Aplikacija Čitač za Windows: najčešća pitanja

Aplikacija Čitač omogućuje vam otvaranje PDF, XPS i TIFF datoteka. Čitač omogućuje traženje riječi ili izraza, pisanje bilješki, ispunjavanje obrazaca te ispis i zajedničko korištenje dokumenata. Ovdje ćete naći odgovore na neka uobičajena pitanja o Čitaču.

Pokaži sve

Kako otvoriti datoteku?

Kada pokušate otvoriti PDF, XPS i TIFF datoteku, obično će se automatski otvoriti u Čitaču. Ako tomu nije tako, možete postaviti Čitač kao zadanu aplikaciju za tu vrstu datoteka. (U sljedećem ćemo vam odjeljku pokazati kako to učiniti.)

Ako je Čitač već otvoren, a želite otvoriti datoteku, to ćete učiniti na sljedeći način:

 1. Dodirnite ili kliknite Pregledaj.

  Ako vam se ne prikazuje mogućnost Pregledaj, prijeđite prstom od donjeg ruba ili kliknite desnom tipkom miša u aplikaciji pa dodirnite ili kliknite gumb Otvori drugu datoteku Gumb za otvaranje još jednog dokumenta.

  Ako želite zatvoriti trenutnu datoteku i otvoriti novu umjesto nje, dodirnite ili kliknite Otvori datoteku pa dodirnite ili kliknite Pregledaj. Ako želite da trenutačni dokument ostane otvoren te otvoriti još jedan dokument istodobno, dodirnite ili kliknite Otvori datoteku na novoj kartici pa dodirnite ili kliknite Pregledaj. (Mogućnost otvaranja dokumenta na novoj kartici neće biti dostupna ako već imate otvorenih pet datoteka jer se u Čitaču može otvoriti samo pet datoteka istodobno.)

 2. Idite do mape ili mjesta na kojemu je pohranjena datoteka.

 3. Odaberite datoteku dodirom ili klikom, a zatim dodirnite ili kliknite Otvori.

Napomena

 • U Čitaču je istodobno moguće otvoriti najviše pet dokumenata. Ako već imate pet otvorenih dokumenata i otvorite još jedan, Čitač će zatvoriti jednu od preostalih datoteka. Ako ste unijeli promjene u datoteku koju Čitač želi zatvoriti, upozorit će vas da spremite promjene.

Kako postaviti da se PDF, XPS i TIFF datoteke po zadanom otvaraju u Čitaču?

Ako se PDF, XPS i TIFF datoteke otvaraju u drugoj aplikaciji, možete u sustavu Windows podesiti da se uvijek otvaraju u Čitaču. Evo kako:

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Postavke
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Postavke).

 2. Dodirnite ili kliknite Promjena postavki PC-ja.

 3. Dodirnite ili kliknite Pretraživanje i aplikacije, a zatim Zadane postavke.

 4. Dodirnite ili kliknite Odabir zadanih aplikacija prema vrsti datoteke (možda ćete se morati pomaknuti do dna zaslona da bi vam se prikazala ta mogućnost).

 5. U odjeljku Naziv pomaknite se prema dolje dok vam se ne prikaže .pdf.

 6. Dodirnite ili kliknite naziv aplikacije koje se prikazuje desno od naziva .pdf, a zatim u rubrici Odabir aplikacije dodirnite ili kliknite Čitač.

 7. Ponovite postupak za svaku vrstu datoteka za koju želite da se otvara u Čitaču (primjerice, .oxps, .xps ili .tiff).

Kako se prebacivati s jedne otvorene datoteke na drugu?

 1. Prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore da bi vam se prikazale naredbe aplikacije
  (ako se služite mišem, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije).

 2. Dodirnite ili kliknite datoteku na koju se želite prebaciti.

Kako pogledati dvije datoteke jednu uz drugu?

 1. Otvorite prvu datoteku.

 2. Prijeđite prstom od dna zaslona ili kliknite desnom tipkom miša bilo gdje u aplikaciji, dodirnite ili kliknite gumb Otvori drugu datoteku Gumb za otvaranje još jednog dokumenta pa dodirnite ili kliknite Otvorite datoteku na novoj kartici.
 3. Ako se datoteka koju želite otvoriti prikazuje na popisu nedavno otvorenih datoteka, dodirnite je ili kliknite. Ako ne, dodirnite ili kliknite Pregledaj, idite do mape ili mjesta na kojemu je datoteka pohranjena, dodirnite ili kliknite datoteku koju želite otvoriti, pa zatim dodirnite ili kliknite Otvori.

 4. Prstom prijeđite od donjeg ruba zaslona prema gore ili kliknite desnom tipkom miša da bi se prikazale minijature otvorenih datoteka.

 5. Pritisnite i držite ili desnom tipkom miša kliknite minijaturu druge datoteke, a zatim dodirnite ili kliknite Otvori u novom prozoru. Datoteke će se prikazati jedna uz drugu.

Kako ispisati datoteku?

 1. Otvorite datoteku koju želite ispisati.

 2. Prstom prijeđite od donjeg ruba zaslona prema gore ili kliknite desnom tipkom miša unutar datoteke, a zatim dodirnite ili kliknite Ispiši.

 3. Dodirnite ili kliknite naziv pisača.

  Ako vaš pisač nije naveden, ali se prikazuje mogućnost Više, dodirnite ili kliknite tu mogućnost i provjerite je li se pisač pojavio. Ako se pisač još uvijek ne prikazuje, vjerojatno ga morate dodati. Dodatne informacije potražite u članku Instalacija pisača.

 4. Postavite željene mogućnosti ispisa, a zatim dodirnite ili kliknite Ispiši.

Kako prijeći na određenu stranicu u datoteci?

Učinite nešto od sljedećeg:

 • Privlačenjem prstiju na zaslonu aktivirajte prikaz minijature svih stranica. (Ako koristite tipkovnicu, pritišćite Ctrl+minus (-) dok se ne prikaže minijatura svake stranice.) Dodirnite ili kliknite stranicu na koju želite ići.

 • Dodirnite ili kliknite broj stranice ako se prikazuje u gornjem lijevom kutu (ili pritisnite Ctrl+G), pa unesite broj stranice na koju želite ići.

Kako zumirati i smanjivati?

 • Širenjem ili privlačenjem prstiju rastegnite ili suzite zaslon dok ne dobijete željenu veličinu datoteke. (Ako koristite tipkovnicu, pritišćite Ctrl+plus (+) da biste zumirali odnosno Ctrl+minus (-) da biste smanjili prikaz.)

Kako promijeniti raspored dokumenta?

Možete promijeniti način na koji Čitač prikazuje dokument koji čitate. Ta je mogućnost korisna ako želite promijeniti broj stranica koje se istodobno prikazuju na zaslonu ili ako se želite prebaciti s vodoravnog na okomito pomicanje po dokumentu. Raspored za čitanje trenutačnog dokumenta možete promijeniti, ali možete i postaviti zadani raspored za čitanje pa će se dokumenti koje ubuduće budete otvarali prikazivati onako kako želite.

Promjena rasporeda za čitanje u trenutačnom dokumentu

 1. Prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore da bi vam se prikazale naredbe aplikacije
  (ako se služite mišem, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije).

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da bi vam se prikazivale dvije stranice odjednom, dodirnite ili kliknite Dvije stranice.

  • Da bi vam se stranice prikazivale jedna po jedna (i da biste se po njima mogli pomicati vodoravno), dodirnite ili kliknite Jedna stranica.

  • Da bi vam se stranice prikazivale jedna po jedna (i da biste se po njima mogli pomicati okomito), dodirnite ili kliknite Kontinuirano.

Promjena zadanog rasporeda za čitanje

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Postavke
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Postavke).

 2. Dodirnite ili kliknite Mogućnosti.

 3. U odjeljku Zadani raspored dodirnite ili kliknite željenu mogućnost prikaza.

Dokumenti koje otvorite nakon postavljanje te mogućnosti otvorit će se u rasporedu koji ste odabrali.

Kako se dodaju bilješke i označava tekst?

 1. Dodirnite prvu riječ koju želite označiti, a zatim povucite ručicu za odabir do kraja teksta koji želite označiti. Ako dodajete bilješku, odaberite tekst na koji se bilješka odnosi. (Ako se koristite mišem, povucite preko teksta da biste ga odabrali.)

 2. Dodirnite ili desnom tipkom miša kliknite neko mjesto u odabranom tekstu pa dodirnite ili kliknite Isticanje ili Dodavanje bilješke.

Napomena

 • Isticanje teksta i dodavanje bilježaka moguće je samo ako je autor dao dozvolu za to. Da biste provjerili postoji li ta dozvola, prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona ili kliknite desnom tipkom miša bilo gdje u aplikaciji, zatim dodirnite ili kliknite Još pa Informacije. U odjeljku Dozvole pogledajte je li odabrana mogućnost Dodavanje bilježaka i isticanje. Ako nije, ne možete isticati tekst ni dodavati bilješke.

Kako kopirati tekst?

 1. Dodirnite prvu riječ koju želite kopirati, a zatim povucite ručicu za odabir do kraja teksta koji želite kopirati. (Ako se koristite mišem, povucite preko teksta da biste ga odabrali.)

 2. Dodirnite ili desnom tipkom miša kliknite bilo koji dio odabranog teksta, a zatim dodirnite ili kliknite Kopiraj.

Kako spremiti datoteku?

 1. Prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore da bi vam se prikazale naredbe aplikacije
  (ako se služite mišem, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije).

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Dodirnite ili kliknite Spremi.

  • Dodirnite ili kliknite Spremi kao, unesite naziv pod kojim želite spremiti datoteku, a zatim dodirnite ili kliknite Spremi.

Datoteke se po zadanom spremaju u mapu Dokumenti.

Kako zatvoriti datoteku?

 1. Prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore da bi vam se prikazale naredbe aplikacije
  (ako se služite mišem, kliknite desnom tipkom miša unutar aplikacije).

  Na vrhu zaslona prikazuju se minijature svih otvorenih datoteka.

 2. Dodirnite ili kliknite x za svaku datoteku koju želite zatvoriti.

Kako zatvoriti Čitač?

 • Prstom prijeđite od gornjeg ruba zaslona prema dolje i povucite prozor Čitača do donjeg ruba zaslona. Dodatne informacije i videozapis u kojem se pokazuje kako to učiniti potražite u članku Kako zatvoriti aplikaciju?

  Ako koristite tipkovnicu, Čitač možete zatvoriti pritiskom na tipke Alt+F4.

Koji se tipkovni prečaci mogu koristiti u Čitaču?

Pritisnite Željena radnja
Pritisnite

Ctrl+O

Željena radnja

Otvaranje nove datoteke (umjesto datoteke koja je trenutačno otvorena, ako takva postoji)

Pritisnite

Ctrl+T

Željena radnja

Otvaranje datoteke na novoj kartici

Pritisnite

Ctrl+P

Željena radnja

Ispis datoteke

Pritisnite

Ctrl+plus (+)

Željena radnja

Povećavanje

Pritisnite

Ctrl+minus (-)

Željena radnja

Smanjivanje

Pritisnite

Ctrl+R

Željena radnja

Rotiranje dokumenta u smjeru suprotnom od kazaljke na satu

Pritisnite

F8

Željena radnja

Prebacivanje s jednog rasporeda za čitanje na drugi

Pritisnite

Ctrl+F

Željena radnja

Traženje riječi ili izraza

Pritisnite

Ctrl+G

Željena radnja

Prelazak na stranicu

Pritisnite

Ctrl+S

Željena radnja

Spremanje datoteke

Pritisnite

Ctrl+Shift+S

Željena radnja

Spremanje datoteke pod drugim nazivom

Pritisnite

Ctrl+W

Željena radnja

Zatvaranje datoteke

Pritisnite

Ctrl+Tab ili Ctrl+Shift+Tab

Željena radnja

Prebacivanje iz jedne otvorene datoteke u drugu

Pritisnite
Tipka s logotipom sustava Windows Tipka s logotipom sustava Windows+Z
Željena radnja

Prikaz naredbi aplikacije

Pritisnite

Shift+F10

Željena radnja

Prikaz izbornika mogućnosti za odabrani tekst

Potrebna vam je dodatna pomoć?