Personalizirajte svoje računalo

Praktični vodič za Windows: stranica 10 od 11

Vaši favoriti

Sustavi Windows 8.1 i Windows RT 8.1 prilagođeni su vama i sadržajima koje volite. Postoje brojni načini za personalizaciju računala omiljenim aplikacijama, osobama, fotografijama i bojama.

Ako se prijavite na računalo pomoću Microsoftova računa, prate vas svi vaši personalizirani sadržaji. Kada se prijavite na drugo računalo ili uređaj pomoću istog Microsoftova računa, vidjet ćete iste slike, kontakte i postavke. Ako druge osobe koriste vaše računalo, trebale bi se prijaviti pomoću svojeg Microsoftova računa za prilagodbu zaslona vlastitim omiljenim aplikacijama, osobama, fotografijama i bojama (bez izmjene vaših postavki).

Prijava sa slikovnom lozinkom

Sa slikovnom lozinkom prijavite se na računalo pomoću omiljene fotografije umjesto lozinke koju je lako zaboraviti. Vi odabirete sliku i geste – krugove, ravne linije ili dodire – kao i gdje ih na slici želite unijeti. Slikovnu lozinku možete izravno nacrtati prstima na dodirnom zaslonu ili za crtanje možete koristiti miš. Svatko tko ima Microsoftov račun može na vašem računalu postaviti vlastitu lozinku.

Postavljanje slikovne lozinke

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, dodirnite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore pa kliknite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja).

 2. Dodirnite ili kliknite Računi, a zatim dodirnite ili kliknite Mogućnosti prijave.

 3. Pod Slikovna lozinka dodirnite ili kliknite Dodaj.

 4. Prijavite se pomoću Microsoftova računa, a zatim slijedite korake na zaslonu za odabir slike i gesti.

Savjet

Slikovne lozinke zabavniji su način za prijavu. Također su često i sigurnije od običnih lozinki jer ih je teže pogoditi.

Odabir zaslona prilikom prijave

Prilikom prijave na računalo prema zadanim postavkama prikazuje se početni zaslon, ali umjesto toga, ako to želite, možete prikazati aplikacije ili radnu površinu.

Za prikaz radne površine umjesto početnog zaslona prilikom pokretanja računala

 1. Svojstva programske trake i navigacije otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje, a zatim kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete Programska traka, a zatim u rezultatima dodirnete ili kliknete Programska traka i navigacija.

 2. Dodirnite ili kliknite karticu Navigacija, a zatim dodirnite ili kliknite potvrdni okvir Kada se prijavim ili zatvorim sve aplikacije na zaslonu, idi na radnu površinu umjesto na početni zaslon. Zatim dodirnite ili kliknite U redu.

Prikaz aplikacija umjesto početnog zaslona

Svaki put kada otvorite početni zaslon možete automatski prikazati aplikacije. Prikaz aplikacija sadrži popis svih aplikacija instaliranih na računalu, ali neće imati pločice i nećete vidjeti ažuriranja što biste mogli vidjeti na početnom zaslonu.

 1. Svojstva programske trake i navigacije otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje, a zatim kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete Programska traka, a zatim u rezultatima dodirnete ili kliknete Programska traka i navigacija.

 2. Dodirnite ili kliknite karticu Navigacija, a zatim dodirnite ili kliknite potvrdni okvir Kada prijeđem na početni zaslon, automatski pokaži prikaz aplikacija. Zatim dodirnite ili kliknite U redu.

Promjena slike računa

Slika računa povezana je s Microsoftovim računom i prikazat će se svaki puta kada se prijavite na računalo i početni zaslon. Vaši prijatelji i obitelj vidjet će vašu sliku ako vas imaju na popisu kontakata.

Koristite svoje omiljene fotografije kao slike računa ili aplikaciju za stvaranje novih ili uređivanje postojećih slika. Ako imate web-kameru, snimite fotografiju ili stvorite videoisječak.

Stranica sa slikom računa

Promjena slike računa

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, dodirnite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore pa kliknite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja).

 2. Dodirnite ili kliknite Računi, a zatim dodirnite ili kliknite Vaš račun.

 3. Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

  Pronađite omiljenu fotografiju. Ako želite pronaći omiljenu fotografiju, dodirnite ili kliknite Pregledaj. Pronađite fotografije na računalu ili slike koje ste pohranili na servisu OneDrive. Dodirnite ili kliknite fotografiju da biste je odabrali, a zatim dodirnite ili kliknite Odabir slike.

  Koristite aplikaciju za stvaranje ili uređivanje fotografije. Ako želite koristiti aplikaciju za stvaranje, pronalaženje ili uređivanje fotografije, dodirnite ili kliknite aplikaciju koju želite koristiti, a zatim slijedite upute na zaslonu za pronalaženje fotografije. Ovdje su navedene sve aplikacije instalirane na računalu pomoću kojih možete uređivati ili stvarati fotografije. Ako se ne prikazuje aplikacija koju možete koristiti, saznajte kako je preuzeti u odjeljku Preuzimanje aplikacija za PC.

  Snimite fotografiju ili videoisječak. Ako želite snimiti fotografiju ili videoisječak, dodirnite ili kliknite Fotoaparat. Zatim snimite fotografiju ili se prebacite u videonačin za snimanje videoisječka.

Prilagođavanje početnog zaslona

Možete organizirati aplikacije, odabrati pločice, boje i slike na početnom zaslonu. Ako druge osobe koriste vaše računalo, pobrinite se da se prijave s vlastitim Microsoftovim računom. Na taj način svaka osoba može imati vlastiti prilagođeni početni zaslon. Dodatne informacije potražite u odjeljku Početni zaslon.

Promjena pozadine

 1. Otvorite početni zaslon prelaskom prsta s desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Početni zaslon. (Ili ako upotrebljavate miš, postavite pokazivač miša u donji lijevi kut zaslona, pomaknite pokazivač miša u kut i kliknite Početni zaslon.)

 2. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Postavke
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Postavke).

 3. Dodirnite ili kliknite Personalizacija, a zatim dodirnite ili kliknite željenu pozadinu, boju pozadine i boju za isticanje. Odabrana pozadina i boja za isticanje prikazuju se i na drugim mjestima poput gumbića i zaslona za prijavu.

Postavke za personalizaciju na početnom zaslonu

Prikaz pozadine radne površine na početnom zaslonu

Sliku pozadine radne površine možete koristiti kao pozadinu početnog zaslona. Početni zaslon ažurira se automatski svaki puta kada se promjeni pozadina radne površine.

 1. Otvorite početni zaslon prelaskom prsta s desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Početni zaslon. (Ili ako upotrebljavate miš, postavite pokazivač miša u donji lijevi kut zaslona, pomaknite pokazivač miša u kut i kliknite Početni zaslon.)

 2. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Postavke
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Postavke).

 3. Dodirnite ili kliknite Personalizacija, a zatim dodirnite ili kliknite pretpregled pozadine radne površine.

Prikvačivanje aplikacija na početni zaslon

Omiljene aplikacije možete prikvačiti na početni zaslon da biste im mogli brzo pristupiti i provjeriti ažuriranja.

 1. Otvorite početni zaslon prelaskom prsta s desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Početni zaslon. (Ili ako upotrebljavate miš, postavite pokazivač miša u donji lijevi kut zaslona, pomaknite pokazivač miša u kut i kliknite Početni zaslon.)

 2. Prijeđite prstom prema ore sa sredine zaslona za pristup prikazu aplikacija. (Ako koristite miš, kliknite strelicu u donjem lijevom kutu.)
 3. Otvorite aplikaciju koju želite prikvačiti ili dodirnite je ili kliknite desnom tipkom miša za odabir.

 4. Dodirnite ili kliknite Prikvači na početni zaslon.

Otkvačivanje aplikacija

Otkvačivanje aplikacije razlikuje se od deinstalacije – ako otkvačite aplikaciju s početnog zaslona, aplikacija će se i dalje prikazivati prilikom pretraživanja i dalje će biti u prikazu aplikacija ako je trebate ponovno pronaći.

 1. Otvorite početni zaslon prelaskom prsta s desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Početni zaslon. (Ili ako upotrebljavate miš, postavite pokazivač miša u donji lijevi kut zaslona, pomaknite pokazivač miša u kut i kliknite Početni zaslon.)

 2. Aplikaciju koju želite otkvačiti pritisnite i držite ili kliknite desnom tipkom miša.

 3. Dodirnite ili kliknite Otkvači s početnog zaslona.

Premještanje pločice

 1. Na početnom zaslonu pritisnite i držite pločicu koju želite premjestiti. (Ako koristite miš, kliknite i držite pločicu.)

 2. Povucite pločicu na željeno mjesto.

Promjena veličine pločica

 1. Na početnom zaslonu pritisnite i držite pločicu čiju veličinu želite promijeniti. (Ako koristite miš, desnom tipkom miša kliknite pločicu).

 2. Dodirnite ili kliknite Promijeni veličinu i odaberite željenu veličinu.

Prilagođavanje zaključanog zaslona

Zaključani zaslon prikazuje se kada zaključate računalo (ili kada se automatski zaključa ako ga neko vrijeme niste koristili). Možete dodati omiljene fotografije svoje djece, ljubimaca i putovanja ili čak stvoriti rotirajuću dijaprojekciju.

Ako želite više besplatnih fotografija, preuzmite pozadine radne površine u Galeriji za personalizaciju.

Zaključani zaslon

Dodavanje fotografija na zaključani zaslon

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, dodirnite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore pa kliknite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja).

 2. Dodirnite ili kliknite PC i uređaji i dodirnite ili kliknite Zaključani zaslon.

 3. Ako želite koristiti samo jednu fotografiju na zaključanom zaslonu, dodirnite ili kliknite Pregledaj, a zatim odaberite željenu sliku (možete odabrati fotografije na računalu ili servisu OneDrive).

 4. Ako želite vidjeti dijaprojekciju na zaključanom zaslonu, za uključivanje dodirnite ili kliknite Pokreni dijaprojekciju na zaključanom zaslonu.

 5. Dodirnite ili kliknite Dodavanje mape i otvorite mapu na računalu ili servisu OneDrive.

 6. Dodirnite ili kliknite mapu da biste je odabrali, dodirnite ili kliknite Odaberi ovu mapu, a zatim dodirnite ili kliknite U redu. Možete odabrati do deset mapa.

Prikaz ažuriranja aplikacija na zaključanom zaslonu

Na zaključanom zaslonu možete odabrati prikaz ažuriranja za nekoliko aplikacija kako biste vidjeli što se događa kada je računalo zaključano.

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, dodirnite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore pa kliknite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja).

 2. Dodirnite ili kliknite PC i uređaji i dodirnite ili kliknite Zaključani zaslon.

 3. Pod Aplikacije na zaključanom zaslonu dodirnite ili kliknite gumb plus Gumb plus. Zatim dodirnite ili kliknite aplikaciju na popisu za odabir.
Odabir aplikacije na zaključanom zaslonu

Prikaz detaljnih pojedinosti aplikacije na zaključanom zaslonu

Možete odabrati jednu od aplikacija za prikaz detaljnih pojedinosti na zaključanom zaslonu i prikazati informacije o sadržajima kao što su sljedeća obveza u kalendaru ili tko vam se javlja u servisu Skype.

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, dodirnite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore pa kliknite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja).

 2. Dodirnite ili kliknite PC i uređaji i dodirnite ili kliknite Zaključani zaslon.

 3. Pod Odabir aplikacije za prikaz detaljnog statusa dodirnite ili kliknite gumb plus Gumb plus, a zatim dodirnite ili kliknite aplikaciju na popisu za odabir.
Savjet

Prema zadanim postavkama sustav Windows koristi samo slike koje najbolje odgovaraju vašem zaslonu za dijaprojekciju na zaključanom zaslonu. Ali ako želite koristiti sve slike u mapama koje ste odabrali za dijaprojekciju, dodirom ili klikom na klizač isključite mogućnost Koristi samo slike koje najbolje odgovaraju mojem zaslonu.

Sinkronizacija postavki

Ako koristite Microsoftov račun, možete sinkronizirati sliku zaključanog zaslona, početni zaslon i teme. Na taj način kada se prijavite na druga računala i uređaje, vidjet ćete sve sadržaje koje ste personalizirali.

Sinkronizacija postavki

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, dodirnite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore pa kliknite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja).

 2. Dodirnite ili kliknite OneDrive, a zatim Postavke sinkronizacije.

 3. Dodirom ili klikom uključite mogućnost Sinkronizirajte postavke na ovom PC-ju.

 4. U izborniku Postavke personalizacije odaberite postavke koje želite sinkronizirati.

Napomena: na početnom zaslonu svih računala na kojima ste prijavljeni vidjet ćete pločice svih aplikacija. Ali za korištenje aplikacije na drugom uređaju instalirajte je na tom uređaju. Dodatne informacije potražite u odjeljku Instaliranje aplikacija na veći broj PC-ja pomoću Microsoftova računa.

Prilagođavanje radne površine

Za personalizaciju radne površine možete koristiti teme, pozadine radnih površina, boje prozora i čuvare zaslona. Ako želite veću ponudu besplatnih tema i pozadina radne površine, u Galeriji za personalizaciju možete pronaći širok izbor. Dodatne informacije o personalizaciji radne površine potražite u odjeljku Početak rada s temama.

Potrebna vam je dodatna pomoć?