Aplikacija Karte: najčešća pitanja

Pokaži sve

Kako potražiti tvrtku ili adresu?

 1. Upišite tekst za pretragu u okvir Pretraživanje i upute ili počnite s tipkanjem bilo gdje u aplikaciji. Dok tipkate, pojavit će se okno PRETRAŽIVANJE.

 2. Kada završite, dodirnite ili kliknite gumb Pretraživanje Gumb za pretraživanje.

Da biste rezultate pretraživanja očistili s karte, zatvorite okno PRETRAŽIVANJE.

Kako pogledati detalje o tvrtki?

Da biste pogledali detalje o tvrtki iz rezultata pretraživanja, dodirnite ili kliknite naziv tvrtke da biste otvorili okno s pojedinostima o tvrtki u kojemu se nalaze dodatne mogućnosti i slike ako su dostupne. Među dostupnim bi se mogućnostima mogle naći UputeGumb Upute, U bliziniGumb U blizini i NazoviteGumb Nazovite.

Kako zatražiti upute za dolazak do određene lokacije?

 1. Počnite upisivati lokaciju i otvorit će se okno PRETRAŽIVANJE. Upišite lokaciju do kraja i kliknite gumb Pretraživanje Gumb za pretraživanje.
 2. Ako vam se prikazuje više rezultata, dodirnite ili kliknite željeni rezultat.

 3. Dodirnite ili kliknite UPUTE pa unesite polazišnu adresu.

  Ako želite izbjeći plaćanje cestarine i autoceste, dodirnite ili kliknite Mogućnosti, odaberite mogućnosti, a zatim ponovno dodirnite ili kliknite isti gumb da biste se vratili na UPUTE.

 4. Zatim dodirnite ili kliknite gumb Pretraživanje Gumb Zatraži upute.

Dohvaćanje uputa do pribadače na karti

 1. Dodirnite ili kliknite pribadaču.

 2. Dodirnite ili kliknite gumb UputeGumb Upute.
 3. Dodirnite ili kliknite Upute do ovog mjesta.

  Ako želite izbjeći plaćanje cestarine i autoceste, dodirnite ili kliknite Mogućnosti, odaberite mogućnosti, a zatim ponovno dodirnite ili kliknite isti gumb da biste se vratili na UPUTE.

 4. Dodirnite ili kliknite gumb Pretraživanje Gumb za pretraživanje.

Kako s prikaza cesta prijeći na prikaz slika iz zraka i obratno?

Dodirnite ili kliknite gumb Map style (stil karte) da biste kartu prebacivali s cestovnog stila na Gumb prikaza cesta stil prikaza iz zraka Gumb prikaza iz zraka.

Napomena

 • Izgled gumba Map Style (stil karte) mijenja se s obzirom na aktualni prikaz i uvijek predstavlja onaj stil karte koji će vam se prikazati kada dodirnete ili kliknete gumb. Ako, primjerice, gledate kartu s prikazom cesta, na gumbu će se prikazati slika za prikaz iz zraka. Kada dodirnete ili kliknete gumb, karta će se promijeniti i prikazat će vam se slika prikaza iz zraka.

Kako prikazati promet na karti?

 1. Prstom prijeđite od donjeg ruba zaslona prema gore. (Ako koristite miš, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije.)

 2. Dodirnite ili kliknite Promet.

Na karti će se prikazati sloj s prometom. Da biste ga isključili, ponovite iste korake.

Kako dodati ili urediti favorite?

Dodavanje rezultata pretraživanja u favorite

 • Dodirnite ili kliknite rezultat pretraživanja, a potom kliknite gumb Add favorite (dodaj u favorite) Gumb za dodavanje u favorite na pribadači ili u oknu s detaljima o tvrtki.

Napomena

 • Ako je rezultat pretraživanja tvrtka, a ne nalazite se u oknu s detaljima o tvrtki, možda ćete morati još jednom dodirnuti ili kliknuti da bi vam se prikazao gumb Add favorite (dodaj u favorite) Gumb za dodavanje u favorite.

Uređivanje favorita s popisa favorita

 1. Prstom prijeđite od donjeg ruba zaslona prema gore. (Ako koristite miš, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije.)

 2. Dodirnite ili kliknite FAVORITI.

 3. Prijeđite prstom prema dolje po omiljenom mjestu ili ruti koju želite urediti ili je kliknite desnom tipkom miša.

 4. Dodirnite ili kliknite Uređivanje pri dnu zaslona.

Napomena

 • Mogućnost Uređivanje ne prikazuje se kada je odabrano više favorita.

Kako neku lokaciju postaviti kao početnu ili poslovnu?

 1. Unesite adresu u okvir za pretraživanje, a zatim dodirnite ili kliknite relevantan rezultat pretraživanja.

 2. Zatim kliknite gumb Add favorite (dodaj u favorite) Gumb za dodavanje u favorite.
 3. Unesite drugi naziv za početnu lokaciju, a zatim uključite gumb Set as home (Postavi kao početnu lokaciju) ili Set as work (Postavi kao poslovnu lokaciju).

Kako očistiti povijest pretraživanja?

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona ulijevo pa dodirnite Postavke, a potom Mogućnosti. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore pa kliknite Postavke, a potom Mogućnosti.)

 2. Dodirnite ili kliknite Očisti povijest pretraživanja.

Što su tipkovni prečaci?

Pritisnite Željena radnja
Pritisnite

Ctrl+Y

Željena radnja

Prebacivanje stila karte s prikaza iz zraka na prikaz cesta i obrnuto

Pritisnite

Ctrl+1

Željena radnja

Prebacivanje na prikaz cesta

Pritisnite

Ctrl+2

Željena radnja

Prebacivanje na prikaz iz zraka

Pritisnite

Ctrl+plus (+)

Željena radnja

Zumiranje radi prikaza karte s više pojedinosti

Pritisnite

Ctrl+minus (-)

Željena radnja

Smanjivanje radi prikaza većeg područja na karti

Pritisnite

Tipke sa strelicama (desno, lijevo, gore i dolje)

Željena radnja

Pomicanje karte u bilo kojem smjeru

Pritisnite

Ctrl+Home

Željena radnja

Centriranje karte na trenutnu lokaciju

Pritisnite

Ctrl+D

Željena radnja

Traženje uputa

Pritisnite

Ctrl+F

Željena radnja

Traženje tvrtke ili mjesta

Pritisnite

Ctrl+M

Željena radnja

Čišćenje karte

Pritisnite

Ctrl+P

Željena radnja

Ispis karte

Pritisnite

Ctrl+T

Željena radnja

Pokazivanje ili skrivanje podataka o prometu na karti

Pritisnite

Ctrl+S

Željena radnja

Prikvačivanje aplikacije Karte na početni zaslon

Pritisnite

Ctrl+F

Željena radnja

Otvaranje okna PRETRAŽIVANJE

Pritisnite

Ctrl+D

Željena radnja

Otvaranje okna UPUTE

Pritisnite

Ctrl+S

Željena radnja

Otvaranje okna LOKALNO

Pritisnite

Ctrl+Backspace

Željena radnja

Čišćenje trenutnih rezultata

Pritisnite

Ctrl+G

Željena radnja

Prikazivanje ili sakrivanje stranice s pojedinostima odabranog rezultata

Pritisnite

Ctrl+E

Željena radnja

Uređivanje odabranog favorita

Pritisnite

Ctrl+J

Željena radnja

Dodavanje ili uklanjanje favorita

Kako prijaviti problem?

 1. Da biste dali povratne informacije, prstom prijeđite od desnog ruba zaslona ulijevo pa dodirnite Postavke, a potom Povratne informacije. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore pa kliknite Postavke, a potom Povratne informacije.)

 2. Da biste poslali povratne informacije, slijedite ove korake.

Na nekim mjestima u aplikaciji možete i dodirnuti ili kliknuti Prijava problema.

Da biste dobili dodatnu pomoć, postavite pitanja i saznajte odgovore od korisnika i profesionalaca za podršku na forumu o sustavu Windows.

Potrebna vam je dodatna pomoć?