, dodirnite ili kliknite Administrativni alati pa dvaput dodirnite ili dvokliknite Čišćenje diska.

  3. Ako sustav zatraži da odaberete pogon, odaberite na koji ste instalirali Windows pa dodirnite ili kliknite U redu.

  4. U dijaloškom okviru Čišćenje diska dodirnite ili kliknite Počisti sistemske datoteke.

    Ako sustav ponovno zatraži da odaberete pogon, odaberite pogon na koji ste sada instalirali Windows, a zatim kliknite U redu.

  5. Potvrdite okvir Prethodne instalacije sustava Windows sve druge potvrdne okvire uz datoteke koje želite izbrisati pa dodirnite ili kliknite U redu.

  6. U poruci koja će se pojaviti dodirnite ili kliknite Izbriši datoteke.

Potrebna vam je dodatna pomoć?