Aplikacija pošta za Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Uklanjanje računa

Ako više ne želite da se u aplikaciji Pošta prikazuje e-pošta s nekog računa, uklonite taj račun. Time se ne briše izvorni račun ni poruke – i dalje ćete im moći pristupati putem preglednika ili neke druge aplikacije za poštu.

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Pošta.

 2. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona ulijevo, a zatim dodirnite Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje, a zatim kliknite Postavke.)

 3. Dodirnite ili kliknite Računi.

 4. Dodirnite ili kliknite račun koji želite ukloniti.

 5. Pri dnu dodirnite ili kliknite Ukloni račun ili Ukloni sve račune.

Microsoftov račun (račun koji koristite za prijavu u Windows) uklanja se na drukčiji način. Taj je račun potreban za korištenje aplikacije Pošta i ako ga uklonite, svi će se vaši računi ukloniti iz aplikacija Pošta, Kalendar i Osobe. Upute za uklanjanje Microsoftova računa potražite u članku How to add an account to your Microsoft account. Umjesto toga možete obustaviti preuzimanje poruka za Microsoftov račun.

Obustavljanje preuzimanja pošte

 1. Na početnom zaslonu dodirnite ili kliknite Pošta.

 2. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona ulijevo, a zatim dodirnite Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje, a zatim kliknite Postavke.)

 3. Dodirnite ili kliknite Računi.

 4. Dodirnite ili kliknite željeni račun.

 5. U odjeljku Preuzimanje nove e-pošte dodirnite ili kliknite Ručno.