Što učiniti ako instalacijski program za Windows 8.1 prestane reagirati

Ako nadogradnju na Windows 8.1 provodite pomoću pomoćnika za nadogradnju ili DVD-a i instalacijski program prestane reagirati, nekoliko je mogućih uzroka i potencijalnih rješenja.

  • Možda se instalacijski program još izvodi u pozadini. Katkad je za instalaciju sustava Windows 8.1 potrebno i do dva sata. Ako su dva sata već prošla, ponovno pokrenite računalo i provjerite hoće li vam se prikazati zaslon dobrodošlice u sustav Windows.

  • Na vašem PC-ju možda postoji hardver ili upravljački program koji nisu kompatibilni. Ako se pomoćnik za nadogradnju nije dovršio, provjerite ima li poznatih hardverskih nekompatibilnosti ili nekompatibilnosti s upravljačkim programima navedenih u Windows centru za kompatibilnost. Isključite sav nepotreban hardver s PC-ja prije ponovnog pokretanja instalacijskog programa za Windows 8.1.

  • Na PC-ju možda postoji softver koji blokira nadogradnju. Ako imate antivirusni softver, možda ćete ga morati deinstalirati prije nadogradnje na Windows 8.1. Preporučujemo da se pritom poslužite alatima za uklanjanje koje ste dobili od proizvođača softvera. Ako se koristite softverom za šifriranje, bilo bi ga dobro obustaviti prije nadogradnje.

  • Možda postoji problem s instalacijskim medijem. Najbolje rezultate postići ćete ako instalirate izravno iz instalacijskog programa za Windows 8.1. Ako ipak stvorite instalacijski medij za instaliranje sustava Windows 8.1, preporučujemo vam da se radije poslužite USB izbrisivim pogonom, a ne DVD-om. Ako morate ili baš želite koristiti DVD, odaberite sporiju brzinu snimanja na njega. Što je brzina pisanja manja, veće su šanse da će proces snimanja uspjeti.

Potrebna vam je dodatna pomoć?