Pomoć za aplikaciju Osobe

Aplikacija Osobe objedinjava adresar i aplikacije za društvene mreže. U njoj možete dodavati kontakte, pregledavati novosti na društvenim mrežama (kao što su Facebook i Twitter) te komunicirati s prijateljima i članovima obitelji uz Skype, a sve to u sklopu samo jedne aplikacije.

Početni zaslon aplikacije Osobe

Aplikacije Osobe, Pošta i Kalendar međusobno surađuju. Zato kada pošaljete poruku e-pošte nekom kontaktu iz aplikacije Pošta, aplikacija koja sprema adresu e-pošte toga kontakta jest aplikacija Osobe (u koju se spremaju podaci o kontaktu).

Sve o kontaktima

Pokaži sve

Dodavanje ili uvoz kontakata

Uvoz kontakata

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Osobe.

 2. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Postavke
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Postavke).

 3. Dodirnite ili kliknite Računi.

 4. Dodirnite ili kliknite Dodaj račun, odaberite vrstu računa koju želite dodati, a zatim slijedite upute na zaslonu.

Napomena

 • Google od 30. siječnja 2013. više ne podržava nove veze sa servisom EAS (Exchange ActiveSync) u nekim radnim okruženjima, pa bi se mogao promijeniti način na koji dodajete kontakte u aplikaciju Osobe. Dodatne informacije potražite u članku Sinkroniziranje Googleovih servisa sa sustavom Windows.

Dodavanje jednog po jednog kontakta

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Osobe.

 2. Prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore da bi vam se prikazale naredbe aplikacije
  (ako se služite mišem, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije).

 3. Dodirnite ili kliknite Novi kontakt.

 4. Unesite željene podatke za ovaj kontakt, a zatim dodirnite ili kliknite gumb za spremanje Gumb Spremi.

Ako želite dodati nekoliko kontakata odjednom, možete ih uvesti u jedan od računa koji ste već dodali u aplikaciju Osobe i oni će se prikazati u aplikaciji Osobe sljedeći put kad se ona sinkronizira.

Dodavanje kontakta iz e-pošte

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Pošta.

 2. Dodirnite ili kliknite poruku, a zatim dodirnite ili kliknite ime osobe koja ju je poslala ili ime bilo kojeg primatelja.

 3. Dodirnite ili kliknite Dodavanje kontakta.

 4. Upišite druge podatke koje želite (ako je moguće), a zatim dodirnite ili kliknite gumb za spremanje Gumb Spremi.

Uređivanje kontakata

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Osobe.

 2. U okvir za pretraživanje unesite ime kontakta čije podatke želite urediti. Dok tipkate, prikazivat će vam se popis kontakata pa dodirnite ili kliknite onaj koji želite.

 3. Prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore da bi vam se prikazale naredbe aplikacije
  (ako se služite mišem, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije).

 4. Dodirnite ili kliknite Uređivanje, unesite željene promjene pa dodirnite ili kliknite gumb za spremanje Gumb Spremi na zaslonu.

Brisanje kontakata

Iz aplikacije Osobe možete izbrisati samo kontakte sa servisa Hotmail ili iz programa Outlook. Ako ste povezali druge račune, npr. Google, Facebook ili Skype, te ćete kontakte morati izbrisati iz te aplikacije ili s tog web-mjesta.

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Osobe.

 2. U okvir za pretraživanje unesite ime kontakta čije podatke želite izbrisati. Dok tipkate, prikazivat će vam se popis kontakata pa dodirnite ili kliknite onaj koji želite.

 3. Dodirnite ili kliknite kontakt.

 4. Prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore da bi vam se prikazale naredbe aplikacije
  (ako se služite mišem, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije).

 5. Dodirnite ili kliknite Izbriši.

Promjena fotografije kontakta

Ako želite, možete promijeniti fotografiju kontakta na popisu kontakata. Evo kako:

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Osobe.

 2. U okvir za pretraživanje unesite ime kontakta. Dok tipkate, prikazivat će vam se popis kontakata pa dodirnite ili kliknite onaj koji želite.

 3. Dodirnite ili kliknite fotografiju kontakta (a ako nema fotografije, prostor na kojemu bi se trebala nalaziti), zatim dodirnite ili kliknite mogućnost Promjena fotografije, odaberite fotografiju i dodirnite ili kliknite Otvori.

Traženje kontakata

Evo par brzih načina na koje možete pronaći nekoga sa svojega popisa kontakata:

Pretraživanje

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Osobe.

 2. U okvir za pretraživanje unesite ime kontakta. Dok tipkate, prikazivat će vam se popis kontakata pa dodirnite ili kliknite onaj koji želite.

  Okvir za pretraživanje u aplikaciji Osobe

Idite na slovo abecede

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Osobe.

 2. Dodirnite ili kliknite slovo abecede koje odgovara imenu osobe koju tražite.

Promjena kontakata koji vam se prikazuju

Prema zadanim postavkama, svi kontakti iz dodanih računa prikazat će se na vašem popisu kontakata. Možete, međutim, odabrati mogućnost prikaza samo onih kontakata koji potječu s određenih računa. Osobe koje poznajete na drugim mrežama ostat će skrivene, ali osobe koje poznajete na više mreža bit će i dalje vidljive. Povrh toga, favoriti će biti vidljivi bez obzira koji račun odabrali, a do svih ćete kontakata moći putem rezultata pretraživanja.

Promjena koje kontakte vidite

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Osobe.

 2. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Postavke
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Postavke).

 3. Dodirnite ili kliknite Mogućnosti.

 4. U rubrici Prikaži samo ove kontakte, poništite okvir pokraj mreža koje želite sakriti. Da biste ponovno vidjeli osobe iz te mreže, potvrdite njezin okvir.

Prikvačivanje osoba i dodavanje u favorite ili uklanjanje iz njih

Kada neku osobu prikvačite na početni zaslon, profilna fotografija, statusi s Facebooka i tweetovi te osobe prikazivat će vam se na pločici početnog zaslona. Da biste došli do podataka za kontakt te osobe, dodirnite ili kliknite pločicu. Toj osobi tada možete na brži način slati SMS-ove ili poruke e-pošte, a možete ih pozvati na čavrljanje, nazvati ili s njima pokrenuti videopoziv u programu Skype.

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Osobe.

 2. Dodirnite ili kliknite osobu do koje želite brzo doći.

 3. Prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore da bi vam se prikazale naredbe aplikacije
  (ako se služite mišem, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije).

 4. Dodirnite ili kliknite Prikvači na početni zaslon, ako želite, unesite nadimak, a zatim dodirnite ili kliknite Prikvači na početni zaslon.

Dodavanje favorita

Među favorite možete dodati bilo koga, bez obzira je li riječ o mami, šefu, najboljem prijatelju ili kolegi. Kada neku osobu dodate među favorite, ta će vam se osoba prikazivati na početnoj stranici aplikacije Osobe, odakle možete dodirnuti ili kliknuti njezinu sliku da bi joj na brži način poslali poruku e-pošte, nazvali je ili joj poslali poruku.

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Osobe.

 2. Dodirnite ili kliknite pločicu s gumbom na kojem je zvijezda.

 3. Odaberite osobu koju želite dodati pa dodirnite ili kliknite Dodaj.

Uklanjanje favorita

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Osobe.

 2. Dodirnite ili kliknite osobu koji želite ukloniti iz favorita.

 3. Dodirnite ili kliknite Favoriti. Kada se vratite na početnu stranicu aplikacije Osobe, ta se osoba više neće prikazivati na popisu favorita.

Uklanjanje računa

Time ćete račun ukloniti iz aplikacije Osobe, ali nećete izbrisati kontakte s izvornog računa. Svejedno ćete im moći pristupiti kad se izravno prijavite na taj račun

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Osobe.

 2. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Postavke
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Postavke).

 3. Dodirnite ili kliknite Računi.

 4. Odaberite račun koji želite ukloniti.

 5. Dodirnite ili kliknite Ukloni račun, Ukloni sve račune ili Upravljaj ovim računom na internetu.

Napomena

 • Uklanjanjem Microsoftova računa (računa koji koristite prilikom prijave u Windows) uklonit ćete sve kontakte iz aplikacija Osobe, Pošta, Kalendar i Poruke. Preporučuje se da te kontakte sakrijete, a ne da uklonite račun.

Obavijesti i novosti s društvenih mreža

Pokaži sve

Pozivi, čavrljanje i videopozivi u programu Skype

Sva računala sa sustavom Windows RT 8.1 i Windows 8.1 imaju unaprijed instaliran Skype, a Skype možete jednostavno koristiti za komunikaciju iz aplikacije Osobe. Evo kako:

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Osobe.

 2. Unesite ime kontakta iz programa Skype (ako ste do programa Skype došli ažuriranjem i ako ste se prijavili pomoću Microsoftova računa, vaši bi kontakti iz programa Messenger trebali biti automatski dodani na popis kontakata). Dok tipkate, prikazivat će vam se popis kontakata pa dodirnite ili kliknite onaj koji želite.

 3. Dodirnite ili kliknite način na koji se tom kontaktu želite obratiti (poslati poruku, nazvati ih ili pokrenuti videopoziv) i možete početi.

Objava novosti

Iz aplikacije Osobe možete objavljivati novosti i pisati po nečijem zidu na Facebooku. Možete i objavljivati veze, fotografije i poruke na društvene mreže iz drugih aplikacija i web-mjesta. Evo kako se ažurira status na Facebooku i sastavlja tweet:

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Osobe.

 2. Dodirnite ili kliknite Ja.

 3. U odjeljku Novosti odaberite društvenu mrežu kojom se želite poslužiti, upišite poruku pa dodirnite ili kliknite gumb za slanje Gumb Pošalji da biste objavu postavili na zid.

Pogledajte što je novo

Pratite što se događa s vašim prijateljima i obitelji pomoću aplikacije Osobe. Kada povežete svoje račune sa servisa kao što su Facebook, Twitter, i LinkedIn, na jednom će vam se mjestu prikazivati sve novosti, tvitovi i slike. Možete pisati po nečijem zidu na Facebooku, komentirati nove objave ili ponovno slati tweetove, a pritom ne morate otvarati drugu aplikaciju.

Odjeljak novosti u aplikaciji Osobe
 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Osobe.

 2. Dodirnite ili kliknite Novosti.

 3. Prikazat će vam se najnovije objave i tweetovi koje možete označiti kao objave koje vam se sviđaju, a možete i proslijediti tweetove.

  Dodirom ili klikom na ime osobe otvara vam se mogućnost pisanja izravno po njezinu zidu.

Promjena novosti koje vam se prikazuju

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Osobe.

 2. Dodirnite ili kliknite Novosti.

 3. Dodirnite ili kliknite strelicu pokraj stavke Novosti, a zatim odaberite mrežu koju želite vidjeti.Odjeljak novosti u kojemu se pokazuje kako se prikazuju obavijesti s određene društvene mreže

Prikvačivanje osoba da bi se novosti o njima prikazivale na početnom zaslonu

Prikvačite osobe na početni zaslon da biste vidjeli njihovu sliku i nova ažuriranja bez otvaranja aplikacije. To je praktičan prečac za slanje e-pošte, čavrljanje i još mnogo toga.

Evo kako:

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Osobe.

 2. U okvir za pretraživanje unesite ime kontakta koji želite prikvačiti. Dok tipkate, prikazivat će vam se popis kontakata pa dodirnite ili kliknite onaj koji želite.

 3. Prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore da bi vam se prikazale naredbe aplikacije
  (ako se služite mišem, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije).

 4. Dodirnite ili kliknite Prikvači na početni zaslon, ako želite, unesite nadimak, a zatim dodirnite ili kliknite Prikvači na početni zaslon.

Tipkovni prečaci za aplikaciju Osobe

U sljedećoj su tablici navedeni tipkovni prečaci za aplikaciju za osobe.

Pritisnite Željena radnja
Pritisnite

Home

Željena radnja

Prelazak na početak popisa kontakata

Pritisnite

Page Down

Željena radnja

Pomicanje unaprijed na popisu kontakata

Pritisnite

Page Up

Željena radnja

Pomicanje unatrag na popisu kontakata

Pritisnite

End

Željena radnja

Prelazak na kraj popisa kontakata