Aplikacija pošta za Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Tipkovni prečaci za aplikaciju Pošta

Popis tipkovnih prečaca koje možete koristiti s aplikacijom Pošta:

Tipkovni prečac Željena radnja
Tipkovni prečac

Ctrl+R

Željena radnja

Odgovor

Tipkovni prečac

Ctrl+Shift+R

Željena radnja

Odgovaranje svima

Tipkovni prečac

Ctrl+F

Željena radnja

Prosljeđivanje

Tipkovni prečac

Ctrl+M

Željena radnja

Premještanje stavke u drugu mapu

Tipkovni prečac

Ctrl+J

Željena radnja

Obilježavanje poruke kao neželjene ili uklanjanje oznake neželjene poruke

Tipkovni prečac

Ctrl+Shift+U

Željena radnja

Prikaz samo nepročitanih poruka

Tipkovni prečac

Ctrl+Shift+A

Željena radnja

Prikaz svih poruka

Tipkovni prečac

Ctrl+Shift+E

Željena radnja

Prikaz mogućnosti mape

Tipkovni prečac

Ctrl+U

Željena radnja

Označavanje poruka kao nepročitanih

Podcrtavanje teksta (prilikom pisanja poruke e-pošte)

Tipkovni prečac

Ctrl+Q

Željena radnja

Označavanje poruka kao pročitanih

Tipkovni prečac

Ctrl+A

Željena radnja

Odabir svih poruka

Tipkovni prečac

INSERT

Željena radnja

Obilježavanje poruka zastavicom i uklanjanje zastavica s poruka

Tipkovni prečac

Ctrl+N

Željena radnja

Nova poruka

Tipkovni prečac

F5

Željena radnja

Sinkronizacija

Tipkovni prečac

Alt+B

Željena radnja

Postavljanje fokusa na gumb Skrivena kopija

Tipkovni prečac

Alt+C

Željena radnja

Postavljanje fokusa na gumb Kopija

Prihvaćanje

Tipkovni prečac

Alt+D

Željena radnja

Odbijanje

Tipkovni prečac

Alt+T

Željena radnja

Postavljanje fokusa na gumb Prima

Uvjetno

Tipkovni prečac

Alt+V

Željena radnja

Otvaranje pozivnice u kalendaru

Tipkovni prečac

Alt+S

Željena radnja

Slanje pošte

Tipkovni prečac

Ctrl+O

Željena radnja

Otvaranje poruke u novom prozoru

Tipkovni prečac

Ctrl+Alt+S

Željena radnja

Pristup mogućnostima za brisanje jedne ili svih poruka određenog pošiljatelja

Tipkovni prečac

Alt+I

Željena radnja

Umetanje privitka

Tipkovni prečac

Ctrl+Shift+F

Željena radnja

Odabir fonta

Tipkovni prečac

Ctrl+razmaknica

Željena radnja

Uklanjanje oblikovanja

Tipkovni prečac

Ctrl+Y

Željena radnja

Ponavljanje poništene radnje

Tipkovni prečac

F4

Željena radnja

Ponavljanje poništene radnje

Tipkovni prečac

Ctrl+[

Željena radnja

Smanjivanje fonta za jednu točku

Tipkovni prečac

Ctrl+]

Željena radnja

Povećavanje fonta za jednu točku

Tipkovni prečac

Ctrl+Shift+,

Željena radnja

Smanjivanje fonta

Tipkovni prečac

Ctrl+Shift+.

Željena radnja

Povećavanje fonta

Tipkovni prečac

Ctrl+K

Željena radnja

Dodavanje veze

Tipkovni prečac

Ctrl+E

Željena radnja

Sredina

Tipkovni prečac

Ctrl+L

Željena radnja

Lijeva uvlaka

Tipkovni prečac

Ctrl+R

Željena radnja

Desna uvlaka

Tipkovni prečac

Ctrl+Shift+L

Željena radnja

Grafičke oznake

Tipkovni prečac

Ctrl+M

Željena radnja

Uvlačenje odabranog teksta

Tipkovni prečac

Ctrl+Shift+M

Željena radnja

Izvlaka

Tipkovni prečac

Tab ili Shift+Tab

Željena radnja

Uvlaka/izvlaka kada je odabran tekst ili kada je fokus na popisu

Tipkovni prečac

Shift+Tab

Željena radnja

Kada fokus nije na popisu, kruženje po karticama u suprotnom smjeru.

Tipkovni prečac

Ctrl+'

Željena radnja

Akut

Tipkovni prečac

Ctrl+,

Željena radnja

Sedija

Tipkovni prečac

Ctrl+Shift+6

Željena radnja

Cirkumfleks

Tipkovni prečac

Ctrl+Shift+;

Željena radnja

Dijareza

Tipkovni prečac

Ctrl+`

Željena radnja

Gravis

Tipkovni prečac

Ctrl+Shift+7

Željena radnja

Ligatura

Tipkovni prečac

Ctrl+Shift+2

Željena radnja

Prsten

Tipkovni prečac

Ctrl+/

Željena radnja

Kosa crta

Tipkovni prečac

Ctrl+Shift+`

Željena radnja

Tilda

Tipkovni prečac

Alt+Ctrl+Shift+1

Željena radnja

Obrnuti uskličnik

Tipkovni prečac

Alt+Ctrl+Shift+/

Željena radnja

Obrnuti upitnik

Tipkovni prečac

Ctrl+Shift+S

Željena radnja

Čišćenje

Tipkovni prečac

Ctrl+E

Željena radnja

Pretraživanje

Tipkovni prečac

Ctrl + Z

Željena radnja

Poništavanje

Tipkovni prečac

Ctrl + B

Željena radnja

Podebljano

Tipkovni prečac

Ctrl + I

Željena radnja

Kurziv

Tipkovni prečac

Ctrl + U

Željena radnja

Podcrtavanje

Tipkovni prečac

Ctrl + C

Željena radnja

Kopiranje

Tipkovni prečac

Ctrl + V

Željena radnja

Zalijepi

Tipkovni prečac

Ctrl + S

Željena radnja

Spremanje skice

Tipkovni prečac

F6

Željena radnja

Prilikom pisanja poruke e-pošte premještanje fokusa na gumb za slanje.

Slijedi: uklanjanje računa