Aplikacija pošta za Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Uvod

Uz aplikaciju Pošta svu svoju e-poštu – s računa za Outlook.com, Gmail, Yahoo! i drugih računa – možete imati u jednoj aplikaciji. Tako da nema potrebe za traženjem e-pošte na drugim web-mjestima ili u drugim aplikacijama. Uz to, budući da nema oglasa, možete se usredotočiti na ono što vam je važno.

Da biste počeli raditi s aplikacijom Pošta, potreban vam je Microsoftov račun. Ako ste se na PC prijavili pomoću Microsoftova računa, automatski ste prijavljeni u aplikaciju Pošta i vidjet ćete svoju e-poštu s Microsoftova računa. Zato je iznimno važno da se svaka osoba s kojom zajednički koristite PC na njega prijavi pomoću zasebnog Microsoftova računa, a zatim odjavi kada završi. Time se štite vaši podaci i drugim osobama onemogućuje da ih vide. To znači i da se ne morate prijavljivati u druge aplikacije i odjavljivati iz njih svaki put kada ih želite koristiti – to je dovoljno učiniti jedanput.

Ako nemate Microsoftov račun, ne znate imate li ga ili želite saznati kako postaviti Microsoftove račune za druge osobe pomoću vlastitog PC-ja, informacije potražite u članku Microsoftovi računi.

Ovaj vodič sadrži upute za korištenje aplikacije Pošta – za sve od pisanja i oblikovanja e-pošte do čišćenja i organiziranja ulazne pošte.

Slijedi: postavljanje aplikacije Pošta i dodavanje kontakata