Zaštite djecu na PC-ju

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Postavljanje ograničenja vremena i načina na koji dijete koristi PC

Nadzorom dječjih računa pomoću obiteljske sigurnosti lakše ćete utvrditi rade li domaće zadaće ili previše vremena provode na internetu. Pomoću tih podataka za svako dijete možete postaviti određena ograničenja aktivnosti na PC-ju, uključujući vrijeme kada mogu koristiti PC, koje igre i aplikacije mogu koristiti te koje aplikacije mogu vidjeti i preuzeti iz Windows trgovine.

Svim tim ograničenjima možete upravljati na webu s bilo koje lokacije. Prijavite se na web-mjesto Obiteljska sigurnost, dodirnite ili kliknite ime djeteta za koje želite promijeniti postavke te slijedite upute koje će vam se prikazati.

Napomena

 • Ako želite, obiteljskom sigurnošću možete upravljati i na svakom obiteljskom PC-ju zasebno.

Pokaži sve

Postavljanje vremenskih ograničenja

Vrijeme koje dijete provodi na PC-ju možete ograničiti na dva načina. Dopušteno vrijeme određuje koliko sati dnevno dijete smije koristiti PC. Djetetu možete, na primjer, dopustiti da radnim danom na PC-ju provodi dva sata, ali da vikendom ima na raspolaganju više vremena. Policijski sat određuje sate kada je upotreba računala zabranjena (primjerice, nakon odlaska na spavanje ili tijekom nastave).

 • Dodirnite ili kliknite Vremenska ograničenja pa učinite nešto od sljedećeg:

  • Dodirnite ili kliknite karticu Dopuštenje, provjerite je li uključeno dopušteno vrijeme, a zatim odaberite koliko sati i minuta dijete smije koristiti PC radnim danima, a koliko vikendom.

  • Dodirnite ili kliknite karticu Policijski sat, provjerite jesu li uključeni sati policijskog sata, a zatim odaberite vremenska razdoblja u svakom danu tijekom kojih djetetu uopće nije dopušteno koristiti PC.

Postavljanje ograničenja za web-mjesta koja dijete može posjećivati

Internetski sadržaj koji dijete smije vidjeti možete ograničiti na dva načina. Možete koristiti filtriranje weba da biste postavili široke kategorije web-mjesta koja dijete smije posjećivati. Možete im, na primjer, dopustiti pregledavanje web-mjesta koja su prikladna za djecu i web-mjesta od općeg interesa, a automatski blokirati sva web-mjesta na kojima se nalazi sadržaj za odrasle. Možete i prema web-adresama ili URL-ovima dopustiti ili blokirati pojedinačna web-mjesta, čak i određene stranice unutar web-mjesta.

Filtriranje svih web-mjesta prema kategoriji

 1. Dodirnite ili kliknite Filtriranje weba, a zatim Razina ograničenja.

 2. Provjerite je li uključeno filtriranje weba, a zatim pomoću klizača odaberite koje kategorije web-mjesta dijete smije posjećivati.

Dopuštanje ili blokiranje određenih web-mjesta

 1. Dodirnite ili kliknite Filtriranje weba, a zatim Popis dopuštenih i blokiranih.

 2. Provjerite je li uključeno filtriranje weba, unesite web-adresu, a zatim dodirnite ili kliknite Dopusti ili Blokiraj.

  Na toj stranici možete dodati više web-adresa, ali jednu po jednu. Iste dozvole za web-mjesto možete primijeniti i na više članova obitelji.

Dopuštanje i blokiranje preuzimanja datoteka

Možete ograničiti i sadržaj koji dijete može preuzeti s interneta da ne bi preuzelo virus ili softver koji ne želite.

 1. Dodirnite ili kliknite Filtriranje weba, a zatim Razina ograničenja.

 2. Provjerite je li uključeno filtriranje weba. U odjeljku Preuzimanja datoteka potvrdite okvir Blokiraj preuzimanja datoteka s weba da biste djetetu zabranili preuzimanje aplikacija, igara i drugih datoteka s weba (da biste djetetu dopustili preuzimanje datoteka, jednostavno poništite taj potvrdni okvir).

Postavljanje ograničenja za igre i aplikacije

Postavljanje ograničenja igara i aplikacija koje dijete smije koristiti slično je postavljanju ograničenja web-mjesta: možete postaviti razinu ocjene prema dobi za sve igre i aplikacije koje se djetetu prikazuju i koje može preuzeti iz Windows trgovine ili pak dopustiti ili blokirati pojedinačne naslove.

Korištenje razina ocjenjivanja igara iz Windows trgovine

 1. Dodirnite ili kliknite Ograničenja za igre, a zatim Ocjena.

 2. Provjerite jesu li uključena ograničenja za igre, a zatim pomoću klizača odaberite razinu ocjene. Ako želite, možete koristiti i drugi sustav ocjenjivanja igara.

  Windows trgovina ograničenja preuzimanja temelji na ograničenjima za igre postavljenima za dijete u obiteljskoj sigurnosti.

Dopuštanje ili blokiranje određenih igara

 1. Dodirnite ili kliknite Ograničenja za igre, a zatim Popis igara. Provjerite jesu li uključena ograničenja za igre.

 2. Odaberite odgovarajuće mogućnosti za određene igre.

Postavljanje ograničenja za druge aplikacije

Možete odlučiti i hoćete li djetetu dopustiti korištenje drugih aplikacija i softvera, bez obzira na to jesu li preuzeti iz Windows trgovine.

 1. Dodirnite ili kliknite Ograničenja za aplikacije.

 2. Provjerite jesu li ograničenja za aplikacije uključena, a zatim odaberite dostupne aplikacije koje želite dopustiti ili blokirati.

Upravljanje zahtjevima djece

Postavke koje odredite za aktivnosti na obiteljskim računalima mogu se tijekom vremena promijeniti. Dijete može, primjerice, htjeti preuzeti i igrati novu igru o kojoj svi pričaju, na internetu tražiti materijal za školski projekt ili trebati nešto više vremena na PC-ju da bi dovršilo domaću zadaću. Djeca vam u obiteljskoj sigurnosti mogu e-poštom slati zahtjeve za nove aplikacije, igre ili web-mjesta za koja žele dobiti dozvolu. Te zahtjeve možete rješavati pojedinačno, a možete i svima upravljati na jednom mjestu na web-mjestu Obiteljska sigurnost.

 1. Dodirnite ili kliknite Zahtjevi.

  Nedavni zahtjevi za dozvole organizirani su prema kategoriji.

 2. Uz svaki zahtjev dodirnite ili kliknite padajući popis u odjeljku Odgovor i odaberite akciju.

Napomena

 • Korištenje tog web-mjesta, igre ili aplikacije možete dopustiti svoj djeci ili samo odabranom djetetu. Isto tako, sadržaj možete blokirati za jedno dijete ili za sve. Sukladno tome, web-mjesta, igre i aplikacije dodaju se na popis dopuštenih ili blokiranih.

Sljedeće: nadzor djetetova korištenja PC-ja pomoću izvješća o aktivnosti

Ostali resursi

Idite na web-mjesto Obiteljska sigurnost

Promijenite postavke na web-mjestu obiteljske sigurnosti.

Obiteljska sigurnost: najčešća pitanja

Imate pitanje? Pogledajte odgovore na naša najčešća pitanja.

Pomoć iz zajednice

Postavite pitanje na forumima zajednice.